tuyi n bu tzdmin

tuyi n bu tzdmin

f ass nni Lan si ‘atmatn, jivn d iyllil vaido d amrkanti. iyllil Isea 4 tullas, amrkanti ur Isea ara dria.
iyllil nni Izzdm si umadaq Isnuzu isqarn di tmdint. drus i-d Itavi di uxddim is. assn Twdo-d leid, asourdi ulac, lqovt di uqam Ikfa, Iruh s amadaq a-d Izdm. akkn Iqorrb r tzwart Tffq-d tmdtut siis Tnna as :
? acu Tbqido daqn assa. d leid aia, ma Ttayaddo Rbbi.
ula i Xdmq Trra tmara. d lazo ii-d Iwin. Ilaqo ad Yzmq isqarn atn Nsnzq.
fihl ma Tyzmdo. atta tuyi, Avito Gme ito. ad Ikfu fllak lazo alama d asm a’ Tmtdo. ain Thvagdo Sutr it akt Tfk.
Iwi uryaz tuyi s aqam is, Isrs ito, Inna as : “Bqiq azorf”. Tfka as azorf, Iruh Iuq-d icdtidon i issis d tmdtut is.
si’assn, ain Ihvag at Isutr, tuyi ast Tfk. Ikfa fllas lhif, Ifrh Itaxr i tzdmin.
ntta qas Iyora as-d lisr Iqoim akkn Illa, Ihqor iman is, maca jivt si issis Ikcm ito zux, Twdo s aqam n emms Tnna asn :
lukan ad Tzorm, Nsea jivt tuyi ain is Tnnido akt i-d Tfk.
askka nni sobh zik Iruh ymas amrkanti r bu tzdmin Inna as :
Rdol aq tuyi ink a Nsw i inbyaun.
ulamk, d nttat iq Itakn a Nco.
Niq ak aiito Tfkdo.
ulamk ikto Fkiq.
ato Aviq, nq s vin d vin ar akk Nqq. Dobbr aqorruk.
bu tzdmin Iuyad. Issn ymas, d amcum. Ifka as tuyi, Irrato i imdti. Iru armi Ieja, Imuqol issis Inna asnt :
Goiqkont di lhona a issi, imi lqovt ulansi it i-d Wiq, ad Ruhq ad Ngliq.
Iruh Iqoim 3 ajurn ur-d Iban. atta Twdo-d leid taido. Iuqal armi d tazwart nni, Trrat tmara. akkn Ikkr ato Ivt s tqoabact, Tffq-d tmdtut siis Tnna as :
? acu kk i-d Iwin daqn, ?? Tuyido ad Trvudo.
tuyi nni ii Tfkido Ikksiito yma.
Rguii da.
Tkks-d si tzwart aekkaz Tfka ast.
Ruh r taddart Rgu mi Kcmn mddn r lgame Bdd sdat twurt. mi-d Fqn si lgame Srrh i uekkaz Inas : “nkk Ituakksii lhqo iu kco Rriit i-d”.
Iruh bu tzdmin Ibdd sdat twurt n lgame, akkn -d Ffqn imzoulla Insr as uekkaz si ufus Ibda atn Ikkat va dffir va. ur Izyil ula jivn. akkn ma Lan Uqaln r lgame. Ngmaen imqorann di lgame Nan :
a at taddart, Idora lbadtl di taddart nnq. Ikcm aq-d ir raj. ziq di mi 3 ajurn aia ur-d Ivit uyffur. d Rbbi iq-d Iqoasn. ! a at taddart, a vin if Iedda lbadtl a-d Iqorrb. vin umi Ituakks lhqo is ast Nrr.
Inna jivn :
bab uekkaz atan sdat twurt n lgame. atan Ibdd a Itru.
Ffqn Savln i bu tzdmin, Nan as :
Kcm-d. Ml aq v ik Kksn ailak.
d yma ii Ikksn tuyi inu. Iyull dii ar asto Fkq mulac aii Inq.
Sutr tura. ain Tcrdodo at Tavido. aqolaq da.
Bqiq kan aii-d Irr tuyi ii Ikks.
bu tzdmin Rran as tuyi, ymas Xdtant. dqa askka nni kan Ivt-d uyffur, imi Iffq lbadtl si taddart.