mdtu

♦  trjl i vin to Iuqn : « ! a asmi Coiq jmmak. »
♦  tamdtut n Rmdoan n Icebann, si’asmi Imut uryaz is : « a asmi Coiq Rmdoan »
♦  tislit kullc d amlal, isli s ukustim abrkan : anda a’Taqoldo dirit zvag i uryaz
♦  Mqoidc i jmmas : « tura Fhomq acimi Txussomt lfhoama. aryaz Isea aqorru, tamdtut Tsea taqorruct ».
♦  Uyadq ma Uqq tin Icbhn, a-d Iffq mmi r babas di’udm, r jmmas di lfhoama.
♦  d tadtbibt i Uqq. d ucci d tissit, kullc s l’ordonnance.
timlilit Tlla
Fadoma i Fdtuma :
– a Nmlil askka sobh a Fdtu. ma d ayffur sobh, a Nmlil tamddit.
– ? i ma d ayffur tamddit.
– a Nmlil sobh.
__________
aryaz iu d ajur
Fadoma i Fdtuma :
– aryaz iu d ajjjur a Fdtu. Isea kan cidt leib : ur Ixddm ara.
Fdtuma :
– ula d aryaz iu ur Ixusso ara. maca ula d ntta Isea leib.
– ? d acu.
– d jir tarbet : imakoarn, iqottaln… a anda Tdora tuaqit, a anda Illa umnnuq as-d Sivln. ur-d Itffq ara si uqam n cre. dqa mar as Irnu aqondur abrkan…
– ?? aqondur. ! at Iscmt Rppiii. a Fdtu, lvhc am vin Tqoimdo qurs. a tamqbunt iu… ? Isea mqoar cidt uxddim nq ala.
– axddim Isea : d buyadtu.
__________
Tlhoa tqwadt
– annaq a Malha hbbu Iver uryaz iu. Isrvaii lhif… a akkn is Txdmdo macci akkn. d gihonnama i Uqq a Malha nnq, d gihonnama.
– nkk aryaz iu Itsusum kan. ma Niq am d lmalaikat d lmalaikat.
– Tvalado, aryaz Ifhomn… Tseido zhor a Malha. macci am nkk.
– d tidôt Seiq zhor. maca ula d taqwadt Seiqto.
– ?? acu n tqwadt a Malha.
– taqwadt tabrkant.
– ?? acu n tqwadt tabrkant.
– tin n lkarati.
__________
amuli n Fadoma
– ? mlmi i d amuli inm a Fa.
– 19 si mqrs
– 19 si mqrs… 19 si mqrs… ?? anva aswas
– jal swas.
__________
aman i islman
Fadoma Iwi as-d uryaz is abasan n islman (aquarium). Eddan ‘ussan Irra-d uryaz s lxbar aman nni Bdan a Tuqaln d iqodimn.
– a Fadoma, ? Tbddldo aman i islman nq ala.
– ahoa tura s leqol, ar d Kfun aman nni -d Iddan idsn.
__________
akuafur Itbddil taqct
Tsavl Fdtuma i Saasi r Lkanada.
– ?? anta ta.
– d Fdtuma a Saasi. ?? ur ii-d Teqoildo ara
– vllaho ma Eqolqkm a Fdtu. Tbddl taqct im.
– iiiho a Saasi, Zoriq Tbddl. Ruhq idolli r tkuafurt.
__________
yaranq kan
Elga Isutr ito i-d jvn ilmzoi. Tuyit :
– ala a vinnat. Qoim kan di-n. qurnq Ntmizvag kan di uqam. baba Iuq jmma, gida Tuq gddi, yma Iuq ja n yma, xali Iuq tamdtut n xali… kco ula kk i-d Iwin.
__________
qurk tamrmidt
madam i msju :
– ad Avdoq r tgart aii-d Trdol talumt (taqrbalt). 5 minut a-d Brnq
– Ruh aqoli da.
– maca qurk tamrmidt. jal azyn n saea Muqol ito. qurk ato i-d Afq Tcado.
