timsfra

Seiq baba Seiq imma, ur Lliq d mmitsn
! ihoi d illitsn
Uqaln-d ‘arrac si lakul. jivn Ilsa atablji, jivn Ilsa tapilurit, vaido Isea dtllala. ? anva i Ilxsn adtas.
! ur-d Inna jivn Ivt uyffur.
amksa Isea 100 ulli. Ibqa ad Ifk 90 i lgar is. ? achal is-d Iyoran
100, imi uread itn Ifka
tauaqit n bu 2 tulauin
2 tdowalin
2 uccann sdat ‘uccn. 2 uccann dffir ‘uccn. jivn di tlmmast. ? achal n’uccann i Illan
3 uccann.
aiqr udain Mqor uqngur nsn
abhri macci s uxllso
Itavi Itarra ur Itddu
abrid
Itddn ur Itzoalla
ajazido

? amk a’Teqoldo brzidan a Iskiddib
ad Tvalido icnfirn is a Thrrikn.
di’acu Imxallaf udrvic d dtbib idrvicn
adrvic fihl ma Iedda-d si lakul
akli Iellqo si tmidt
aeqoa uzmmur
amk Tyallan di tilifizju
ahqo kra q-d Ivalan urt Nvala
Tmayarqt i-d jal as, d ailau urt Ssinq
ain Iuran (lmktub)
Ibdd di tizi Isaval a zizi
ajazido
ur Ilaqo ara ad Inz
ajfki (d tukci)
achal ‘ajurn i Isean 28 ‘ussan
ajurn ako Sean 28 ‘ussan
tasarut Seiq tawurt ulac
akadna (le cadenas)
Seiq jivn ufus, tlata iqorra, xmsa idoarn
akddab (ulac)
Isea 4 idoarn ur Ilhhu
akorsi
qas Tvalint i snat, ta ur Ttvali ta
alln
tibhirin Zorrbnt, Ikka udrar yarasnt
alln
Siridn ur Tiridn
aman
Iqon udoar n uqjul s umrar n 3 lmitrat. Iwdo s tkssavt qr 21 lmitrat siin. ? amk.
amrar nni ur Icudd ara r tayust.
qas dirit ur Iqoar « d nkk i d nkk »
ankkar lxir
ajazido urn Tmacca
apulis n Fransa
apulis ako d lhido ? di’acu Mxallafn
apulis urk Itemmid ara at Tbccdo
Kkatn diis, Iqoar atan a Kkatn dtbl
aqjul
aiqr s taerabt i Ryymn aqjul « !!! rrr inel buk »
aqjul d taerabt kan i Issn
Iqon nuador ur Itvali
aqngur
5 idoudan, la aksum la iqsan.
aqoffaz
d amllal am izimr Itss aman am uzyr
arkoti
ata sdatnq urt Nvala
askka
Issn jal tamslait ur Ihoddr
astilu
si 12 ar 12 a-d Iarv agdid
aswas
Zoidq Ckkrnii, Qorrhq Vtnii r lqoe
aval
asirm n mdtu
avufan nkk d nkk, ntta am nkk
simi Tgbbddo simi Itanqoas
ayaru (dxxan)
ikrri urn Sei idoarn
asiyna
aksum at Con, idamn atn Svn, iqsan atn Srqn
azmmur
Mqoidc dffir babas, babas dffir Mqoidc
Bddn aerur s aerur
cha anda Twdo r lhdd is
bu nuador Itmuqouln nniy nuador is akkn asnt Icuhh
Tsusumn as, ur Itsusum
cix n lgame
di’acu Tmcuba tmqobrt d lbanka
Cournt i snat d isndiaqo, ta Xzznn diis idrimn taido d imurdousn
sin liturist di Sohra, Luzon. va Fkan as Icca vaido ala.
d ajur n Rmdoan. jivn ism is Michel Icca vaido Eli ad Irgu lmqrb.
? anva i d amefun ako di dunit
d aslm (ahutiv). a Itcco tivkkiuin.
nkk d aryaz ntta d aryaz. mmis d babas n mmi.
d baba.
Inna jivn : « immas d tamqart n imma ». ? v it Ilan.
d babas
dtbib Idiva 999 imudoan, jivn urs Inna « tanmmirt « .
d dtbib n lmal
d ailak irna Uyarnk viiado akkn it Sxdamn
d ism ik.
ma Illa ulavumi sobr
d lisr
Inna jivn : « nkk la yma la ultma. babas n va, d mmis n baba ». ? v it Ilan va.
d mmis
jal tamddit ad Coq tamllalt, irna ur-d Taqq ur-d Rdtlq ur Takorq ur Seiq tajazidt.
d tabrikt i Seiq.
