iryazn

tafllaht
mmis n Mqoran urt mazal ara di taddrt. di tmdint i Izdq tura. Iqra.
– ? aiqr akka ur-d Itas ara mmik r taddrt a dda Mqoran
– nkoni di uqam d ifllahn ako, ntta ur Ihmml ara tafllaht. axir as tamdint.
– ? ac i Ixddm tura di tmdint.
– d agnjur n tfllaht.
__________
biansur ma Tzzoido…
d arumi i-d Iusan s aqam n Parizian. Miussann asmi Illa Parizian di Fransa. Iusa-d d aturist, Tegb it tmurt n lqobail
– ackkito tmurt aii nvn a Parizian
– akka… un peu… cviia…
– d akal n tfllaht
– uuu… ur Izad ‘ara… ur-d Imqoi ‘acmma di tmurt a… Muqol. d asnan kan i a-d Imqoin.
– Ssnq akal a Parizian. akal am va, ain Tzzoido a-d Imqi.
– !! a mais biansuuur a msju, ma Tzzoido biansur a-d Imqi.
__________
ain Thvagdo
Usan-d sin imdukal si lqrba. Eddan di laduan n Lzair
– ?? Twim-d crab
– ala
– ?? Twim-d lkif
– ala
– ?? Twim-d lslah
– ala
– ma Illa kra Txussom aqolaq da. Illa kullc.
__________
gidas n Gefr
– ?? aiqr ur-d Tusido ara s axddim idolli d sllidolli a Gefr
– d gida i Imutn, idolli i Tmdol
– Thmml ik gidak a Gefr
– ? anda Tzorido
– Tsavl-d idolli Tstqosa-d fllak ma da i Tllido, ad Tddudo ids r lbanka, a-d Tsufq idrimn.
__________
Muh Dtudtah
– ? aiqr Muh Dtudtah Iqoim d adtudtah
– si’asmi Isla i jmmas Tnna « ad Iimqur Ixdm flli » i Ihbs tinrnit. akka, d nttat i Ixddmn fllas ar assa.
__________
timlilit
d Ceban i-d Imuyrn jivn ilmzoi di ubrid
– !! leslamak a Rmdoan. ? amk Ttilido. iii… Mqordo tura ad Ibark Rbbi. iii… Tuqaldo s nuador, ula d acbbub Ibda ak Iqlli… achal aia ur Nmzor a Rmdoan…
– ?? anda ii Tssndo d Rmdoan a msju. nkk macci d Rmdoan.
– iii… ziq Tbddldo ula d ism.
__________
Ruh Nadi ain nidon
Gefr Iwdo i zvag. Iban ur Itedtil ara… ata Imuyr-d dadas Emr.
– azul a dda Emr.
– azul a Gefr. ak Iniq a mmi : ?? Thmmldo tamdtut urn Ssin ad Tsmsavi aqam is.
– ala a dda Emr
– ?? Thmmldo tamdtut urn Ssin ad Tsird tacdtidt ma Tums
– ala a dda Emr
– ?? Thmmldo tin urn Ssin a-d Ty tahbult n uqrum
– ala a dda Emr
– ihoi a mmi ula kk Iwin r jlli. Ruh kan ad Tnadido ain Ilhoan.
__________
aqolaq ako da
3 icrikn Ruhn ad Iniyn. Nssofn abrid, Imkti-d jivn :
– vllho ar Touq ur Rriq tawurt n tqamt nni n lxzin. Iruh uqorru iu…
– ? ac a’Tayaddo. aqolaq ako da.
__________
Anfii ad Ruq
Tkcm Elga r Tasedit as Thonni, Imne si lmut uryaz is. akkn -d Iffq si lkûma.
– a lxir im Imne uryaz im. qorib Tuqaldo d taggalt a Tas. Frhq am.
– a sed iu, a Elga, a sed iu. d taggalt nq macci d taggalt kifkif… ur Zvigq ur Qoimq.
– ? eni Isrfakm. Anf as, d amudoin i Illa. d km i Ilaqon as Tavido. Ddu as di lbqi, avid kan ad Igi a Tas. Hmd Rbbi a Tas ur Imut ara.
– ? Tzorido acu -d Inna m i-d Iffq si klûma : « ? anda Lliq a Fadti ». as Tinido ur Izora ism iu Elga macci Fadtima.
__________
Ixusso vis 2
jivt tmqart di tmdint a Ttmuqoul si dtaqo. ata Iusa-d ukamjun, Rsn-d 2 iryazn. Iban d ixddamn n la comune. amzvaru Iqaz amrug amcdtuh, Iuzoa akkin, Iqaz amrug vaido, Iuzoa Irna vaido… vis 2 dffirs a Iteddi, mi Iwdo s amrug at Iryl s’akal. a Ttvhhoim tmqart. Tsoubb qursn as-d Sfhomn. Inna as umzvaru :
– Nusa-d a Nzzou cogur. nkk ad Qizq, vis 2 ad Izzou cogra, vis 3 as Irr akal. a Ttvalido a madam, nkoni di sin jal jivn Ixdm ain t i-d Isoahn , vis 2 ur-d Iusa ara.
__________