imhobal

♦  a Lhhun 2 imhobal di tlmmast n ubrid, cidt akka Inna jivn i vaido :  » Azo san akkin ad Eddiq r tlmmast »
♦  – Eddaq r dtbib n imhobal, ? acu -d Inna. « jiwas ad Itrdoqo ‘ul ik si chani ». ahoa kan urt Tffiq ara. !! gmeliman ar ato Ixllso akkn ur Tsvi.
achal saea (1)
– ? achal saea a bu saea.
– sin iqorviin.
– uuu… ihoi saeau a Ttazzal. nkk quri tardast n uzyn.
__________
zhoir, riha
– nkk a-d Rdo zhoir Illa riha ulac
– nkk a-d Rdo riha Tlla zhoir ulac
– nkk a-d Rdo ulac riha ulac zhoir
– ?? aiqr ar a-d Trdodo ihoi ma ulac acmma.
__________
achal saea (2)
– a Tskiddibm ako
– ? amk
– si sobh i a Stqosaiq achal saea, ulac sin i-d Innan kifkif. jivn d 9:00 vaido d 10:15 vaido d 12 pil, vaido d 4 n tmddit. anyyaru Stqosaq Inna d 6 n tmddit…
__________
achal saea (3)
– ? achal saea a Ceban
– d lvhda.
cidt kan akka Tsouni saea n lhido 4 tikal. Izzi qurs Ceban :
– ! ahoa Susm, Nzora d lvhda. fihl ma Teavddo as-d 4 tikal.
__________
a Sucufn ako…
assa d sbt, d ass n ucaf. iryazn ako Illan di sbitar Yan adurr r laduc. 2 suaie Sucfn ako Bddln icdtidon, Uqaln am lmri. akkn ma Lan qas Ceban d Muhd u Ceban. Iufatn dtbib di brra a Tmririqn di uqbbar Samasn iman nsn. Rnan tadosa suflla.
– ? aiqr akka imdukal nvn atnan Zddiyit Kcmn ako r laduc, konvi d amus i Trnan i’iman nvn.
– nkoni Nssn taqobailit a dtbib. Nan imzvura « ma Nan ak Sird qas Ams ». Anf i imhobal msakit.
__________
cvi Valaqt
a Tmrrihn 2 imhobal, cidt akka Ikna jivn r lqoae Iddm-d akunnur n’ixan (izzoan) Iskkn it i vaido :
– Muqol ka a vinnat… imr ur Tvalaq ara, s Rbbi ar fllas dirikt a’Srsq adoar iu. ! cvi Valaqt.
__________
Tzwir tdosa
– ? ak-d Sivlq tamacahout n tdosa.
– Ruh
– Bdu tadosa.
__________
ddavas nniys
2 imhobal Bqan ad Rvln si sbitar. Mcavarn : ma Qzzift twurt ad Eddin ddavas, ma Vzzilt ad Eddin nniys. Iruh jivn ad Imuqol, ur Iedtl ara Iuqal-d :
– !! auuaho a vinnat. Trvi fllaq.
– ? aiqr
– ulamk Nrvl.
– ? aiqr
– ulamk Nedda ddavas nq nniys
– ? aiqr
– tawurt Tldi.
__________
asucf s tdarit
Emr a Isucuf di laduc s dtlala (parapluie)
– ? aiqr akka a Emr, Tuyaddo ad Tfsido ma Huzank ‘aman, nq amk
– ala, macci d tuydi. akkn kan ur Tedtilq ara di takvt.
__________
a Nkks lazo
Idtf Emr taxbizt n sllidolli d taqourant am… a Ikkat is Bussed s aqorru
– ? ac akka a Txddmdo a Emr.
– a Truzouq lakrudt
__________
tajuya n tjuyiuin
assa Emr Icbbh-d : jivt tsbbadt d tabrkant, taido d tamlalt.
– mbruk isbbadon ik a dda Emr. ackkitn.
– Seiq snat tjuyuiun. idolli itnt i-d Uqq si suqo. kifkifitnt. Tlla taido di uqam svasva am ta.
__________
ulac laman
d Frhat i Ikcmn r tqamt n qoaqoah, Igga tawurt Tldi
– a Frhat. ?? ur Tzmirdo ara ad Trrdo tawurt am kco am mddn.
– auuaho a vinnat, Ighol lqoum. ma Rriq tawurt, Uyadq vi-d Isqoiqoicn si umrug n tsarut.
__________
tabrat n Ceban
Ceban a Itaru tabrat.
– ? ac akka Ttarudo a Ceban.
– ? anda Zoriq nkk. asm a’to i-d Dtfq ad Valiq ac akka -d Uran diis.
__________
assa d ayllid
Ceban Ituassn di sbitar. tikual ad Iuaql d diriktur, tikual d lvzir, tikual d amqoran n taddrt…
– a Ceban ? i’assa dacuk.
– a Iqoar Rbbi d nkk i d ayllid n tmurt.
Isla-d Rmdoan (d amudoin ula d ntta) Iuzzl-d :
– !! a Iskiddib, a Iskiddib, urs Niq ara.
__________
bzzaf
Caeid Izya Icum ddav ‘ilc. a Iqoar l’annuaire téléphonique.
– ? uaqoil Tlhoa tktabt nni a dda Caeid.
– auua… Idtuqot lqaci diic. bggaf ancta n’icmaun, macci d jivn ad Tcfudo fllac.
__________
laksida
Rmdoan d Ceban Hoddrn f ain itn Isavdon r sbitar imhobal :
– nkk d jivn ii Ivtn s ulqoaf s aqorru, Iya amrug anctilat, Grhq, dqa lfhoama inu ako Tffq. i kco ? d ac i d sbbak.
– d laksida. Edtlq jiwas di brra, Iqli-d flli ‘ido. dirikt f uqorru. Fddxq ako. si’assn ur Ufiq ass ii Ihovan. Niq ak dirito tuffqa tamddit.
__________
Srsnii
Srsnii…
5 imhobal Qoimn d tasqoamut, jivn di tlmmast Zzin as. Iedda-d dtbib
– azul fllavn. ? acu usqoamu aii a iryazn.
– a Ntzouru
– ? a Ttzourum. Ilhoa. ?? ism ik akkn kco.
– Karim Srsnii Ebdlkarim
– Icbh ‘ism aii. ?? i kco
– Qoadr Srsnii Ebdlqoadr. sidi Ebdlqoadr
– ?? i kco
– Rhman Srsnii Ebdrrhman. sidi ula d nkk.
– ?? i kco
– Nur
– ?? amk ikk Srsn.
– Srsnii si Ebdnnur
akkn armi Iwdo r vin Iqoimn di tlmmast
– ? i kco ism ik
– nkk ism iu Mqor. anctilat.
– Ilhoa. Iyrrz. ? ism ik ihoi.
– nkk ism iu Laho Srsnii Ebdllaho.
__________