siauasia

Ilhoa sobr
Inna zirû i tmania :
-? amk Ttilido a dada.
Irra as tmania :
– ac a’Tinido di dadak a zirû amcdtuh. Aqol aq Nzmdo taqwadt, sia ar-d Ifrrg Rbbi.
__________
dirito tarda
d tahbult n Palmolive i-d Imuyrn jllis n xalts.
– ! akka i Tuqaldo… andatn lhnak nni n zik… Tnqosdo adtas a tinnat, s Rppi ar qorib urkm Eqoilq. ? ac ikm Isdoefn ancta a jllis xalt. Tkfido si duniiit.
– Susm kan… i Txddm tarda n kullas.
__________
Tver tutut
Sivl aq-d san tamacahout.
– ak-d Sivlq snat. jvt Tlhoa taido dirito.
– Zvir di tin Icmtn.
– atta ihoi tin Icmtn : Terqoii tin akkn Ilhoan.
__________
macci kifkif
Stqosan amksa :
– ? achal Tseido n’ulli
– 274.
– ? achal di lemr ik
– yr 40 d 50.
– ?? amk, ulli Tzorido achal Tseid, lemr ik apipri kan.
– macci kifkif a vinnat. ulli jal smana as Eivdq lhsab.
__________
amur ik kan
– Tsvido ako lkas nni a ahbib. Nmsfhoam a Nsv jal jivn azyn
– d tidôt. maca azyn inu d vin n’adda. ? Tfhomdo nq ala.
__________
Txusso jivt
aklûcar Imuqol amdakol is s idoarn :
– eni Truh ak Tsbbadt a vinnat.
– ala, macci Truhii tsbbadt. Ufiq tasbbadt.
__________
ayffur ayffur
Inna uylizi i uturist t Istqosan f lhal uskka :
– ? Tvalado adrar aii-n. ma Tvaladt sia, Fhom ataia uyffur
– ?? i murt Valaq ara
– murt Tvalado ara, Fhom a Ikkat uyffur.
__________
ism iu akka
– ? ism ik.
– Qoaqoaqoasi.
– ?? Tsyuyucdo akka si zik.
– ala, ur Syuyucq ara madoi. d baba i Isyuyucn. akka ii Isrs di lamiri asmi -d Lulq.
__________
tafunast n dda Emr
Samir amcdtuh di tmdint i-d Ikkr. assn Iruh r taddrt n lgdud is. a Itmuqoul tafunast n dadas Emr a Ttarra ifzzo.
– ? ansi is-d Ttavid ancta n chewing gum i tfunast ik a dda Emr.
__________
Ihmml imzzouqn
Kcmq s akuafur aii-d Isnqos cidt i ucbbub iu. Qoimq a Traguq nubau, aqogun is Iqoim dinna di thnact. Valaqt aii-d Itmuqoul jivt tmuqli ur ii Tegib ara… Zziq s akuafur :
– tamuqli aii n uqogun ik ur ii Tegib ara madoi.
? acu ii-d Irra ukuafur :
– Anf as kan, vinna d dtame amqoran. vinna d asqoado. Iqil kullas i Thazq amzzouq uklian, akkn ad Iqli at Iclqof at Ico.
__________
imrgan
di thanut. aklian Ibqa ad Iaq afrmag, a Itxtiri :
– afrmag aii ink a vinnat Iccur d imrgan.
– a vinnat ?? Illa v ik Innan Go afrmag Co imrgan.
__________