vissn acu Idoran

vissn acu Idoran

jal sobh ad Iffq Ellu ad Iavi 3 tqdtn is ad Ksnt, tamddit mi qorib ad Iqli ‘idtig atnt i-d Irr s aqam. assn Iffq sobh zik ad Iks tiqdtn is, lhal ackkit, Ellu Izhoa ‘ul is, Ilhhu Itsffir… Wdon tama tbhirt n lft, Ivala Ellu Irrzo zorb di jivn umkan. Ikmml abrid is, ziq tiqdtn daqn Valant ain Ivala Ellu. Kcmnt si umrug nni di zorb, Rrantto i leb d unyyz di tbhirt n lft. Qzzoant ain Illan d iffr n lft, Rkint ako tibhirt, ur Goant acmma.
! ad Trvi f Ellu mskin mar a Iavdo lxbar imavlan n tbhirt n lft. ad Ixllso ain ur Icci.
Iddm aekkaz is, Ikcm si umrug n zorb a-d Isufq tiqdtn timghoal. tiqdtn simi itnt Idtafar simi Rnnunt di lghol, am akkn d leb i Iqosd Ellu mi Ikcm qursnt r tbhirt. Iuzzl Iuzzl Ellu Iuqal Ieja. Iffq si tbhit s abrid Iqoim a Itru.
ata Iedda-d ubaraq :
? aiqr akka Trudo a Ellu
a Truq ur Zmirq ara a-d Zzoeq tiqdtn iu si tbhirt n lft.
dain a Ellu, ur Tru ara, tura atnt i-d Suffqq nkk.
Inyyz ubaraq Ikcm r tbhirt a Idtafar tiqdtn timghoal. simi intnt Idtafar simi Tnyyiznt Thouzzunt iqorra nsnt. Qilnt d leb i Ibqa ubaraq. Uyint a-d Ffqnt si tbhirt, Iegb itnt lhal. ain Illan d lft Iturkdo.
Iuzzl ubaraq armi dain Ieja, Iruh s abrid Iqoim tama n Ellu a Itru ula d ntta.
ata Iedda-d uvtul :
? aiqr akka Ttrudo a abaraq.
a Truq imi Itru Ellu, Ellu Itru imi ur Izmir a-d Isufq tiqdtn si tbhirt n lft.
? d aia if a Ttrum. ! d ain Isholn madoi. Muqolm-d dadatvn avtul amk ar atnt i-d Isufq.
Inyyz Ikcm r tbhirt.
simi Itnyyiz Idtafar tiqdtn simi tiqdtn Rnnunt tazzla d unyyz. Frhnt s uvtul Iusa-d ad Iurar idsnt. tuffqa ulac.
Ierdo uvtul armi Ieja si unyyz d tazzla, Iedda ddav zorb Iqoim tama ubaraq d Ellu, a Itru ula d ntta.
atta Tedda-d tzizvit :
? aiqr akka Ttrudo a avtul.
a Truq imi Itru ubaraq, abaraq Itru imi Itru Ellu, Ellu Itru imi ur Izmir a-d Isufq tiqdtn is si tbhirt n lft.
brkat imdti, d nkk ar atnt i-d Isufqn. d ain Isholn.
Idosa fllas uvtul :
! ziq atnt i-d Tsufqdo. Erdoq nkk ulac, Ierdo ubaraq ulac, Ierdo Ellu ulac, tizizvit mskint atnt i-d Tsufq.
Muqolm-d kan.
Tufy tzizvit Truh srid s amzzouq n taqadt tamqorant : « bzzz bzzz bzzz… ». taqadt Tzvi aqorrus akkin akka, tizizvit Tufy s amzzouq vaido : « bzzz bzzz bzzz… ». Tkmml akkn si umzzouq r vaido. Tuqal taqadt Iffq ito leqol, Tuyad Tnna as « vissn ac akka Idorrun di tbhirt aii. ! tarvla sia qobl ad Ifat lhal ».
dqa Tuzzl s amrug nni di zorb Tffq si tbhirt.
tizizvit Tuqal r taqadt tis snat, « bzzz bzzz bzzz » s amzzouq, « bzzz bzzz bzzz » s amzzouq vaido, dqa taqadt Iffq ito leqol Trrato d tazzla Tdofr tamzvarut. taqadt tamcduht Tdda idsnt ur Trga ara as Tqnni tzizvit s imzzouqn.
Isfdo Ellu imdtaun is, Inna i tzizvit :
tagmilt im Mqort a tizizvit, ziq ain umi ur Izmir umqoran Izmr as umcdtuh.
dqa Ikmml abrid is Inhor tiqdtn is sanda ara a Ksnt.