Parizian

Iver fad
– a Parizian kullas d tissit bzzaf. ! ad Tnqdo iman ik a Parizian a amcum. ?? Illa ‘ain Idturrun am tissit a Parizian.
– Illa
– ? d acu
– d fad
__________
Lhu di tbrna
Ikcm Lhusin r tbrna. Ikomanda tabjirt Ibdd s akuntuar. ntta Ibhbh cidt. Inna i umellm :
– ma’Isv Lhu, mddn ako ad Svn.
amellm d lfahom i Illa. fihl ma Tnnido « muho ». Isrba tournée générale squr Lhu. Iqoim cidt Lhu Ikomanda tabjirt taido
– ma’Isv Lhu mddn ako ad Svn.
Ifka as tabjirt i ntta, Isrba ako i mddn. tournée générale.
Ikfa Lhu tissit, Imq r lgib Ixllso 2 nni tbjirin, Inna :
– ma’Ixllso Lhu, mddn ako ad Xllson.
dqa Iffq.
__________
Ixllso babak
Parizian Itss un coup. assn sobh zik Isva deux coups. Iwdo r sdat lkumisaria d pulis, Ihbs takrrust, Irs Iqoummc Ibcc di tlmmast n ubrid. uread Ikfa ibccan Isla i tsffart.
– ! msju. d difandi ibccan di tlmmast n ubrid. irna sdat kumisaria. safi miatalf n lxdoa.
Parizian Igbd-d mitinalf Ifkatnt i upulis, Isavl i mmis r daxl n tkrrust :
– Rs-d a Jidir a mmi ad Tbccdo. Ixllso ak babak.
__________
ula d nkk
Parizian di tbrna. s akuntuar. Hrsnt i-d ibccan maca Iuyad v is Itssn lkass is. Irra as cidt lkaqdo Iura diis « Susfq qurs ». Iruh Ibcc, mi-d Iuqal Iufa-d Uran as di lkaqdo nni « ula d nkk Susfq qurs ».
__________
urkk Valaq a msju
Parizian Iffq si tbrna, ad Iuqal s aqam. ur Ihbis ara qr tftilt tazwaqt (le feu rouge). armi Isla i tsffart i Ihbs. Iuzzl-d upulis :
– ?? ur Tvalado ara taftilt tazwaqt a msju.
– taftilt Valaqto. d kco ur Valaq ara. tili Hbsq qurk. ? amk Ttilido. ? urkk Iuq ‘ara.
__________
ulac la glace
d mmis n tqumit i-d Isvan « un peu beaucoup ». assa si tbrna r taido si sobh. tamddit di tbrna Imuyr-d mmis n xals n gidas n babas :
– ? ac a’Tsvdo a mmis xalt.
– ac a’Svq… ac a’Svq… Avi-d jivn n… uchwurkanistrufblisk. Rr as-d cidt n la glace silbupli. ! cidt kan.
– auua a msju… la glace ulac.
__________
lkuaqdo
Parizian Ihbs it upulis :
– lkuaqdo a msju.
– ? amk. lkuaqdo Tkksdoiitn idolli assa aktn Fkq. d kco a’tn i-d Ifkn. a msju.
__________
fad n jal ass
mmis n tqumit ma Isea asourdi ato i-d Ivt alama…
ma Imuyr-d imdukal ato i-d Ivt alama…
ma Illa v it Isfrhn ato i-d Ivt alama…
ma Illa v it Isrfan ato Ivt alama…
mur Isea ara cql ato Ivt alama…
asmi t Tgga tmdtut is Ivt ito i-d armi…
__________
azyn di tqoret
Innuq Mhnd d udowal. adowal urs Igga ara :
– a jivn n cmata… si’ass ar ass akk i-n Tavdo tmdtut ik r tbrna akk i-d Tgme s aqam. ?? akka nq ala.
– akka i Illa lhal.
– a vin Tif tmdtut.
– jllik ur ii Tif ara.
– ?? amk.
– si’ass ar ass a-n Truh r tbrna aii Tsv azyn si tqoret nni inu. ad Xllsoq taqoret aii-d Isoah uzyn siis.
__________
amdakol n Parizian
Parizian d umdakol is Sean jivt tannumi : jal lxmis ad Kcmn r tbrna n dadatsn Muris ad Svn jivn jivn rikar. assn Iunay umdakol nni. Parizian Ikmml a Ikccm r Muris, Itss sin irikarn (jivn i ntta vaido i vin Iunayn). a Teddin ‘ussan, Iedtl-n iminiy di lqrba. assn Ikomanda Parizian jivn kan urikar. Ivhom Muris. Inna as :
– ? amk a Parizian, uaqoila Imut umdakol ik.
– ala a dda Muris, d nkk kan i Ihbsn tissit. nkk Hbsq ntta uread.
__________
si tbrna r taido
2 tmqarin a Tqossirnt
– urkm Valaq ara idolli a Vrdi. jak ur Tudoindo ara.
– ala, ad fllam Istqosi lxir. idolli Ffqq. Ffqq f sed iu.
– ? d lxir kan.
– Susm kan. ur Zoullq ula jivt idolli. ass kaml si tbrna r taido.
– ! Rnuii-d vin.
– takoffart ar akka. Susm kan. irna Valanii mddn.
– …
– armi d tamddit it Ufiq.
– ? acu Tufido a Vrdi
– amqar amcum at Ikks Rppi.
__________
Lhusin d Mqoran Svan adtas. Iruh lhal qorib d tnasofa n’ido, itâksiin ulac. Rgan Rgan amar a-d Ifk Rbbi lukazju, Uqaln Msfhoamn ad Nsn di brra. Inna as Mqoran
– a Nzzol kan ddav cogra aii. asmmido ulac.
Lhusin Iuyi :
– ala a Mqoran, Iif it ma Ndts di tlmmast n ubrid. urq Itdirangi jivn.
Ixmom Mqoran Ivala Isea lhqo Lhu. Zzoln di tlmmast n ubrid. cidt kan akka attaia tkrrust d tazzla. Twdo-d qursn Trvl asn Trra akkin Tvt cogra nni. Inna as Lhusin :
– ? acu k Niq a Mqoran.
__________
cix n taddrt nnq ur Ihmml Avrup, ur Ihmml Marikan, ur Ihmml Rus… d timura n inslmn kan i Ihmml. timura n lkoffar Umsnt :
– tamurt di Itnuzu crab di lqohoavi nkk urto Kccmq.
Illa din Parizian. Inna i cix :
– ? tamurt di Idtuqot crab urto Tkccmdo ara a cix.
– muhal ato Kcmq. qas aii Tqndo. d lhram.
– i lgnnt a cix, ? Tbqido ato Tkcmdo nq ala.
– ? anva urn Bqa ara ad Ikcm lgnnt.
– d kco a cix.
– ?? amk. aeudu billahoi.
– a cix, tamurt di Itnuzu crab s isourdiin Tuyidoto, ?? amk a’Tkcmdo tamurt di Illa ‘asif n crab bla axllso.
__________