imqarn

Qoim kan a mmi
Ikkr ilmzoi si umkan is ad Iqoim umqar.
– akk Ihrz Rbbi a mmi, Qoim kan. nkk qorib ad Rsq
– ala a dda Muh, Eddi kan ad Tqoimdo. aqolaq di lpark, macci di lkar i Nlla.
__________
! d nkk
sin imqarn a Lhhun di ubrid. jivn Ivala acqouf n lmri Iddm it i-d, Imuqol iman is :
– udm aii vissn anda t Valaq.
– Avi-d san r da.
Ifka as lmri
– d nkk a vinnat. ? ur ii Teqoildo ara.
__________
tuqmas n tmqart
amqar Iruh ad Isird, Iedtl-n cidt. Tsavl as tmqart :
– ?? ac akka Txdmmdo a amqar
– a Siridq tuqmas iu
– ahoa. qurk ad Ttoudo tuqmas iu Sird itnt ihoi mqoar.
__________
bcci qoaqoah
baba Muh vllho ar Idtf. 95 iswasn u mazal ad Irnu ma Ibqa Rbbi.
– ? amk i Txddmdo armi Tdtfdo ancta a ba Mu.
– babak Muh kullc iu s lqoanun. macci am konvi. babak Muh Iriyli am saea. sobh f 6:00 pil d bcci. f 6:30 pil d qoaqoah.
– ? i siin akkin.
– f 7:00 pil ad Kkrq si’usu.
__________
aqodim Eziz
2 tmqarin a Tragunt nuba nsnt r dtbib. cidt kan akka Tbrn jivt r taido :
– ? Tvalado bu tcacit aii-n tabrkant. si mi -d Nwdo ar aii-d Itmuqoul.
– Anf ad Imuqol.
– ?? Tssndt
– Ssnqt. a Itgar di tqavsivin tiqodimin, di igqodurn Sayrn mddn… vissn acu t Iegbn diim.
__________
tamqart tilmzoit
tamqart (Ttzuxxu cidt) Ttuerdo r tmqra. Twdo, Tmuqol akkin akka, urto Ivala jivn. Tzdi lqodd is, Tnna i jivt tlmzoit :
– ? achal ar aii Tfkdo iswasn a tinnat. Muqolii- san.
Tmuqol ito tlmzoit :
– ? aiqr ar am Rnuq iswasn a tamqart. ?? eni drus ain akka Tbubbdo.
__________
lifakans di sbitar
2 tmqarin. Smina ult Eli Tuqal-d si Fransa Iwito mmis Tstefa cidt din.
– ?? amk ihoi Tseddado lifakans di Fransa a xalti Smi.
– Susm kan. Wdoq kan Iqli-d ‘adtan flli. takoffart ar ain Qoimq din di sbitar it Seddaq.
– ?? Ilhoa lhal mqoar nq ala.
__________
kullc Illa
Emr u Qoasi i gidas :
– ? d acu Ihvag lebd di dunit a gida.
– di dunit avid kan ad Tili tzmrt ako d uxddim. ain nidon ako suflla i-d Irna.
– i km a gida, ? Tseidtn i sin.
– nkk Seiq tazmrt, gddk Isea axddim.
__________
!!! arrr a Mumuh
d asavn, irna aqjul Irkb baba Sliman d amqar ula d ntta. ur Ighoid ‘ara diis. Rnu acvari Iccur-d si suqo. Ivala Bzzoi, Iruh a Idhhoim aqjul si dffir armi Tkfa tsavnt. Wdon qr ludoa, Bzzoi a Inhhot si ejju, Irra-d nfs. Ibrn-d qurs babas Sliman :
– akk Ihrz Rbbi a mmi. imr s jivn uqjul kan d avzqi a-d Aliq tasavnt am ta.
__________
simi r dffir
2 imqarn di tgmaeit
– ? amk Ttilido a Bugmea. nkk ussan a vllho ar Dzdzq ako, d aqorah sia u sia. ? i kco.
– nkk a Bugmea, aqoli am vin -d Iluln idolli.
– ! uuu… ihoi Tyrrzdo… ? amk am vin -d Iluln idolli. Tuqaldo d ilmzoi… eni Tufido tatffaht nni Itarran amqar d aqorur…
– macci d ilmzoi, Uqalq am lûfan. tuqmas ulac, acbbub ulac, tibssassin kullas…
__________
Zoall kco
Blqoasm at Saeid d amqar n Fransa. a Itaq lantrit. ucci iqimi. achal aia at Ithavat cix n lgame ad Izoall am ntta am imqarn nidon, Iuyi. urt i-d Ihoda ara Rbbi. cix a Ithddit, Irzoa as aqorrus. assn Irra as Blqoasm :
– a cix Zoall kan kco d imdukal ik, nkk ur Stufaq ara.
– ahoia xali Blqoasm, armi d tura i Tstufado, irna tura d amqar, ur Tzorido mlmi a’Tmtdo…
Inna as Blqoasm :
– kco a cix Tzoulldo Ttuxllsodo. nkk Qoimq Tuxllsoq, ihoi kco Zoall nq ad Qoimq.
__________