imudoan

mazal ak 10
dtbib i umudoin :
– mazal 10 ad Tmtdo
– ? acu n 10. ? 10 iswasn nq 10 ajurn nq…
– 10, 9, 8 ,7 ,6…
__________
lipistac
– duktur, Tqorhii tebbudt iu
– ? d ac i Tcoido
– d lipistac
– ? amk i Yant daxl mi tnt Tsqocrdo
– urtnt Sqocrq ara, akkn ad Zorq akkn Yant daxl.
__________
sdat dtbib
d jivn i Ihuzan amsbrid s tkrrust. amsbrid Iban Irrzo, maca bu tkrrust urt Iffiq ara leqol
– Tseido zhor a msju, aqolaq svasva sdat lkabini n dtbib. tura akk Aviq qurs.
– Zoriq. d nkk i d dtbib.
__________
d dtbib i Izoran
Iudon umqar amcum. Indorr, Ikcm di lkûma, Twi as-d tmqart is dtbib.
– amqar im uaqoila Imut a madam.
Isla-d umqar Ildi-d alln is :
– ala ala ala. ur Mutq ara.
Tnna as madam :
– ! Susm kco. d dtbib i Izoran.
__________
nfs ulac
d jmma Fadoma i-d Iwin dtbib i umqar is. Imuqol it ako ur Iufi acmma.
– Icbba as kan Rbbi Iudon. urt Iuq ‘ara umqar im. d tazmrt it Iggan, tura d amqar urt mazal ara d ilmzoi.
– Isrvaii lhif a dtbib, Izya Iudon adtan n lkdb
– ata numru iu n tilifun, ma Illa kra Sivl ii-n.
Trna kra n’ussan Tsavl tmqart i dtbib
– a duktur, d amcum nni n umqar iu. Iuqal r lxdaim is. tiklt a Icbba as Rbbi Imut. ula d nfs ulac.
__________
Ilhoa v Icffun
– a duktur, ur ii Iqorih ‘acmma, maca a Ttouq adtas. cidt kan akka ad Touq kullc. Mlii ac i Ilaqon at Xdmq i’ancta n tutut.
– Ilaqo qobl aii Txllsodo. siin a Nvali.
__________
2 ajurn n unbdu
tayara n lxrif. Iruh Rmdoan r dtbib. d amudoin achal aia, maca ussan a, Izad fllas ‘adtan. Inna as dtbib :
– a Rmdoan ur ak Skiddibq ara, mazal ak sin ‘ajurn atn Trnudo di dunit. mqoar Fars itn.
– ?? sin ‘ajurn. ihoi a dtbib atn Aviq di unbdu aii -d Itddun. macci tura.
__________