Liza

tamsirt n Liza

assn Qoimq di lbiru, Xddmq cql iu Sllq i Sliman Ezzm di upurtabl. Liza taqogunt iu Tqoim din sdat twurt a Ttaryu. nkk si zik Hmmlq ad Slq i Sliman. Liza, f akkn Valaq, imi urgin s Ifka Sliman ad Tco, urt Tssin urto Issn, Icna nq Iqoim qurs kifkif. adamum Ildi, ils Iellqo, ato Tvalido kan Tnffs vissn sanda Iwdo leqol is, ma Tsea leqol. si dqoiqoa r taido a-d Tmuqol quri, ma Mvavlq, nq Kkrq…
tizlatin n Sliman Teddint ta dffir ta, lvqot Iteddi, armi d imirn Valaq Liza Tkkr Bddn imzzouqn is. Tqorrb s apurtabl nni. d tizlit nni « Zzinii tlata iqogan » i Ibddun dqa s usylf n iqogan. Tbdd a Tsll armi Kfan iqogan asylf Tuqal s amkan is. anctn n tzlatin, anctn n lmuziya anctn n lmenat ur-d Tclie siisn Liza, d cidt nni kan di Tsla i’atmatn is ivumi Tfka tamzzouqt.
a Xmimq : ziq ma macci s tmslait n Liza a’Tcnudo, qas ad Tilido d amqoran n imdiazn, ur ak Tsll Liza ur qorib. Ufiq ziq iqogan Sean nif. macci am…
a Tvaliq di kra n lqobail, ad Gon lmenat n tqobailit ad Slln i tqjulit, avid kan ad Tili s taerabt. aerabn akkn itn Ssnq, ma s tqobailit a’sn Isivl Rbbi urs Takn ara tamzzouqt, Isavl nq Iqoim.
a Tvaliq, aqobaili daqn si lgihoas, ma s tqobailit a’s Isivl Rbbi ur Itarra dhon is. Mjjzq Ufiq ziq Imsfhoam ‘aerab d uqobaili, di sin ad Hqorn taqobailit. Zzin as di sin, i tqobailit mskint. uread Ufiq lxlqo Ikrhon iman is am uqobaili, ula d ayllid amqoran at Irr d amcdtuh ma Ihodr as s tqobailit. ziq taqobailit d taedavt n’aerab d taedavt n uqobali. Fhomq tura aiqr ma Lan 100 iqobailiin Hoddrn s tqobailit, mi Ikcm yarasn jivn d aerab ad Hoddrn mrra s taerabt. s tamara kan i Hoddrn tin n jmmatsn. aqobaili akkn Ihqor jmmas i Ihqor tamslait n jmmas. armi ula d timqarin Hoddrnt i Rbbi s taerabt qas urto Ssinnt, avid kan macci s tqobailit nni isnt-d Goan lgdud. tura Fhomq aiqr mi Tbqido ak Isl uqobaili Inas « Innaii ‘aerab », nq « Innaii urumi ». ula d tiqjulit, ma si imi ubrrani a’-d Tffq, aqobaili as Ildi tamzzouqt ad Tkcm s aqorrus. Iyull uqomaili ar am ntta am tmslait is a-d Kkn ddav ubrrani. ula d amattar ma d aerab, qas akkn d aqobaili a’s Ifkn si txridt is, si letab is, d aqobaili a’s Ianzn r taerabt is. Illuzo nq Irva, Ibdd nq Iqli, aqobaili Imco Imco.
Bdiq tura a Fhhomq aiqr iq Hqorn saddat n tmurt nnq. Hqorn aq akkn aq Ddun di lbqi, imi Nhqor iman nnq, imi Nhmml vin iq Ihqorn.