__________
3 ajurn n tiyli
Fadoma Tstqosa tagart is f mmis (aswas fllas)
– ? amk Iya cuqo nni amctuh
– bxir a Fa. 3 ajurn aia si mi a Ilhhu.
– !!! uuu… 3 ajurn n tiyli… ihoi Ghodn idoarn is, ihoi Iffq tamurt Ikcm taido.
__________
tin Ibran Qlait
– a ba ? d tidôt tif tin Ibran uala tamdtut tagdidt
– d tidôt a mmi
– ? aiqr.
– acku tin Ibran a mmi, ak-d Tavi aqam n uryaz amzvaru, takrrust n uryaz amzvaru, tifrkiuin n uryaz amzvaru, idrimn n uryaz amzvaru…
__________
mazal lbaraka
Elga Tmuyr-d Cabha di tmqra. adtas aia ur Mzornt. Mqorit di snat, qas Ini-d d timqarin…
– ahoia Cahba… as Tinido d tilmzoit nni Zoriq di tmqra n Tasedit. ?? Tcfido a Ca. Trvido cdoh assn.
– Cfiq a Elga, maca km… vllho a’Ttban fllam tmqr. Tejido kan a Elga.
– a Cabha, ?? Illa v im Innan Sivl tidôt. ! Skiddb am km am mddn a Cabha, Skiddb.
__________
nuador i Fdtu
d anbdu. Truh Fdtuma a-d Taq nuador.
– ?? Tbqido nuador i’idtig.
– ala. i nkk kan.
__________
Tlla gihonnama
d mmis n Muh n Emr i Ibqan Lguhor, tamzoallut nni Izdqn sdat uqam n xalts. maca Ikukra… Icavr jmmas :
– Uyadq ur Ntmsfhoam ara. acku ntta d taxvnit nkk ur Uminq la s lgnnt nsn la s gihonnama. ? acu Tvalado.
– s leqol kan a mmi. lgnnt urk Qoarq Tlla urk Qoarq ulac, ma d gihonnama a mmi… imr ad Taqdo Lguhor… Domnqk ad Tamndo Tlla gihonnama.
__________
ula d kco…
Mumuh i gidas :
– ? aiqr baba d jmma i Iuq macci d taido
– ! ula d kco Idda ak a Mumuh. acku babak ur Itaq ara aval i jmmas.
__________
imr d kco, imr d nkk…
Innuq uryaz d tmdtut (d aryz n taido, d tamdtut n vaido). Nuqn armi Kfan Tnna as tmdtut :
– imr d kco i d aryaz iu tili Fkiq ak rag
– imr d nkk i d aryaz im tili Sviqt macci armi d assa.
__________
qorib kifkif
Elga Tmuyr-d Ruza. achal aia ur Mzornt…
– ? d mmim va a Ruza. d afniqo at Ihrz Rbbi. ? achal di lemr is
– aswas d uzyn
– ihoi qorib anct d mmi
– achal di lemr n mmim
– aswas d 6 ajurn a Ruza.
__________
tis 7 Tqoim
m-ihckuln nni umi Qoarn madam Kaskar. a Thoddr f mmis
– ur Isea ara zhor Muhnd inu, mskin tin Iuq ad Truh at Tgo. taii Illan tura d tis 7
– ?? amar taii d tanyyarut a nana
– Susm kan. taii d axssar ako. taii attan Tqoim.
__________
jir sobuh
Iuki-d Mrzouqo si lkûma di sbitar. Ildi-d alln is Ivala tamdut is Tyyunit. Imuqol ito Imuqol ito :
– da i Tllido
– da i Liq a Mrzouqo.
ato Itmuqoul kan…
– ? am Iniq jivt lhaga a tinnat.
– Ini-d a Mrzouqo
– Tcfiiido asmi -d Qliq si « la dalle », din i Tllido, d km i Isavln i mddn. asmi Qoimq aswas ur Xdimq ara, Tllido. asmi Irqa uqam Tllido. Xdmq laksida s tkrrust, Tllido, cvi salamat. achal d abrid i Qoimq di’usu d amudoin, Tllido. ? Tzorido nq ala.
