Ttuhqor

Ttuhqor

aerab : Irhm valdik, aqobaili : ad Irhm Rbbi taebbudt ikk Iurvn. akka irna a Qoarn aqobaili Ihqor taqobailit.
saddat lbrrani, Iwdo itn lxbar blli taqobailit Ttuhqor. d ain ur Qobbln. Idda asn. Iwitn nif, Tzza tasa nsn, imi nitni d at lhqo, ur Qobbln lbadtl ula r lgiran. dqa Uznn lesakr nsn r tmurt n uqobaili ad Vtn aqobaili Ihqorn taqobailit. as-d Rrn tar.
Wdon-d kan Rzoan tiwura Kcmn s iqamn. Ufan taqobailit a Txddm cql is Tcnnu. Nan as :
– a taqobailit, Ttuhqordo.
Tnna asn :
– ala, ur ii Ihqoir jivn.
– ala, Ihqor ikm uqobaili.
– ala, si mi Liq d taqorurt ii Ithadarn imavlan d’atmatn.
– ala, d arrac i Hmmln imavlan im, macci d km.
– ala, ula di’ucci d amur Ilhoan ii Itakn, Qoarn i’arrac « ultmatvn Ilaqo ad Tco ad Trvu, ad Tuqal ad Tffq s aqam is, Ilaqo ad Tcbh ». ula d icdtidon d nkk ivumi -d Taqn, arrac Qoarn asn « ultmatvn ato i-d Valin mddn, konvi d iryazn i Tllam, ain Tlsam Icbn fllavn ».
– ala, Ttuhqordo Fkankm urkm Cavrn.
– ala, asmi Wdoq ad Yq aqam, vin ii-d Isutrn ur Qoarn imavlan iu iho nq ala alama Cavrnii irna ad Stqosin qobl ma Ilhoa ntta ma Lhoan imavlan is. aqobaili ur Itak ara jllis i mnvala.
– ala, Ttuhqordo di temamt. drus i Crdon diim.
– ala, lqobail ur Snuzun jssitsn. taemamt qurnq ur Ttuhsab d asourdi. irna asmi Ddiq adrum ako Ikmsii. aqobaili Ihmml ad Isfrh jllis.
– ala, Ttuhqordo Trvido letab.
– ala, Xddmq cql ii-d Isoahn, maca ur ii Itemmidn ara ad Aliq f tzmmurt, Uyadn a-d Qliq. d aryaz i Italin, ntta ma Iqli-d si tzmmurt Icbh, d aryaz i Illa. akka i Nqoar qurnq.
– ala, Ttuhqordo, urkm i-d Isoah ara ‘aval di uqam im. d aryaz i Itswiqon akkn is Ihova.
– ala, aryaz qurnq ur Iskcam ara iman is di lcqal n tmdtut. urgin Cavrq aryaz iu di’ain a’-d Yq d imnsi. nq di rqom n uqam nq n telavt, nq di ubrnus ma’st Zodq. cql iu akkn ii Ihova it Xddmq.
– ala, Tthuhqordo, ur Ttavido ara amur si uqam n imavlan im.
– ala, amur iu Illa Ikml di’ajla n baba. arrac qurnq Tajaln di iqamn nsn, ma d tullas Tajalnt di iqamn nsnt, Tajalnt di uqam n imavlan nsnt, di’atmatn nsnt, akkn alama Mutnt. qurnq taqocict qas Tffq Tya aqam, mazal Ttajal di uqam n babas. tavllit qurnq ur Qobbln ara ‘atmatn is ad Ttudolm nq ad Ttuhqor, qas d tamqart i Tlla di uqam is. nkoni ma Ttuhqor tvllit adrum ako a-d Ikkr.
– ala, Ttuhqordo, Iif ikm uryaz akkn Icca.
– ala, aryaz qurnq ur Izora acu Illan d imnsi. aryaz di brra i Itili, ain -d Iufa at Ico. qurnq ucci di ufus n tmdtut i Illa, ur-d Iqoure ara uryaz ma Coiq nq ala. ain Illan d ucci d nkk it Izoran macci d aryaz.
– ala, Ttuhqordo, Tbubbdo-d tizdmin si lxla.
– ala, armi Ifrs uryaz Idtf amndtas d tqoabact i Ufiq ain a’-d Zdmq. qurnq anda Illa uryaz, ur Itemmid i tmdtut ad Tdtf taqoabact, mulac ad Thaz afus is. taqobailit Tsea nif, ur Ttemmid ara i uryaz ad Iyzm isqarn irna atn Ibibb s aqam. tamdtut qurnq Thmml aryaz is, Txddm amur is di cql.
– ala, Ttuhqordo, Tbubbdo iqocvaln.
– ala, armi Ifrs uryaz, armi Izzoa Issv Inqoc Ihmmr Ilqom, i-d Tfka tmurt ain a’-d Rrq s aqocval at Aviq at Con ‘arrav iu.
– ala, Ttuhqordo, d aryaz i Itswiqon f lcqal n brra.
