lakul

♦  – ladiktatur n lakul… 3+5, !!! Ilaqo as-d Afq 8 bssif
♦  ad Tstefudo sobh qobl ad Tejudo di lakul
♦  ? anda Mxallafn limikrub Ilhoan d vid ndir. – limikrub Ilhoan s leqol kan i Nqon
♦  vin Icnnun Qoarn as acnnai, tin Icnnun Qoarn as tacnnait, vin Ibnnun Qoarn as abnnai, tin Ibnnun Qoarn as tabnnait, vin Ikrrzn Qoarn as akrraz. tin Ikrrzn Qoarn as… tayorsa.
__________
Ifka cix i’arrac ad Arun f iqogan. Ivala ain Iura Mumuh, Inna as :
– a Mumuh, ? aiqr akka svasva d ain Iura Gefr i Turid ula d kco.
– a cix, d aqogun nsn if Nura di sin. nkoni di uqam nnq uread Nsei aqogun.
__________
Gefr Ieja di lakul n kullas. assn Iddm-d tilifun Isavl i diriktur.
– msju ldiriktur, Gefr nnq assa d amudoin, atan di’usu. ur-n Itas ara r lakul.
– ? anva akka i a-d Isavaln.
– d baba.
__________
aqocic Irrato i-d d tazzla s aqam. srid r babas.
– ba, assa Wiq-d 20.
– Iyrrz a mmi. a rbh a tafat. assa Tsfrhdo babak. ak-d Aqq saea. di’acu i-d Twido 20.
– Wiq-d 1 di taerabt, 2 di tfransit, 12 di tmaziqt, 5 di lspûr. Hsb kan ad Tafdo 20.
__________
cix di lakul
– vin Izoran iman is Ixusso lfhoama ad Ibdd.
ur Ikkir jivn. Imuqol Gefr akkin akka dqa Ikkr.
– ? amk a Gefr, ihoi Txussdo di lfhoama.
– ala a cix, Tqadodoii kan akk Goq Tbdddo vhdk.
__________
Gefr i babas
– ? anda Tlla lûstrali (l’Australie) a ba.
– ? anda Zoriq a Gefr. Stqosi jmmak, d nttat i Itbddiln amkan i tqavsiuin.
__________
ma Trnido as…
– d ac i Tqrido assa di lakul a mmi.
– d timcdt
– ?? d timcdt.
– Inna-d cix « F » ma Trnido as jivt ad Iuqal d « E ». nkk Rniq as adtas Iuqal d timcdt.
__________
? ivumi taruzoi uqorru
Emran di lakul. Ifka asn cix ad Arun
– jal jivn ad Iaru ain a’Ixdm s 16 imljarn ma Iseatn.
a Tacarn ako tivriqoin, ala Emran i Iqoimn. ur Iuri acmma. Iqas, vissn sanda Iwdo uqorrus…
– ? i kco a Emran, ur Ttarudo ara. ma Tseido 16 imljarn…
– a msju, ma Seiq 16 imljarn ad Rnuq taruzoi uqorru…
__________
stut di lakul
Ruza (6 iswasn) Tqra jiwas Tuyi ad Tuqal.
– ? acu urkm Iegibn ara di lakul a Ruza.
– a Tskiddibm ako. ulac dinna tacixt.
– acu Illan ihoi.
– d jivt tmdtut. ! Krhoqto.
– ? aiqr ito Tkrhodo a Ruza.
– d stut. a Tsuyut aval. ur Tssin ara ad Tdtf imis. si mi Nkcm d tatabatata.
__________
va d cix va d lakul
Isxtar cix arrac acu Bqan ad Uqaln r sdat. Nunu Ibqa ad Iuqal d cix n lakul.
– ? i kco a Juju.
– nkk ad Uqalq d lakul.
__________
d imavlan i Ixusson
– Avi-d san a mmi ad Valiq achal akka -d Twido di lakul.
– Ax. Zovrq aswas a.
– ?? dacut va a Muh. ?? dacutn izirûtn aii ako.
– ur Zoriq ara. va as Iqoar Iffq-d r babas, va as Iqoar r jmmas i-d Iffq. vllaho ma Zoriq a ba.
__________
d cix i Ixusson
babas i Mumuh :
– auuaho a mmi… ala izirûtn i-d Ttavido si lakul. urk Ufiq ara aqorru
– ! macci d nkk. d konvi ii Ifkan r cix -d Isufuqn iqjal n lakul.
__________
Muqol r ‘iman im
ultmas i Mrzouqo :
– ? Tzovrdo di lakul a Mrzouqo nnq, nq ala.
– i km ? Tzovrod di lqodic nq ala.
__________
taerabt di lakul
Saasi Tkcm r lakul. Tuqal-d s aqam tamddit a Ttru.
– ? Illa v ikm Ivtn a jlli.
– macci tijita. d cix.
– ? ac im Ixdm cix.
– Ibqa as Iniq alifun.
– ?? d aia. ! In as alifun.
– aaa… ?? as Iniq alifuuun. i lukan a-d Iini « Ini-d baa.un ».
__________
laklaso n uqocic
aqocic n cuqo Izovr di lakul . Iuzzl-d s aqam, Ifrh :
– Ifqtn ako a ba.
– Tsfrhdo babak. ? achal i-d Tuzyado a mmi.
– 30.
– ? achal i Illan di laklaso nvn.
– 30.
__________
macci assa
a Itimqur Mqoran armi Mqor, Ikcm r lakul.
ass amzvaru tamddit m i-d Iuqal :
– ? amk ihoi a Mqoran, Illa kra -d Thfdodo si lakul.
– auua… assa ulac, a Qoarn Uqal-d askka.
__________
macci d nkk
arrac a Qoarn listûar, Mumuh a Itmuqoul ifrax si dtaqo n laklaso. Istqosat cix :
– a Mumuh ? anv i Inqan Euqoba
– anva Euqoba a cix.
– mmis n Nafe.
– ?? mmis n Nafe !! s Rbbi ma d nkk a cix, s baba ma Zoriq v it Inqan. d’abord nkk urt Ssinq ara madoi.
__________
asourdi n tmqart
Mumuh Iedtl-n di lakul .
– ? ac ikk i-n Idtfn a Mumuh armi d tura.
– d jivt tmqart ivumi Qlin 20 alf.
– ?? dqa Tqoimdo ako ancta di uqollb.
– ala. Qoimq armi Truh tmqart.
– aiqr.
– axadtr ddav udoar iu i Lan 20 alf nni. ? Tfhomdo tura.
__________
le bulletin
– ? andat le bulletin ink a Mumuh. ? uread -d Iwido nq amk.
– ala, Iwdo-d. Rdolqt kan i mmis n dadda akkn ad Isvhc jmmas.
__________
ddav zirû
jmmas n Mumuh i tcixt :
– ? acim akka d izirûtn kan i Ttakdo i mmi.
– acku ulamk is Fkiq ddav zirû a madaaam.
__________
allû trisiti
– ?? Lan imzdaq di’ajur n tziri
– Lan. ? ur Tvalado ara jal tamddit ad Siqn tiftilin
__________