udmaun

udmaun

f ass nni Lant snat tullas, d tiismatin maca Mxallafnt, tamcdtuht Tcbh am ajur, tamqorant ur Icbih ‘ara diis. tamcdtuht Bqanto ako ilmzoiin n taddart, tamqorant ula d imqarn urto Tmuqouln ara. macci di soifa kan i Mxallafnt. tamqorant qas Icmt ‘udm is, ul is Zddiy Icbh, tamcdtuht d tamzuxxit d tamqllit, akkn Icbh ‘udm is i Icmt ‘ul is.
tamqorant d tasobrit Tqobl ain is Iuran, maca Tuqal Teja di tadosa d tslqobin. assn Tmjjz Tnna di’ul is :
ur-d Iyori umeic di tmurt a. ad Aliq s adrar ad Bnuq cidt n teccivt ad Kmmlq ussan iu din. ur-d Tvalin mddn udm iu ur Dssn flli. ad Honniq si tslqobin d tadosa n mddn.
sobh zik Tdtf tmqbunt abrid s adrar. ass kaml d tiyli. qas Teja Qorhnto idoarn is ur Thbis ara tiyli. a Tlhhu armi qorib d tamddit, dqa Tvala mbeid abbu, Tuzoa r tama nni Tvala aqam d amcdtuh, Tqoim sdat twurt is tmqart. Tqorrb tqocict r tmqart : Ttban d tadrqalt, aqorru Icab ako, ma d icnfirn d izwaqn am ugihbudo, tuqmas is a Tbrriqont d tigdidin. maca ain Isvhoamn adtas diis, d udm is. nq d udmaun is, imi 2 udmaun i Tsea, jivn r sdat vaido r dffir. d tashhart nq vissn d acuto.
Twdo qurs tqocict, Tsllm fllas, Tstqosato ma bxir i Tlla… Tnna as tmqart :
bxir a illi ma Ibqa Rbbi, d alln iu kan i Inqosn ur Tvalint ara am zik. nkk tura d tamqart Hvagq tin ar aii Iqoddcn ma Tstufado. akm Xllsoq akkn Ilhoa, lmakla Co f’iman im. urkm Itxassoa ‘acmma.
Qoblq.
Tnna di’ul is : « mqoar daii tidt Idrqln ur Ttvali ara ‘udm iu acmat. »
Tkcm tqocict d taqoddact. Tufa iman is di uqam n tshhart : a Tqoddc, ucci Tcca akkn is Ihova, jal tamddit ad Trr tavizt r tsnduqot is, Tfka as tshhart taqondurt ackkito. Tvala lqodic is Ilhoa, aqam Zddiy ulac aqbbar, ma Iqors ucdtido Txado it… qas akkn Tzora Txusso tshhart izori, ur Tcuhh ara tqoddact i iqaln is.
lvqot a Iteddi, Tkmml akkn armi -d Izzi uswas. Tnna as tshhart :
axddim im tura Ikfa quri. Tzmrdo ad Tuqaldo r tmurt im.
ala, ala. ad Qoimq kan da. km ur Tvalado ara Icmt ‘udm iu, d taqct iu kan i Tssndo ako d lqodic n ifasn iu. di tmurt si -d Kkiq Uqalq d tadosa i taddart, fihl ma Qolq qursn ad Rnun tadosa fllli. ur Gimq ara tamurt iu.
Tnna as tshhart :
d tidôt udm im ur Izad ‘ara diis, ma d ul im Ilhoa, Zddiy. a Tbanq kan Drqlq, nkk Tvaliq. rbea ‘alln i Seiq. ad Dtsnt snat alln a-d Akoint snat. Valaq udm im si’ass amzvaru. maca nkk macci s udmaun i Tmuqoulq, d ul i d soh. tura ma Iuqal am ‘udm im d aqbl, Illa dvas : Kcm s aqam, Nal lmri nni Illan di lhido.
Tkcm tqocict s aqam, Tqon alln is akkn ur Ttvali ara udm is acmat, Tnul lmri Illan di lhido. Tldi-d twurt Tban-d tqamt taido, f lhiudo is Ellqon yddac d udm, si jal soifa. Tnna as tshhart :
Xtir tura udm ikm Iegbn.
