uccn aqoabac

uccn aqoabac

tuqmst akkn Ttkrric i Tsufuq leqol.
ziiik… asmi Seant tjuzado tuqmas.
Illa di tzoyi ‘uccn aqoabac anctilat. Iver. Illuzo nq ur Illuzo, ain -d Imuyr sdats at Iyzr, qas urt Itcco ara. Isqli-d jivt n rhoba… armi lvhuc ako Izdqn di tzoyi Uyadn f iqorra nsn Rvln siin jivn jivn.
Iqodoe soiada i isojjadn, lmal ain Illan di taddart Iccat. assa ur-d Tqoim taqadt uala tixsi uala tjazidt, kullc Iedda yr ‘uylan is. ula d ifllahn Iqodoe asn lxdma n’akal, tamurt Tuqal d asuki. tura taddart Tlluzo. d’ir dunit…
ur Iban aiqr, mmis n Ceban, amdoaefu nni umi Qoarn Rmdoan, Itruhu r tzoyi ur Itayad ara uccn aqoabac. a Qoarn urgin -d Izhor fllas nq Iqorrb qurs. asmi -d Zourn imavlan is Inna asn umzour blli uccn Itzoalla Ituzoum, ulamk Icca Rmdoan.
dqa ama d tiqoccadoin, ama d tabxsist ma Tlla, d Rmdoan kan i Taznn ‘at taddart.
assn Iffq r lxla, akkn Iwdo Isla i uskevov Ikka-d si tzoyi, Iuzoa akkin Imuqol Ivala uccn aqoabac Izzol di lqoae, taqogirt f udamum is, Iskeviv. Iban vissn acu t Iuqn.
Iuzoa uqocic, akkn t i-d Ivala ‘uccn aqoabac Isavl as :
Ruah a Rmdoan Qivl, Ifkak i-d Rbbi, Tqorhii tuqmst iu, d kco kan a’ s Iafn aqorru.
Iwdo uqocic qurs, Inna as :
vaii a uccn d dnub n’ain Txdmdo i-d Iffn di tuqmst ik. ula ik Xdmq, nkk ur Tkksq ara dnubat.
uccn aqoabac a Iskeviv Ithavat :
txilk a Rmdoan, d kco kan is Izmrn, mulac assa ad Mtq si uqorah.
ma Tmutdo ur Ttqadodo jivn, Tsqlido-d rhoba, ain Illan d aqrsiv Tsrvldt si tzoyi, assa ulac vin a’ Irun fllak. tuqmst nni is Tcwldo iqrsivn d imdann, assa Tzzi-d fllak akk Tcwl. tura d nubak.
Tseido lhqo, tura Ndmq. ma Tfukkdoii si uqorah aii, Euhodqk s Rbbi ur Uqalq r soiada ala ma Luzoq. dain ma ad Cwlq ula d tavdtuft, avid kan ad Tsusm tuqmst iu.
Imuqol uqocic tuqmst, Ivala Isea lfula. Icudd ito s lxido, Isavl i’ilf, ala ntta i mazal Izdq di tzoyi, imi aksum is ur Ihll ara i’ucci, irna ur as Izmir ara ‘uccn aqoabac. Inna i’ilf : « Dtf lxido aii Gbd akkn Ilhoa ». Ivxxr r dffir ‘ilf Igbd, dqa Tdda tuqmst, Isuq ‘uccn jivn usuqu ulac ansi ur as-d Slan. tuqmst Tkks uccn Iqli Isore. Iyzm-d uqocic lhcauc sia u sia Irratn i umkan n tuqmst, a Itanqoas uqorah armi dain Ikks.
uccn Idtf di’aval is Itaxr i cval, Iffq imirn ubrrh f iqrsivn Uqaln-d r tzoyi. Tqli-d talvit, Qoln mddn r lcqal nsn Trbh tmurt.