Ttuxdtam di sin

Ttuxdtam di sin

Iffq Mhnd uccn ad Iswqo, Iedtl-n di suqo, tamddit mi Iuqal s aqam Iufa vissn v is Ikcmn Iukr ako ain Igga d letiqo i’ussan n lxsaso. ur Igga acmma umakor. Mhnd Irfa, imi ntta d lmumn urgin Iukr di dunit is. Iedda-d ako f uccann Izdqn di tqourub, vin Istqosa as Iini « si tafrara i Ffqq r cql iu ur-d Muyrq jivn Itbann d amakor ». jivn ur Ivala di taddart amakor Ikcm s aqam n Mhnd, jivn ur Ivala amakor Iffq si uqam is. lgiran ur fllasn ckk imi Tuassnn ‘uccann s tymat Illan yarasn si zman aqodim. ulac uccn Ixden ymas, nq vin Iukrn ymas.
Inuda Istqosa Mhnd armi Ieja, Iwdo s amqar azmni n’uccann. amqar Igrrb dunit, Issn tamurt Issn imzdaq is, ulac ain Iffrn fllas, ma Illa umakor di tqourub d ntta a’ t i-d Ifdohn. Isla umqar i tdiant n Mhnd, Inna as :
uccann ur asn-d Isukks jivn takordoa a Mhnd. d imksaun d iqogan kan i Iskiddibn fllaq, vidn Zorantn mddn ur Savaln ara tidôt. Niq ak ihoi, ctla nnq Zddiyt ulaiqr Tcukkdo di’atmatn ik. vin kk Iukrn macci d uccn.
Inna as Mhnd :
a baba amqar nkk Tuakrq. amakor Illa. ma macci d uccn, d lgar n’uccn. Muqol anva.
Illa jivn Iteddi-d tikual, d abrid kan ur Ihbbs ara, Izmr ad Iili d ntta… Iskaddb fllaq gdds di zman aqodim, asmi s Inna « Iukrii ‘uccn tajazidt ».
? anva.
d abaraq. zik asmi Iukr ubaraq tajazidt, Iqaz as amrug Iffr ito. mi Inuda fllas urto Iufa ara, Iyr-d lkdb f uccn. uccann si zik d imzoulla ur Tccon ara tijuzado n tukrdoa. iburaq ur aq Buddn ara ain Ilhoan a Mhnd, Takorn Sbibbin aq takordoa. d imsbadtliin imqorann, di mi tiradtvin nsn anctilatnt. ihoi fihl ma Tcukkdo di vid urn Xdim, d abaraq kan ik Iukrn letiqo Tggido di uqam.
Iffq Mhnd Iruh, Ikka ibubdar d iqzran, Ikcm imudaq d ifran, Ilha armi Iwdo r taddart n iburaq. Ikcm r tgmaeit Istqosa imqorann n taddart ma Sean amakor. Nan as « nkoni daii va d asojjad va d amswqo. imakoarn ulac. Nsla Lan imakoarn di taddart n’uccann, ma daii qurnq ulac.
Ixmom Mhnd, Inna :
? anva suqo iqr Ttswiqom.
nkoni r lhuari i Ntswiqo, Ntaq-d ijuzado. akka ito Nsea d leadda si zik : amswqo uhric a-d Iqodou a-d Iuqal, unjif ur-d Iqodtu ur-d Ituqal.
Iqoim din armi d tamddit, ata Iuqal-d jivn ubaraq r taddart Iwi-d ajazido, vissn anta lhara iqr Iswqo. Israh it ‘uccn Ieqol it d amakor. Inna as :
? d kco i d amakor di taddart a.
Inna as ubaraq :
nkoni daii ur Ntakor ara a uccn. Sbabbn aq zik lgdud ik takordoa, maca mddn ako Zoran d uccann i Itakorn macci d iburaq, achal d abrid i-d Chodn fllavn imksaun d iqogan nsn.
uccann ur Takorn ara a abaraq. d tamussni i Txussom, konvi Itamnn imksaun d iqogan. imksaun Stufan, ma macci d agwqo d askiddb, iqogan mi q Valan ad Bdun asylf, am akkn r lxsara i-d Nusa. Savdon lkdubat iqogan armi Rwln fllaq izamarn. uama Nufat i-d di unzriu, ulac vin Ihmmln izimr am uccn.
? acu kk i-d Iwin a uccn.
Goiq letiqo di uqam i’ussan n lxsaso Truhdo Tukrdt.
ur Ssinq anda Tzdqdo ur Kcimq s aqam ik a uccn.
Tkcmdo. Chodn-d fllak lgiran.
? anva Tseido d lgar.
d uccann, Ssnqtn jivn jivn ur Skiddibn ara.
?? d uccann kan i Tseido d lgiran
d ucann mrra.
ihoi nkk urkk Ukirq ara. nkk Tswiqoq kan r tmura di Lant tjuzado d’arrav nsnt. Neja di lbadtl nvn a uccn. Ruh Ddz ibrdan ik nq ad Brrhq a-d Tazzl taddart akk Ny d cql.
Iruh siin Mhnd Irfa, Iuqal armi d amqar azmni n’uccann. amqar asmi Ivala Tver tmsalt macci d ain a’ Ifru, Inna i Mhnd :
d cre kan ar ato Ifrun yaravn.
Bddn r cre ubaraq d’uccn, afrrai d iddv. iddv Igbd-d lkuaqdo nsn di sin, Iufatn Msxn ur Zddiyit ara. d at txidas ama d uccann ama d iburaq. a vin umi Ifka lhqo Iuyad ad Iili d ntta i Idolmn. Inna asn :
ad Tsusmm tura di sin, taluft nvn Tfra : Vznq Rniq Ufiq Tdolmm di sin. Ttuxdtam di sin. kco a uccn Ttuxdtado imi -d Tyrdo takordoa f vin urn Ukir, kco a abaraq Ttuxdtado imi Tukrdo irna Tnkrdo.