arrac

♦ baba Issn ako viiad nni -d Isqoiqoicn si tifilizju
♦ di tmdint. Saasi d babas Ffqn ad Mrrhn. a Lhhun f utrûtuar, a-d Qllin izggiyn si cogur n utrûtuar. Saasi : « Muqol kan a ba, idolli Ivt-d uyffur, assa a Ikkat uzggiy »
♦ assa Icwl lhal. ayffur, adou, reud, lbraqo… Saasi Tzora aiqr : « vissn v akka Isrfan Rppi »
♦ Muqol kan r tmdtut inna, acnt n tfunast, as Tinido ulac ako diis iqsan.
gida Thoddr i Rbbi s amzzouq ma’Ttzoalla
♦ Mumuh Imuqol Imuqol gdds : « ?? achal aia si mi Tllido d amqar a gddi »
♦ – ? amk i-d Tlaln ‘arrac a Mumuh. – Tlaln-d d imcdtah.
♦ Mumuh i ushhar : « ula d gida Tssn. ad Txdm akka ad Tkks tuqmas ad Tuqal d tafrmact. ad Txdm akka atnt Trr s aqommuc is »
♦ Jidir Imuqol, Imuqol jmmas Iuqal Inna : « d’abord asmi -d Lulq ? anda Tzorido ism iu Jidir. »
♦ Rbbi di ctua i Ibccic adtas. ma Smmdo lhal tikual Qllin-d d tibururin am brkuks.
aqogun nnq ackkit. d azrmaqo am jmma
♦ – anda Tlla tsavnt Tlla tkossart – ala, di taddrt nnq d tisavnin i Illan s’adtas

__________

Tasedit (3 iswasn) Tvala aqocic d acbhan ako, ula di timmi.
– Muqol kan a ba s aqocic aii-n. ?? Tzorido amk is Qoarn nq ala.
– ur Zoriq ara
– bu leiun ticbhanin. ?? Tzorid aiqr d acbhan ako.
– axatr imavlan is akkn i Lan.
– ! tzzo… a macci akk-n.
– ? amk ihoi a Tas
– Ilul di ctva. Ivt fllas udfl Isaq fllas, dqa Iqoim akkn d acbhan. mssskiiin…
__________
Ikfa unbdu
jmmas n Saasi Thmml nuador, ulac sonf ur Tsei di txzant is. tid unbdu, tid n ctva, tid n uqam, tid n tmdint, tid n tmqriuin, tid n uftis, tid n tnhort (n tkrrust), tid n tilifizju… ulac anda ur Tnuda, ar assa uread Tufa nuador n’idos… jiwas Ikfa unbdu, Ibda a Ikkat uyffur. Tmuqol Saasi jmmas :
– jmma, tura d nuador uyffur im Ilaqon.
__________
15 kilu…
Saasi Tedda-d r dtbib. jmmas :
– ? acu im-d Inna dtbib a Saasi. urkm Iuq ‘ara.
– uuu, a sed iu, ma d vin i d dtbib… a Iqoar Vznq 15 kilu. s iqsan s kullc.
__________
d tagidat
Mumuh a Itimqur, jmmas a Ttimqur. nttat a Itcab uqorrus ntta as-d Mqoin claqm. Ibda a Itissin. assn Imuqol ito Imuqol ito :
– f akka Valaq, ad Tlhoudo d tagidat i’arrav iu.
__________
lqoahova
tacixt i Mumuh :
– ? aiqr di ‘Avrup uflla arrac d icbhann, di Lafrik n’adda arrac d ibrkann.
– acku di ‘Avrup Tccur dunit d tifunasin, arrac Tssn ajfki vhds. di Lafrik ulac tifunasin, d lqoahva tabrkant i Dtdon ‘arrac r tjmmatin nsn, dqa Ffqn-d d ibrkann.
__________
lqoraia cidt kan
– imr ad Tzordo a mmi achal Tsorrifq f lqoraiak…
– Zoriq Qlait lqoraia. di mi ur Zovirq ara di lakul a ba. a Tcuhhuq ak i usourdik.