? aiqr taqondurt n tslit d tacbhant
d tacbhant am lkuca, am frigidir, am chauffe-bain, am uputagi…
tayallit Ikkan di gmeliman
d taqogunt ma Tyyull « Bran claqm iu »
sin ikuafurn di taddart. jivn acbbub is Isdtl akkn Ilhoa, vaido ala. ? anva i d akuafur Ilhoan.
d vis 2. imi d akuafur nidon is Isdtln (va Itsdtil i va).
ajur di Snqoasn lqobail tissit n crab
furar (28 ussan)
Iqlli ur Slln mddn
ido
? d acu Ihvag lfil ma Iwit ubrrido
Ihvag lisse
Zyiq Bzyq. qr va d taqoabact qr vaido Zoidq, maca di sin Krrcnii.
ils
timdinin Ihman uyar n’ar
Iqil Izzan d Irqain (Rqaia). ta Tzza ta Trqa
? anva aqrsiv i Itnyyizn ktr n lgame.
iqrsivn ako, imi lgame ur Itnyyiz ara.
Fransa Tfka-d aryaz. ? ism is.
Jeanne d’Arc
Ncllh ito Nmllh ito lmlh Nccat aksum Nggat
Krz, Zre, Myr
taqobuct lmrgan ur Kccmn ‘izan
lkanun
ma Ruq Iru ma Dosiq Idosa
lmri
jal jivn Ityy lezla i umuli ins, nkk Isoah ii-d uzyn n uzyn.
Lulq di 29 furar.
Iif it akk Ibcc ubrhouc uala aqogun amqoran. ? aiqr
ma d amqoran, Ilaqo as Tanfdo ad Ikfu
anva i d imdti n lkdb
ma Iru ‘aerab n ucluh Ihoudd uqam is di zlzla
? aiqr Tarran tabrda f uerur n uqjul
ma macci f uerur is, ?? anda ar asto Rrn a vinnat
anva Iklaln lgnnt
ma Tlla lgnnt d nsoib uqogun. lxdma ido d’ass, ir tanzduqt, ucci d tisiyar irna ur Ixdde bab is.
tamdint Hmmlnt tulauin
Mascara
2 ibabatn jal jivn s mmis. 3 imukan kan i Illan. Ilaqo ad Qoimn ako
mmis, babas, gdds (3 idsn)
sin ilqman di sohra, va Itmuqoul s asamr va s ayafa. sia u sia d lxali. akka irna va Ivala va.
Mqoabaln (va sdat va).
amk Itsdtil ukuafur Ilhoan
s tsusmi kan
lqovt Tkrho tjazidt
sksu s ujazido
Tqoim di thnact is, irna Tkka-d timura
tafiyurt, le timbre-poste
aryaz Ikccm Itffq. ala jivt tmdtut i Izoran jal saea anda Illa uryaz is.
taggalt
tabaqoit lmrgan, Svan siis 400 Tuqal-d akkn Tlla
tala
Srsnii Crknii Bdoiqtn (Ncrk itnt Bdoant aq)
talast
Gbdq amrar Inhodd udrar
tamkohlt, abckido
aqrsiv Itqadon adtas
taqadt
afus is di ufus inu lhss ins s ayommado
taqoabact
lqodd is am lbunia, arrav is Qlbn 100
tarmmant
gddi Ibubb gida, gida Tbubb arrav is
tasilt, tuyi
Ttffr Tskan, Tryyl abrid Ttyy abrid
tawurt
takufit n ibyaitiin, Ifkan i udrar alln
Tayurait (Yuraia)
Zreq amud ivdtn Imqi-d d accivn n tqdtn
tijyyar n lft
azrm ulac idoarn Ilhhu f uebbudo, amdan sin idoarn Ilhhu fllasn, nkk 6 idoarn, Lhhuq f uqorru
tilkt
turin ulac, ma Tkksdo as abhri ad Tmt
timss
nkk Tdduq r sdat nttat Ttuqal r dffir
tmzoi
akkn Ttzad i Ttanqoas
tudrt
d ain Yzzmnt i Zoadnt tsiar
tuqmas n sdat
taqamt d tilmt. dtaqo ulac, tawurt Tmdl. lhiudo, sqof, ayons Courn d lmriat. Ibdd uryaz di tlmmast. ? achal tikal ar a Ivali iman is di lmriat nni.
ur Itvali ara, imi ulac tafat (la dtaqo la tawurt)
12 ifrax f cogra. Ivt isojjad Inqa jin. ? achal i-d Itqimin f cogra nni.
ur-d Itqimi jivn, Ufyn.
