tadowalt

uread -d Twido…
d Eli u Saeid i Iruhn a-d Ildi tawurt i tdowalt
– leslamas i tdowalt tamezuzt. achal aia urkm Nzori. tiklt a ahoat ad Tqoimdo cidt qurnq.
– ad Qoimq a mmi. tiklt ad Qoimq alama Tejam dii.
– ala, ala a tadowalt. macci uread -d Tkcimdo-d ad Tbrndo si twurt.
__________
ucci n soh
Iwi Emr taqogunt is r vin Itrbbin iqogan.
– ? ac a’s Slmdq i uqogun aii. ?? ism is akkn.
– Liza. d taqogunt. Tcca tadowalt iu idolli.
– ? Tcca tadowalt ik… ur Tnyir ara dunit, ad Tafdo urto Tssin ara.
– ala, macci d vin, macci d vin. ur Tfhoimdo ara. nkk Bqiq ma’Tco jivn at Tco ucci n soh. ? Tfhomdo tura.
__________
tajazidt d tdowalt
icifurn n lvqot a…
– ?? aiqr akka a vinnat. ! Truhdo armi d tajazidt nni Ismqarn timlalin Tzodoidoto s ukrrus ik.
– a Mqoran, d tadowalt ik i umi Rvlq Tyzmii-d abrid. tili d nttat i Nqiq.
– ?? Illa v ik Innan Hadr tadowalt Vt tajazidt.
__________
tasrdunt d tdowalt
d tadowalt n Mqoran. Tvt ito tsrdunt s nqor Tqli Tmut. ad Tmdol assa.
– ad Iy Rbbi Tgga-d lbaraka a Mqoran. ! ancta lqaci… Iban d tamqart Ilhoan. Hmmlnto ako mddn f akka Valaq…
– ala a vinnat, nkk Zoriq. macci qurs i-d Iusa ‘ancta iryazn. d tasrdunt i Bqan ato Aqn.
__________
tadowalt di lbhr
asmi Nruh a Nmrrh, Nwi idnq tadowalt tamezuzt. Nwdo r Tmqast (Tamanrasset), Nkcm r lutir nni di Kriq 2 tqamin a Nstefu. lhal Ilhoal, lutir Zddiy Iuzya-d anda ulac zhoir n’adtas… Nkcm r tqamin, cidt kan akka Nsla i taqct n tdowalt. Nffq si tqamt a Nvali. Nufato Tskr amnnuq ako d bab n lutir
– a madam ula im Xdmq, d aia i Illan.
– nkk Hvagq taqamt Iqoubln lbhr. Dobbr aqorruk.