– ala, di brra i Itili umnnuq, qurnq d iryazn i Itnaqn, macci d tulauin. tulauin Thadarntnt. di mi nkk Xddmq cql n uqam ntta vin n brra.
Uzoan akkin lesakr n saddat n brra, Mcavarn. cidt akka Uqaln-d, Nan i tqobailit :
– ala, Ttuhqordo di taryit. ur Tcfido ara kan.
– ? v ii Ihqorn di taryit.
– d aqobaili.
– ihoi ur Cfiq ara.
– qas km ur Tcfido, saddat nnq Zoran. Cfan. ulac ain Iffrn fllasn. d nitni iq-d Icjjen, a Nkks tahqoranit f tqobailit.
taqobailit akkn Tsla i’aval n « saddat », Trfd ifasn is :
– caillho a saddat, caillho a saddat, caillho a saddat. abed a ma d vid n brra. ma d nitni ikon i-d Icjjen, leslama nvn. caillho, caillho…
saddat n lqobail Hninit, Hllmn, Tsmmihn, Thadarn, Tarran s abrid. vid n brra Kkatn. ur Stufan ur Suyutn aval. aqobaili Ihqorn taqobailit di taryit Mqn fllas Rrant r lhbs Uqalnt fllas twura. si’imirn i Ibddl kullc di tuddar. imi tiwura Rzont si ‘asmi Ikcm leskr abrrani, Iuqal kif a azniqo a aqam.
imi aqobaili tura ulacit Imut nq atan di lhbs, Tcavr tqobailit abrrani, abrrani Idobbr nttat Tuq aval. Tkks taqondurt Tlsa asrval, Tdojjr tahondit Tbra i umzur Tdtf abrid akakru ulac. dain Srrhn as saddat lbrrani. tallit nni ma Tcfam i-d Tnulfa lamuda n uqolmun s idoarn, imi aqobaili Ihgb di lhbus taqobailit Tdtf amkan is di ibrdan di lsuaqo. imirn daqn i-d Nulfant tuggal Iggln aryaz Illa. si suqo r vaido, di rhba lxalat i Tvala tqobailit ziq di brra Tsva, ziq Ttavi-d suma, abed a ma Tcbh irna Tcbbh. Tnna as « ziq aryaz Ihsdii kan s rbh. cvi Iusa-d ubrrani, tili ur Zorrq uyar n temamt i Sviq ».
………………………………………………….………………
maacahou.
Tcbh Tmlh, maca ur-d Twi ara ids ism asmi -d Tusa r dunit. imavlan d imaziqn, Mjjzn Ufan ulac am Lkahoina i tqocict am ta. Qiln Icbh ‘ain Xdmn, ziq d taslqobt i Yan d ism i jllitsn.
Nvhom mi Nvala, taqocict qas ims is d Lkahoina, ur Iban aiqr d taerabt i Thmml uala taqobailit. di mi di lakul Tzovr kan di learabia.
a Ttimqur Lkahoina armi Twdo anctilato. aqorru simi Itacar d taerabt simi Itbrriz. Tqra. tamdtut ma Tqra irna Mqort ? acu to Ivatan. d icilan. d izilan. d ibrdan. macci Tqra anctn n taerabt ad Trnu iqimi di uqam.
jal sobh ad Tffq Lkahoina, ur Ttcavar ur Tqoar « aqoli Ffqq ». ma Tkcm-d Ilhoa ma Tqoim-n Ilhoa. imavlan urs Zmirn ara, Mqort irna Tqra.
di dunit, a abrid Tkcmdo ad Tafdo Zvarnk qurs. ibrdan Zyan Emrn, ur Sein tazvara ur Sein tayara, anda Ikfa jivn i Ibda vaido. va Isufuq r ymas. cidt cidt Tuqal Lkahoina macci d lsuaqo kan i Tkccm. adoar simi Itiqzif, Tuqal Tssn ula d ibulisn, ula d igrmidon, ula d ain nidon. babas mskin am nkk da. qas d aryaz i Illa, ur Issn ur Ituassn. Tsoah it i-d tsusmi, Isusm.
ussan Teddin, izilan d ibrdan, ulama Ddzn Msavan, Tilin diisn ‘uyurn. Tilin imcdtah Tilin imqorann. d jivn si imqorann i Imuyrn Lkahoina Ifka as tijita. d tijita lmut is Ifka. dqa ass nni di uqam n babas i Tnsa.
Eavzn fllas, maca qas akkn Ttuassn, vissn aiqr ur-d Iusi jivn si vid to Issnn.
askka nni mito Win sanda Tavin vid Imutn, Valan mddn babas n Lkahoina ur Ihzin ara, as Tinido bito Ifrh. mito Rran s azokka Idosato i-d s tuffra. Valant kra, Vhomn Nan uaqoila macci s leqol is i Illa. Inna as jivn :
– amk, ? Tmut jllik d tadosa ikk Ivatan.
Irra as :
– si’asmi Tbda tuffqa ur Zoriq anda Tdda ur Zoriq anda Tnsa. Ddrq armi Ddiq d jlli r brra irna Zoriq abrid to Ifkan. ad Dosq kan…