tihrcavin

♦  Rzon ifasn is s a xddim. jal ass d ibddi di ubrid, jiwas Iedda uqogun Ibcc it Iqil d asklu.
__________
Iura di lkaqdo
Iqoim jivn di dtrf n ubrid a Itmra, Isrs sdats akrtûn Iura fllas « d aezzouy d ayuyam « . Iedda Qoasi d umdakol is, Ikkr Qoasi as Ifk lveda, Ihbs a Itxmmim. Ikukra : zman Ixsr, a Skiddibn ako mddn, ulac laman. Inna i umdakol is :
– adtas ivumi Rzon ifasn nsn s axddim, Gohodn kullc, ad Tqimin akka di ibrdan, Stniafn timtrit uala ad Ruhn ad Xdmn f’iman nsn. Tuqal asn d sonea…
Irfd-d umattar nni alln is qurs :
– eni ur Tssindo ara ad Tqrdo a vinnat.
__________
asbumbx n cmandifir
d aqorru n tmacint n trisiti i-d Imuyrn nanas tamacint n carbun, a Tsbumbux di layar :
– a tamqart, ?? uread Thbisdo duxxan.
__________
tamussni taqodimt
aeqoa n gilban i vaido :
– ? vissn anda akkn Nmzor.
– ?? macci di tbuadt.
_____
idos i ubhri
jivn i vaido :
– imr am nkk, mddn ako ad Taggan dtuaqoi Ldin di’ido.
– d tidôt. d raj Ilhoan. ad Ikcm ubhri. Ilhoa ubhri… kco d dtbib f akka Tvaliq.
– ala. d amakor kan.
__________
ulac ulaxrt
Lmuhoub Trrat tmara Insa di lutir. askka nni sobh zik akkn Iffq si tqamt Imuyr-d jivn di ukuluar, Iban ula d ntta din i Insa. Inna as Lmuhoub :
– ziq a Skiddibn kan mddn, ulac ulaxrt di lutir aii. daii i Nsiq leca, ur Sliq i’acmma.
– ula d nkk ur Sliq ara. lutir aii ulac vin t Issnn am nkk. achaaal aia si mi Zdqq da. Trankiiil…
– ? achal aia si mi Tzdqdo diis.
– 35 iswasn d 2 ‘ajurn.
______
Ceban di’anu
– ? ac akka Idoran idolli.
– ulac. ulac. d Ceban nnq i Iqlin s anu.
– uuu… ? jak salamat.
– labas, labas. di tazvara a-d Isaval tura dain Isusm.
__________
di tfuryut
Tuyi ad Tmdl twurt n tfuryut. mi to Izhodo ucifur ad Tldi vds. Ivt Ivt armi, Izzi r jivn si vid Irkbn :
– i tura a vinnat, ?? ad Tkksdo idoudan ik si twurt ufuryu nq daii a’Nns.
__________
! caho
– d aqottal amqoran. macci d jivt tflqouqot i Ixdm. Qzzan as. !! caho.
– ?? ac is Xdmn.
– Fkant i ushhar Iyzzmn iqorra. ad Itmttat Ituqal-d.
__________
nija umakor
2 imakoarn Kcm r jivn uqam. cidt kan akka Twdo-d lapulis.
– Azzl a vinnat. a Nnyyz si dtaqo.
– aqolaq di litâg (tqurft) vis 7 mur Tzorido ara.
– ! ahoa Nyyz. ziq vaii mazal a Itamn s lizitag.
__________
abrid n ruplan
tamzoiant di ufus, Ikcm vinna qr le commandant de bord n ruplan.
– !! dirikt r New York.
Inna as le commandant :
– ulamk a vinnat. assa : qr Kabul. Izvar ik i-d bu tamart nni dffrk, ntta d tarmmant (la grenade) i Idtf.
__________
apianû Infe
– ! ziq Tseam a pianû di uqam. ? Tssnm mqoar ad Tvtm nq ala.
– ala.
– a Tsxsarm isourdiin nvn. ! apianû n kadauakada.
– ?? a Nsxsar isourdiin. imr macci d apianû aii a vinnat ur Ntaq ara aqam n lgar s uzyn n sumas.
__________
d jivt tmqart di London i Isavln i vid Isxsain timss. a-d Egln ad Fukkn amcic ins, Ivqoe yr ifurkan n usklu di tmazirt. Usan-d les pompiers, Xdmn axddim nsn akkn Ilaqo, amcic Irs-d, tamqart Tfrh, Tsw asn lataj, Tckkr itn ako, amcic a Itnyyz Irva lfrh ula d ntta… Dtfn abrid les pompiers ad Qoln… Zodan amcic amcum ddav ruadi n ukamiun nsn.
__________
Isva-d Lhu armi… a Ilhhu Ihoddr vhds « Ivtii Rbbi, Ivtii Rbbi, Ivtii Rbbi… » Imuyr-d Emr, ula d ntta ur Ixusso ara
– ? ac akka a Lhu
– Ivtii Rbbiii, Ivtii Rbbiii…
– Ivtaq ako Rbbi a Lhu, Ivtaq ako
– maca nkk Ivtii Ihuzaii a Emr
__________
nkoni d zbl
Iswqo Mqoran ad Isnz lifrîz (les fraises) n tbhirt is.
– ackkitnt lifrîz aii. ? acu isnt Ttarram qurvn.
– d zbl. ? i konvi.
– nkoni d skor.