__________
axir akanic
jmmas n Saasi a Itcuffu uebbudo is. Tmuqol ito jllis  armi… Tnna as :
– Ilaqo ad Tsnqosdo cidt di’ucci. bzzaf anctn uebbudo. macci ain Tufido at Tcodo. sqodo n’adtas dirit.
– ?? acu Tbqido a Saasi. Tbqido ad Tseudo ymam amcdtuh nq ultmam tamcdtuht.
– ala. d akanic acbhan i Bqiq. nq ifkr amcdtuh at Rbbiq ad Iimqur.
__________
ad Bccq s ibddi
– jmma, Bqiq ad Bccq s ibddi
– ala a Saasi. km d taqorurt. d iryazn i Itbccicn s ibddi
– ala a ji… tura i Bqiq. macci alama Uqalq d aryaz.
__________
afrmac amcdtuh
Saasi a Tteavad tamuqli i ymas amcdtuh, d agdid (smana fllas)
– mmm… ! dqa vaii… Qlint as tuqmas si tura.
__________
Saasi di laplag
Saasi di uftis n’ilil (laplag)
– amk a Saasi, ?? Lhoan ‘aman assa
– ! eqo. bzzaf isn Rran lmlh.
__________
asourdi : di lbanka
– ? andat babak a Mumuh.
– Iruh r lbanka a-d Iaq asourdi.
__________
macci kullas
– a Mumuh, d lavan n’idos.
– ala ur Yanq ara assa. aqam aii kull tamddit d idos.
__________
tuqmas n Saasi
d dtbib (n tuqmas) i Ibqan ad Ivali tuqmas n Saasi. nttat Tuyi.
– ala a vinnat, ula ikk i-d Iwin r tuqmas iu. Thsbdoii d tamqart. Ruh r gida ma Tbqido.
__________
soh nq « iho »
assa imnsi n Mumuh di uqam n gidas.
– amk a Mumuh, ?? Tegb ik ihoi tmyzrt n gidak.
Mumuh Ibra i ucnfir is, a Itmuqoul d akossar :
– ? Tbqam a-d Iniq soh nq a-d Iniq « iho ».
__________
Zizu d babas
Imuqol uryaz mmis
– auuua auuua a Zizu, ur-d Tffiqdo ara r babak…
– ala a ba, d kco ur-d Iffiqn ara quri.
__________
leqol n Zizu
Zizu i babas
– a ba, asmi -d Lulq ? anva ii Ifkan lfhoama.
– ad Iniq d jmmak.
– ? anda Tzorido.
– acku lfhoamau nkk mazalito quri.
__________
Bqiq kan ad Zorq…
– a dda Mu ? Tzmrdo as Tslfdo i uqogun n tmdtut inna.
– ? aiqr a mmi
– Bqiq kan ad Zorq ma Itkrric nq ala.
__________
d iqsan i Ihmml
Usan-d inbyaun s aqam n Mumuh. Istqosat uqorur nni nsn.
– ?? aqogun nvn Ihmml arrac nq ala.
– ala, d iqsan n uzyr i Ihmml.
__________
! ldubl
– ? aiqr a Mumuh mi k Fkiq tahbult ad Truhdo ato Tcodo sdat lmri
– akkn ad Coq snat
__________
tapitzat i Juju
Juju Ikcm a-d Iaq tapitzat ato Iavi ids. Inna as vinna :
– ? ato Bdouq f 6 nq f 8 ?
– mmm… Bdouto kan f 6. ur Luzoq ara adtas.
__________
Imut ufrux
Nunu ako d Juju a Lhhun di ubrid :
– Muqol kan a Juju, ! hoat ufrux Imut
Juju a Itmuqoul s iynni :
– ? anta tama. ur Valaq acmma a Nunu…
__________
tafsut n juzado
d Saasi i Ivalan afrux n dtavs :
– !! Azzl-d a jmma ad Tvaliiido, Iguggy ujazido.
__________
! Rnu-d
– jmma, Fkii cidt n cukula
– tura aia ik Fkiq tubbit anct ilato
– ala, d tubbit tamcdtuht i Bqiq.
__________
iddavn ur Fhoim taqobailit
Nunu Iwit xals s agardan ad Ivali iqrsivn. Bddn sdat lqobz n’iddv.