Tmuqol tqocict Txtar vin itn Iifn ako. Tkks as tshhart udm nni ins Tellqo it di lhido, Trra as vin Txtar. Tvala iman is : ! Tuqal ackkito. tura Tif ako tullas n taddart, ama d ultmas ama d tiiado. Tfka as tshhart tasnduqot is Tnna as :
udm iu d sin, ain Illan di tsnduqot d sin.
dqa tasnduqot Tccur armi d iri d tiviztin. Trva lfrh tqocict, Tsllm ako f tshhart Tdtf abrid r tmurt is. anda a’ Tddudo a lfrh : ! zin-tiviztin.
Twdo s aqam urto Teqoil ara ultmas, d taqct is kan i Teqol. Tqoim a Tvhhoim kan mi Tvala tucmit nni n zik Tif ito tura. Tstqosato amk i Txdm armi Tuqal akkn, ultmas ur Tffir ara fllas, Tnna as kullc.
tinna Tusm. Txmom Txmom Tnna :
ula d nkk ad Aliq s adrar. imi tashhart aii Trra-d tucmit d tucbiht, nkk aii Trr ad Ifq ako dunit.
Tkkr-d sobh Tdtf abrid s adrar. a Ttali armi d anda Tvala abbu, Trra r tama nni, Tufa aqam d amcdtuh, tamqart tacibant Tqoim sdat uqam, Tsea 2 udmaun… sva sva akkn is Tnna ultmas.
Truh qurs, Tsmgyr ito ako (imi ur Ttvali ara), Tstqosato amk Ttili. dqa Tdtf ito tshhart d taqoddact.
imi tashhart ur Ttvali acmma, taqocict tuzjint Tsmerqo kan a Tqoddc. mi Tsyrvz cidt s igqodurn nq s tmdvazt, ad Teddi r lmri ad Ttmuqoul iman is. Iuqal uqam Iulit ako uqbbar, icdtidon ma Qorsn ad Qoimn akkn… nttat ad Tssdo taebbudt is s’ain is Ihovan, mi d tamddit ad Trr tavizt r tsnduqot, akkn si’ass ar ass armi -d Izzi uswas. Tnna as tshhart :
axddim im Ikfa quri. tura Tzmrdo ad Tuqaldo r tmurt im.
ala. ur Tuqalq ara alama Wiq udm vaido.
?? d aia. Kcm s aqam Nal lmri.
Tuzzl tqocict Tzzol afus is Tnul lmri, lmri Iuqal d tawurt, tawurt Tldi, Tvala taqamt Tccur d udmaun Ellqon r lhiudo. Tnna as tshhart :
Qon alln im tura, qurm atnt Tldido alama Niq am.
taqocict Tqon alln is, tashhart Tkks as udm nni Icbhn, Tellqo it di lhido, Trra as vin Tkks ultmas nni Illan d tucmit.
Tfka as tasnduqot is, Tgme-d cidt uqbbar Tnna : « udm iu d sin, ain Illan di tsnduqot d sin ». Tdtf afus i tqocict armi d amnar n uqam Tnna as :
Ldi tura alln im Tuqaldo r tmurt im.
taqocict urs Tnni « tannmirt » urs Tnni « Qoim di talvit ». Tdtf ito kan d tazzla di tkossart, Thar ad Tavdo r taddart is.
akkn Twdo r taddart Qoublnto ‘arrac d tullas s usmgyr d tslqobin. Tkcm s aqam Tmuqol iman is r lmri Tufa d udm nni n zik n ultmas i Tsea tura… tasnduqot Tufato Tccur d aqbbar ulac diis ula jivt tvizt.
Teqol d raj is isto Iyan. amk a’ Tffq tura si uqam tin Illan zik d cbaha n taddart, amk ar ato i-d Valin mddn… Tqoim armi -d Iqli ‘ido Tffq si taddart. Tnfa ar assa ur Izori jivn anta tamurt Tkcm.
ma d ultmas, imi ul is Ilhoa Iqoim Ilhoa, tura Tya aqam Tuq ilmzoi umi Zddiy ‘ul am nttat.