Kcmn di 3 idsn s asansur. Wdon r tqurft 10 Ffqn-d kan 2. ? i vaido
vaido Iffq di tqurft 6.
aiqr vaqzn Icca achal d aqorur, mmis n Ceban Iuyi at Ico
vaqzn Itzoalla Itouzoum, ulamk Icca Rmdoan
tamdtut Ihvagn nuador
d Fadoma (akkn ad Teqol aryaz is)
2 iqamn kifkifitn di kullc, va tama n va. jivn d aqobaili it Izdqn, vaido d aerab. Yrn-d ad Snzn, aqam Izdq ‘aerab Fkan diis uyar n’ain Fkan di uqam Izdq uqobaili. ? aiqr
jivn Iuli di suma imi lgar d aqobaili, vaido Iqli di suma imi lgar d aerab
vin if Irna uxddim s aqam
aessas
s zaid i Ituqal sorf is
aval Rzoayn
takordoa Isean srr di lgame
asbbado n cix
aiqr Adm d Huva urgin Nuqn
nttat ulac tamqart, ntta ulac tadowalt
imzvura Ngrnii, inyyura Ddznii
abrid
amk Icnnu vin f Txddm mammas
Rr as tili i tin Ixddmn flli
amk Cnnun at gihonnama
Rvu raj ik a raj iu
afnian di ifrax
d dtikuk, Itakn arrav is i ifrax viiado astn Rbbin
alxax ur Siridn isafn
vin Inkrn lasol is
inz n imzdaq n gihonnama
macci akka i Nqil a-d Tffq
Txla taddart Temr timqobrt
taedavt yr ‘atmatn
anda Mcuban dtikuk d uqobaili n srbis
ur Mcuban ara. jivn qas di iqamn n mddn i-d Ikkr, r babas i-d Iffq, vaido Irbbat babas armi Iwdo d aryaz Idda d arbib s iedavn n babas
Ismqr iman is anda ur Ilaqo
vin Iqunzan tala
ulama Fsus, ma ulacit ad Tqlido, ma Ivt ik ad Tqlido
abhri
ma Tlhoa ad Tcodo, ma Tfla ad Tsorrfdo
tuqmst
? v if Irna uqondur d ucamar
f ugadarmi lear
Yllunt Yllunt, tanyyarut ad Tylu isi
suaie
aetur di tmurt n imcac
! sobb
mi Tbddl tallit ad Ibddl ism
ajur n tziri : Rgb, Ceban, Rmdoan…
ass amcum r bu tadudt
leid tamqorant
aiqr ulac iqrdain di lguame
Anf kan, Xlan lguame. armi ula d iqrdain Goan tazoallit…
vin if Trna tarda n taimum
vin Imutn
Iffq-d Jidir d Tuhoami si upulaji (poulailler).? anva i d Jidir anva i d Tuhoami
Jidir Iuq-d ajazido, Tuhoami Iukr-d tajazidt
ain Icrkn imcac d dtbbat
Mcuban di tira
ain Icrkn aqondur n uqobaili d vin n’aerab
Mxallafn. aqondur n uqobaili Ishol i ucuffu
ils is ur Idourr jivn, ma d tuqmas…
aqrda
isi i-d Tbann vid Izovrn. ulac lakul urn Sei jivn am nkk
aqjul n lakul
Kcmnt tulauin r dtbib n tuqmas, Emrnt suqo s’aval. ? amk a asnt Iini dtbib akkn ad Susmnt
! tuqmst
mi-d Qoleq tajagurt si lhido n uqam iu ato Aviq i si Emr ad Ibnu aqam is
vin Ikkatn isourdiin is di tbarn
aiqr cmma d difandi di sbitar
ala a bu cmma, Mt kan kco. Anf i imcumn ad Idirn
ac a’Ixdm uvtul s 4 idoarn
2 ad Iazzl isn, 2 ad Ifrini isn
? amk is Qoarn i vin Iteavadn tielumin einani
agurnalist
Husin, Hsn, Hasn, Halim, Hafido, Hlima, Hmama Bqan ad Alin ulac sllum. ? amk a’Xdmn
kull jivn a-d Ifk « H » ins, atn Smbibbn ad Alin fllasn
? aiqr azyr Iuyi ad Ico aksum
qas lebd is i Itccon aksum n ymas a vinnat
? aiqr Hmmln ‘arrac lgame
di’ass n lgmea kan i Tlla lqoraia
? asedi di isediin (vin Isean zhor)
d gddtnq Adm. tamdtut Tlla tadowalt ulac
? anda a’Tzordo amdan Ihmml namus
mi Iedda as Ivt afus
? acu Tnna txlalt n zalamidt i ultmas
akmaz uqorru dirit
? anda a’Tzordo d tamigalt i Inqon
amikrub Isva dva Imut
? aiqr tif akk Ibcc ubrhouc uala akk Ibcc uqogun amqoran
amqoran Ilaqo as Tanfdo ad Ikfu
? aiqr zlzla Thouddo ako tamdint qas aqam n Tuhoami
acluh n Tuhoami d adou it Ithouddun
? aiqr dtikuk Iif aqobaili n srbis
ulama d mddn it Irbban, d babas i-d Icba
lxir urn Tuqal
vin Imutn ad Teivzdo fllas ur Iteavaz fllak
d tawurt n lgnnt r kra n urbae
la morgue
? anva i d inslm di lmal ayuyam
d aqogun n Pavlu : di rmdoan akkn a’Isl i taerabt r lgame ad Ibdu udamum is ad Itiqoi d alda
Eli bu 7 tullas Ibqa aqocic Irna-d taqocict. ? amk is Ismma
Hmza