Muqolq taqogunt Niq as :
– qas d lmal ayuyam i Tllido, Tifdo aq a taqogunt. nkoni s lqobail Nthouddu iqamn nnq s ifasn nnq, a Nrnu zux suflla. d zux n lerur, n vid Ifn mddn. di uzayur nnq i Tkkr a Nrnu tadosa. alama d asmi a’km i-d Ncbu a taqogunt a’Nrbh. vissn jiwas makm i-d Ncbu…
nkk Hoddrq ntat aii-d Ttmuqoul. akkn tamuqli. d tamuqli n vin Ifhomn timsal. Sliq am akkn Tnna-d :
– ur Cikkq aii-d Tcbum jiwas. nkk ur Tzuxxuq ara, konvi ulamk Tggam zux nvn. zux d lkdb it Iemrn, konvi d zux kan i-d Iyoran diivn. nkoni s uqogan Ntaq aval i jivn, i vin q Isccan, konvi a ansi -d Ikka ubrrani as Tcdohm, am akkn ur Tzoram ara blli qas Ivt avn afus, abrrani urkon Itckkir ur qorib. Ibqa kan avn Ikllx, imi Izora ckran qurvn am lkif. dqa konvi ad Tavim ckran ntta ad Ixlu iqamn nvn. jak d konvi i Ihoddrn f iflv Itsqoin r brra. ula ma Tseam lqovt Ilhoan at Tggm i inbyi ma Illa, konvi ad Tcom lqovt azuran d adtas fllavn. ma Tbnam aqam, azyn amqoran at Tggm i lmut d tmqriuin. azyn nni at Tsmqrm at Tcbbhm at Trqomm, akkn at Emrn mddn ad Cdohn diis jiwas nq ad Dkkrn i vin Imutn. ad Tzuxxm s uzyn n uqam Icbh. ain -d Iqoimn si uqam qas ad Icmt, d iejjaln kan a’t Izdqn. jak d konvi i Iqoarn « talqomt Rzoayn ito Itccon d imavlan ». Fkm ihoi ain Ilhoan i ubrrani Tccom tilqoimin Rzoayn a lqobail. Sxldomtnt s zux nni Ttaggam i’arrav nvn d trika.
– Ilaqo aq dtbib a taqogunt…
– d lmut ivn Ilaqon.
– ?? d lmut.
– Ilaqo a-d Teddi lmut ad Tavi zux nvn. ad Trum fllas as Tcbbhm azokka at Ttzourum. akkn ad Tcfum ur Ttuqalm ara ansi -d Tkkam.
– ?? akka a’-d Tinido
– akka.
– ? i sia ar assn.
– sia ar assn Cdohm. ala cdoh i Valaq d limiti Irnan fllavn. ain Itqadon diivn, icdtahn Txllisontn vid isn Ikkatn afus, vid Itnzzihon. konvi, d konvi i Itxllison. leqolia nvn Tknundo Tekukr armi dain urs Itaf ara dtbib dva. di dunit Illa vin Ihqorn iman is, Illa vin Itzuxxun. vin Ihqorn iman is ur Itzuxxu, vin Itzuxxun ur Ihqoir iman is. konvi s lqobail Tsduklmtnt, Ttzuxxum u Thqorm iman nvn. ula d Rbbi ad Ievqo diivn, ur avn Itaf ara abrid. konvi sia Tqoarm « diri aq » sia Tqilm Tifm mddn. ctla Itzuxxun s’ain ndir.
– Nmxallaf nkoni idvn s’adtas…
– leiub -d Itnulfun qurvn, ur-d Tazon ur-d Tnndon qurqn. nkoni ulac diinq ankkar lxir. nkoni afus q Iscon Nmcch it urt Ntkrric ur Ntagga vin a’t Ikrrcn, konvi d afus ikon Ikkatn i Tsudunm, Ttafm-d sbba ur as Tzmirm ara. nkoni s iqogan, d vin q Ihmmln ivumi Ntaq aval, ids i Ntddu, konvi d abrrani i Itswiqon fllavn. d abrrani ikon Isdukuln, d abrrani i Ifrrun timsal nvn ma Tnuqm, armi ula d Rbbi s tin ubrrani is Tsavalm.