Ini-d ak Iniq

♦  d jivn i Innuqn d cix n lgame. d cix it Idolmn. Inna as cix « Ruh akk i-d Irr Rbbi s abrid ». Irra as vinna « imr a-d Mayrq Rbbi di ubrid ik a cix, a-d Qorsq siis »
__________
mmis Iif babas
a Iturar mmis n Sliman di lhara. Illa Sliman Illa gdds n uqocic. Inna umqar i mmis :
– kco a Sliman asmi Tllido anct is, d amurdous kan… Iif ik mmik s’adtas
– macci kifkif ibabatn a ba.
__________
udm n baba Muh
baba Muh achal aia d ntta i d amqoran n taddrt. soifa ulac, ulac madoi. maca Isea raj irna d bab lhqo. Hmmlnt ako at taddrt… jiwas Ifra taluft, dqa Inna as jivn si ixsoimn nni
– a bu sin ‘udmaun.
Izzi qrs baba Muh :
– a mmi, imr Seiq udm vaido, ?? Tqildo s’udm am va ar a-d Ffqq r tgmaeit
__________
! bzzaf
d jivn i Ifkan duru i umattar. Ikkr ad Iruh Isavl as umattar nni
– !! Rgu a aerdoi. Uqal-d ak-n Rrq sorf
__________
zux zux…
Mlaln sin imzuxxiin :
– Dtfq tabrat ik. Tegbii adtas. Inii-d : ?? v ikto Iuran
– Tsfrhdoii imi kk Tegb tbrat iu. Inii-d : ?? v ikto i-d Iqran.
__________
tizoidanin
sin a Tnaqn. Wdon r tqoubac (s’aval)
– kco d izzoan
– i Ituqaln d izzoan d tizoidanin. kco d urido.
__________
nkoni qurnq…
acinvat :
– noni qurnq ula d iqogan Qran
azairi :
– Nif ikon. nkoni aqjul Iuqal d brzidan
__________
tamlalt n tin to Iurvn
Ttuakr tmlalt si tmazirt n tmqart. Tnuda jmma Hlima armi Tufa. d mmis n lflantia i d amakor n tmlalin. Truh ad Tbrri. jmmas n uqocic d taerdoit, Tsavl i mmis, Iqoarr-d. maca Iuyi ad Irr tamlalt i tmqart : « tamlalt Wiqto einani, sdat tin ito Iurvn. Tvala ur-d Tnni kra. km a jmma Hlima ula ikm Iwin, macci d tamlalt im, imr d km ito i-d Iurvn vllaho ma Nulqto ».
______________________
aval amcdtuh
♦  asiyna amcdtuh i jmmas : « jmma, Hrsnii-d ibccan »
♦  dtlam aii a Istullus
♦  imr Issn ad Iaru urt Itadtaf ustilu 5 iswasn
♦  « ? ism is jmmak uqobl ad Tzvg ». « uqobl ad Tzvg ur Tlli d jmma. urto Ssinq ur ii Tssin ».
♦  – Tcfido asmi qorib ikk Tcca tmda, imr macci d nkk tili Tmutdo. – ur Cfiq ara. – ihoi macci din i Tllido.
♦  Tmlal tvkka d taido, di tfirst : « ? ula d km di udcir aii i Tzdqdo »
♦  Inna as vinna « Ilul di Tubirt Imut di sbitar »
♦  Nsnuzu asn iqrdain Imutn, imcac Imutn, iqogan Imutn, nitni Snuzun aq-d aksum Izodan.
♦  d jivn i Icrdon ad Arun f tmdolt is : « ? i tura ma Tumnm blli d tidôt Udonq macci d asmerqo »
♦  acbhan. – ibrkann ako Tmcabin. abrkan. – iqjal ako Tmcabin.
♦  acu Irran tajazidt d tafrmact
♦  Inna lgar i lgar « Rdolii aylzim » Irra as vinna « ur Seiq ara amyr ar ak Fkq ».
♦  Msfhoamnt suaie f jivn ‘aval. ala lqobail i Iuyin ad Msfhoamn
♦  d nuador n’idtig ii Irran dunit d tabrkant
♦  akuafur i umqar s Iwin mmis n mmis : « ? amk ar as Sdtlq i uqocic aii a ba Mu ». Inna as vinna : « Sdtl as kan coupe garçon »
______________________
vin-tin
Nmiussan
d vinna i-d Imuyrn tinna
– azul matmuzil. ? ad Iniq Nmiussan, nq ala.
– Izmr a msju, Izmr. Xdmq zik d tafrmjit di sbitar imhobal. macci d jivn ad Cfuq fllas.
__________
fllak i Rvlq
– vissn anda km Zoriq a matmuzil.
– Cfiq anda a msju. d anctn ii Iggan ur Uqalq ara r din.
__________
sbba Tlla
nnta i nttat :
– d lmktub iq-d Ismlaln, ? nq ala.
– ala. d jir zhor.
__________
tuqalin ulac
– fllam ad Qoblq kullc. Zmrq ad Avdoq r dtrf n dunit.
– Ruh. maca Qoim-n din.
__________
nuador n dtbib
ntta Ixusso izori, Iqon nuador.
nttat : « ak Iniq tidôt : ma’Tkksdo nuador i Tcbhdo ».
ntta : « ? am Iniq tidôt. ula d nkk ma’Kksq nuador ikm Tvaliq Tcbhdo »
__________
nttat : « Yiq ak am uqjul n’udain, mik Niq aval a-d Tinido ihoain ».
ntta : « a lxir iu imi ii Tqobl, ad Ruhq r lxla ad Xdmq cql, a-d Kcmq s aqam ad Vtq dtbl ».