__________
luzin
Iruh lvzir n tmurt nnq r tmurt taido. Ierdo it lvzir n tmurt nni s aqam is. Iwod Ivhom di uqam Isea vinna : anctilat, Irqom ako, as Tinido d lbrg uyllid, Ndont as tqzza siausia, tikruas Qlain sdat uqam, irna macci d jivt… Inna as :
– ur-d Qoar ara s tgrnant ik n lvzir i Tuqdo ancta. nq amar d imavlan ik-d Iggan…
– ur-d Goan imavlan ur Nulq tagrnant iu.
– ? amk ihoi Txdmdo.
– ja ad Tvalido. ? Tvalado luzin -d Itbann akki-n.
– Valaqto.
– Tbna s 200 imliarn, vin to Ibnan Ixdm tafaturt n 250 imljarn, Iwi 200 Wiq 50. Uqq isn akal, Bniq… ? Tfhomdo nq ala.
– Fhomq.
Iedda uswas d lvzir n tmurt nnq i Ierdon vinna. Iwit s aqam is. Ivala vinna ziq lvzir n tmurt nnq macci d ain Itunhsabn i Isea. ama d iqamn Wdon s iynni, ama d akal, ama d tikruas, Iif it di kullc. Inna as :
– ziq Tifdoii s’adtas, kco a Tqoardo Ilhoa uqam iu. ur Iksb jivn qurqn ain akka Tksbdo.
Iwit lvzir r dtaqo Inna as :
– ? Tvalado luzin aii sdatnq. vin to Ibnan Ixdm tafaturt n 250 imljarn. Iwi 50 Wiq 200.
– ur Valaq ara luzin. ? anta luzin. nkk ur Valaq acmma.
– atan ihoi Tfhomdo.
__________
deva lxir
– amk a cix, ? a Ttakdo mqoar cidt n deva lxir i imqorann n tmurt nq. i brzidan, i lvzirat…
– ala a mmi. mi Valaq udmaun nsn, d tamurt mskisnt ivumi Takq deva lxir.
__________
d kco i d aqjul
baba Bussed d aryaz amqoran, d vin itnt Ifrrun. Ituassn. ass nni Savln as-d r jivt taddrt, ad Iddu d trbet Ifrrun timsal. Iwdo, Ngmaen Frant tamsalt, Iqoim di tgmaeit yr imqarn ad Istefu qobl ad Iuqal r taddrt is. ata Iwdo-d vin Tsdolm trbet nni Ifran tamslt. a Itmuqoul Itmuqoul baba Bussed, dqa Izedo fllas :
– ! aqjul
baba Bussed ur Irfa urt Iffiq leqol. Irra as :
– leslamak a aqjul. Qorrb-d ur Ttsthi ara, nkk ism iu Bussed n Lerbi…
Trva tgmaeit tadosa.
__________
? d acuk
mddn Bddn va dffir va, akkn ma Lan Ejan, akkn ma Lan Harn Sean cql, jivn umqar atn Iseddai jivn jivn, akkn -d Mizvarn. ata Iwdo-d jivn macci am viiado, Igga ako vid Itragun Iruh r sdat ad Ieddi d amzvaru. Inna as umqar :
– mi-d Twdo tdvilt ik ad Teddido, maca ad Eddin qobl vid kk Izvarn.
Inna as vinna :
– nkk ad Eddiq tura. ur Traguq ara.
– ulamk a aryaz. ad Trgudo nubak am kco am mddn.
Irfa uryaz. Icrrqo aqommuc is :
– !!! uaqoila ur Tzorido ara d acuii.
Izzi umqar s leqol r viiado, vid nni Itragun :
– a at lerado, ata daii jivn ur Izora ara dacut. a vin Issnn dacut as Iml.
__________
d tacfirt nni i Bqiq
Iruh Emr a-d Iaq lkacir.
– ? achal n tcfirin ar ak Fkq a Emr.
– Yzm kan, mi k Niq Hbs Hbs.
a Iyzzm vinna armi qorib ad Ikfu lkacir nni.
– !!! Hbs. Avi-d tinna. Avi-d tacfirt nni.
__________
Frhat Iufa lastik
a Ilhhu Frhat di uzniqo Isaval « ma Illa vin umi Ruhn 45 imljunn Dtfn s lastik ». Iffq lxbar, ur Iedtl ara Iban-d bab nsn.
– d nkk a Frhat.
– ?? d kco umi Ruhn 45 imljunn Dtfn s lastik
– d nkk a Frhat, ad Iy Rbbi ad Trbhdo a Frhat, ikk Ihrz Rbbi a Frhat, aur Tseudo uyurn a Frhat…
– ulac aqilif, ulac aqilif. Ufiq lastik nni. ax.
__________
ajfki dirit
– siffini. dain ma ad Svq ajfki. ajfki dirit. a Inqo.
– ajfki Ilhoa a vinnat. ?? Illa vin Tzorido Inqat ujfki.
– biansur. jivn uqorur Idtdo tafunast Imut.
– ma d tafunast tamudoint i Idtdo…
– ala. tafunast urto Iuq ‘ara.
– ? acu t Inqan ihoi.
– d tafunast nni i Iqoimn fllas.
__________
Savln lgiran i les pompiers ad Smnen aqocic a-d Itsuqu si uqam, uaqoila Goant imavlan is Ivhc. Usan-d les pompiers, Rzoan tawurt, Ufan jivn babaqaju a Isaval « !! a baba hbbuuu, !! a jmma hbbuuu »