Tzad lqoraia

Tzad lqoraia

d imdann kan i Iqoarn tiktabin. di mi lqobail n’assa ur Qoarn ara
Ifka cix i’arrac a-d Arun f « taqoddum » d’ain iqr Tsavdo tmurt di lqoraia d tiyli r sdat. Uran ‘arrac ain ako Isfrahn di tmeict n’assa. ata cidt si’ain Iura s tira n umcic unyyaru, vin -d Iwin ziru.
……………………………
Fdtuma nnq Tqra, tura Tstrdoiqo cvinyum Tmcch lakrim di ibrdan. Tuqal Tver. ma Uzyant-d ‘alln ik di Fdtu ur Tbnido, ad Trsou diik alln is alama Tbrido i’alln ik.
sut zik msakit tin Itffqn uar cql Qoarn as m-tznqoatin, m-tqamin. tura Tswiqont Tavdont r Fransa vhdsnt ulac taslqobt ulac. ad Tzordo.
afuryu di a’ Tddu Fdtu nnq ad Icfu fllas, ma vhds ad Thoddr di tilifun ahbas ulac, ma Tlla Fdtu taido ad Ynt nuba lxalat di ufuryu. iryazn ad Susmn akkn Tsusumn di iqamn.
amrah n taddart di Srusun ihrrarn, Rrantt tfdtumatin d suqo lxalat. ur Iban ma lhrir i Itnuzun diis, nq d lxalat. ccct…
zik d lguz d tazoult di leiud d tmqriuin, tura Fdtuma nnq ur Ttffq alama Tdola lapantur, as Trnu tasakuct n ihckuln f tujat. zik d taqondurt, tura Fdtu Tstha ato Valin mddn s tqondurt. acdtido mur Ihris fllas urt Ttlusu, abed a di unbdu. di unbdu dqa… lbista unbdu Ttqummu kan azyn uflla n tzayurt is. azyn n’adda qas at Ihaz ‘idtig.
Fdtu tura Tssn tarumit. Ttaxr i tqobailit. macci am tqobailit nni n Sliman, d tiygdit mskint.
agnjur nni Iuqn tagnjurt, Tvt it idolli tgnjurt is di tgmaeit. sdat mddn. Trym it Tfka as abqoa. Tqorh it maca Isusm Istha at Valin mddn a Itru. ad Tvalido vid Iqran.
Sliq i imqarn Hoddrn : zik asmi ulac lqoraia, Tmnasabn mddn i’udm n Rbbi, tura Illa « lamur ». msakit at zik ur Ssinn acmma. nkk Ssnq : lamur zik di tifilizju i Itili, tura Tafnt mddn di ibrdan, di lantirnit. di tazvara atn Tafdo va Itckkir iman is, siin va Itckkr va, ad Midtafn ifasn alama Wdon r tmqra ad Con tayadtut. dqa din i Ikfa ckran. mi Tedda tmqra, lamur ad Itimqur ad Itimqur alama Isavdo itn s aqam n cre. akkn i Tdora d Fdtu nnq. tura Tffq f ibrdan a Ttnadi lamur vaido, vissn daqn sanda ar ato Isivdo…
tislatin zik Tddunt s ubrnus, si’asmi -d Inulfa lamur n tifilizju i Ikks ubrnus. Tfhomdo nq ala, abrnus d imzvura it i-d Iggan, imzvura Mutn. iryazn n’assa msakit a Taqn ibqoain Tsusumn. di mi tislatin n’assa Cdthnt s taerabt. di mi arrav nsnt ur Fhhomn ur Sfhoamn, am tiimatin nsn.
taemamt qurnq tura Tuqal d aemam, a Ttnrni. zik d imavlan i Icrrdon tura d cix. Fkan raj i Muh. imavlan Uqaln d inayan kan. Uyadq sia r sdat d bu uemam kan ar a Izmrn i tqobailit, ad Tqol ad Ttnuzu di lsuaqo, ad Ttali Ttsoubbu am lpitrul. Isea lhqo baba Eli : « ?? achal Wdont tslatin aswas aaa… ».
zik tavsa d asourdi. Msfhoamnt tuggal Kksnt tavsa. tura d akadu. akadu d ain ako ur Thvag ara tslit.
taddart nnq tura Zddiyt. tulauin ur Xddmnt ara tibhirin am sut zik, mulac ad Amsnt. ijuzado urtn Trbbin ara mddn, a Tfuhun. d lpuli i-d Taqn. tacwadt, tamtunt, aqrum aqouran… Lan ako di thuna.
tafllaht Tuqal s lqoraia, di mi assa ulac tabxsist ulac takrmust, acku tafllaht d letab macci d astilu. uama lisriz nq tizourin… tura taqddivt, amzzir, zetr Ntaq itn i-d di lsuaqo.
Sliq as Qoarn : lakul zik Ixusso diis kullc, tura Illa kullc di lakul, Txusso lqoraia. baba Mbark di thanut is, ma ulac ak Iini « d lxir i Illan ». akkn ula d lakul : d lxir i Qoarn ‘arrac. di mi -d Tffqn d iqjal. Fhomq tura aiqr Qoarn « ak Ifk Rbbi uravn lxir » : d lxir n bu thanut.
as Qoarn : ilmzoiin zik tacacit claqm, tura amzur timnyucin. at zik msakit. assa ilmzoi Istufan, at Tvalido Ilhhu Ituqal di uzniqo s uyaru d ufngal n lkaqdo. vin umi Tghod immas r tbrna i Ikccm.
at zik, aqjul Illa nitni Truhun f udoar a-d Aqn cmma. Tcuhhun i uqjul. idolli tamddit Iffq Juju n Emr s tkrrust a-d Iaq tapucidt n cmma, Ibrrz it ukamjun. Trrzo ako takrrust nni tagdidt f tpucidt n cmma. si zik is Nqoar dirito cmma.
zik askran ad Irgu alama Iqli-d ‘ido ar a Ikcm r taddart. iskraniin n zik dqa, bzzaf i Tsthin, ur Sein ara lkurag am vid n tura.
Bqiq ad Zorq amk Iya crab aii Tckkirn mddn. sllidolli Fkanii Erdoq cidt di uqam n xuali. Susfqt i-d, ziq d amrzoayu irna a Itfuhu d tazuliqt. ! eqo.