– Muqol kan a xali, Icuba qurk. !! as Tinido d kco Kks Ffr.
– ?? acutn imslain aii a Nunu.
– Kks uyur i’ul ik a xali, ur Ifhoim acmma, iddavn ur Ssinn ara taqobailit.
__________
yma di ufrigidir
– ? andat ymak a Juju
– Rriqt s afrigidir
– !!! Trridt s afrigidir. !! akk Ixde Rbbi a Juju… ad Imt si usmmid
– ala ur Tayad, Mdlq tawurt.
__________
xmsalaf i tmqart
– Fkii xmsalaf a ba.
– ? ac a’Txdmdo isnt
– atn Fkq i jivt tmqart.
– Ilhoa a mmi. Ilhoa vin Itakn tin n Rbbi. ? andato tmqart aii um a’tn Tfkdo.
– hoaaato akki-n. tin Isnuzun la krîm.
__________
a Nfrh ako
bab as i Kiki
– Kiki, assa Tseido ultmak tamcdtuht. ?? Tfrhdo nq ala
– biansur Frhq a ba. Rgu kan, tura a-d Uqalq
Kiki Idtf ito d tazzla
– ?? sani a Ttazzaldo a Kiki.
– ad Ruhq as Iniq i jmma, ula d nttat ad Tfrh.
__________
ansi -d Itkk cib
Saasi i jmmas :
– jmma, ? aiqr a Ituqal ucbbub im d amlal.
– mi Txdmdo jivt txssart ad Iuqal jivn inzodo d amlal. akka a jlli ma Tbqido ad Tqoimdo trankil.
Truh Saasi, cidt kan akka Tuqal-d.
– jmma, ja san ad Tvalido acu Txdmdo i gida. Muqol s aqorrus.
__________
acbbub n gddi
– a gddi ? acim akka ulac acbbub f qorruk.
– ifrdoasn am nkk a mmi, d vid Ifhomn adtas.
Imuqol uqocic gdds :
– amena a gddi, Txusso ikk lfhoama nniy imzzouqn.
_____
Ziri Tlhoa
Ziri i jmmas :
– jmma ? mnjif taqocict Icbhn nq tin Ifhomn.
– ala a jlli. ur Hvagq la tin Icbhn la tin Ifhomn. Qoim kan akkn Tllido.
__________
icnfirn n Mumuh
Mumuh Iffq ntta d babas. ad Mrrhn cidt. ataia uryaz s uqogun is. d abuldûy (bouledogue). Imuqol babas mmis :
– a Mumuh ? acim akka a Szluyudo icnfirn ik.
– d aqogun inna ii-d Ismgyrn d amzvaru.
__________
d iqimi di sin
a Qoddur, ? d ac i Ixddm babak.
– a Ixddm di lamiri.
– ? i jmmak.
– kifkif. ula d nttat d iqimi.
__________
d tadosa
– ? acim akka Ttrudo a Rmdoan.
– d baba i Ibrrzn takrrust r lhido uyarag.
– imr d nkk d tadosa a’Dosq.
– akkn i Xdmq ula d nkk, Ivtii.
__________
lemr n gida
– ? achal di lemr im a gida.
– ur Cfiq ara a mmi. adtas.
– Muqol kan, at Tafdo Iura f tqondurt im, dffir tmyrdt. nkk ata : 5 ar 6.
__________
tarvla si lakul
Vrdia i jllis tamcdtuct :
– ? acu i Thmmldo ako di lakul a cuqo inu.
– d lavan nni n tuffqa.
__________
ula ik Rniq
di uqam n Juju. Nunu d Juju Qoimn r tâbla a Tccon imnsi. Kfan imnsi Iddm-d Juju tahbult nni n patisri Ibdoato. jivn umur d amqoran vaido d amcdtuh. Iddm i’iman is amur amqoran Ifka i Nunu amur amcdtuh. Inna as Nunu :
– taii d lqolla n trbia a Juju.
– ? aiqr a Nunu. imr d kco ? amk a’ Txdmdo.
– imr d nkk d amur amcdtuh a’ Ddmq .
– atan ziq Ddiq ak di lbqi.
__________