– ? d acu a Mrzouqo.
– ur Rbihq ara fllam.
__________
ibavn n Vrdia
Tkcm Fadoma r Vrdia as Tezzi. Imut uryaz is.
– ad fllas Iefu Rbbi, d aryaz Ilhoan, irna mazalit Mzzoi. ? ac it Inqan a Vrdi.
– Iruh r tbhirt a-d Ikks ibavn Iqli Imut.
– mssskin… ? amk i Txdmdo a Vrdi.
– Uqq-d ibavn si thanut a Fa.
__________
a Iskiddib
Qnima i Fdtu :
– ? Tzorido ac ii-d Inna mmis n Malha.
– ? vin akkn ikm Ihrrn… ? acu.
– a Iqoar Ifq ako tullas.
– ! buuuho. ma Tuqdo aval iu a Qnima, akddab am vinna qas Go it.
__________
a Ttru tqribt
Cabha d taqribt di Lkanada. d timiyrit. zik ako Tzya Tdosa, assn a Ttru si sobh.
– ? acim akka Ttrudo a Cabha.
– Savln-d si tmurt, Tmut jmma.
– dain a Cabha. d tamqart. akka i d dunit. va dffir va.
cidt cidt Cabha Tuqal Tsusm… maca ur Tedtl ara Tuqal s imdti.
– ? ac akka daqn a Cbha.
– d ultma i-d Isavln. ula d nttat Tmut jmmas.
__________
imnsi s tuffra
– ? amk a mmi. tagnjurt aii Tuqdo Tssn xrsum a-d Ty imnsi.
– ur Tssin acmma a jmma, Anfii kan. m i-d Tya imnsi at Fkq i uqogun s tuffra, aqogun at Ifk i umcic, amcic at Igo i uqrda…
__________
vis sin d kco
– a akkn s Xdmq macci akkn. Lant tulauin Ivern, Lant tid Isean tnfxa, Lant stutat… am ta ulac. assn vissn ac ii-d Tsutr urt Seiq ara.
– ! a-d Iqli si iynni nq si tmurt, nq ad Nqq iman iu.
nkk Tuq Ejiq diis, Tsavdoiitnt ar da :
– !! Nq iman im ma Tbqido. merde alors.
Tuzzl Tddm-d tamzoiant (ziq Tzora and to Ttffrq) Trra taxnfuct is s amzzouq is. Uzzlq asto i-d Kksq Tsuq-d flli :
– !! Qoim diii-n. ahoa kan, !!! tasasot tis snat s aqorruk.
armi d assn ii Tsdos. Tqil mi Tnqa iman is a-d Tzzi quri aii Tnq.
__________
Tzvar ik i-d
Iqoim uryaz la asourdi la sin, irna Hrsnt i-d vin s Irdoln. Iffq it leqol. Igga tamdtut armi Tffq Ildi tasnduqot is Iddm ain Illan d abzim d amclux d tazibba, Iwitn i uhddad. Inna as :
– aii Txdmdo vid Icban vii maca d vid n lkdb, d aruccu kan. akk Xllsoq.
Inna as uhddad :
– ulamk a aryaz. Tzvar ik i-d tmdtut ik. d vid n lkdb i Tdtfdo di ufus ik, macci d azorf r daxl.
__________
Lhoan imcac
madam Twi-d taqoddact. qobl ad Tbdu axddim is, Tmla as leuaid n uqam :
– kullc Ishol a jlli, maca Seiq jivn crdt. nkoni daii Nhmml imcac. vissn kan km…
– nkk a madam ur Txtiriq ara. ain Illan at Coq.
__________
ackkar n tasmt
Ebdolla (5 iswasn) Ikcm-d s aqam a Itru. d tagart it Ivtn. Tuzzl jmmas r tgart :
– ? acu m Ixdm mmi armi t Tvtdo.
– Iluqobii-d.
– ? acu m Inna.
– a Iqoar « ackkar n tasmt »
– dqa Tvtdt. ?? Tqildo m akka t Tvtdo am Tnqos tasmt.
__________