le père François

le père François

vid -d Icfan i lhag Eli adtas lxir i-d Nan fllas. d amzoallu aqodim, si vid Itzoallan tazoallit tamqorant. qurs tazoallit macci d aqossor. ad Izyl imnsi ur Izmir ad Izyl tazoallit, abed a tin n lgamuea. ulac akkn ur Ierido cidtan as Ikllx, ara assa urto Izyil ula jiwas. urt Izwir jivn r lgame. a Qoarn jiwas, d lgamuea, Iudon mmis Indorr vissn acu t Iblan, Tqli-d fllas ur Ibni jivn. aqam ako Iffq it leqol, Ilaqo ad Iavdo dtbib s uqivl. maca ulamk t Iwi babas r dtbib, d lavan n tzoallit. tazoallit Tzvar kullci : « ahoa tura, mi-d Qolq si lgmae a Nvali ». lhag Eli Isard i tzoallit, Icbbh Iruh r lgame, Isla i drs, Isla i lxdtba n cix, Izoull, Isllm f lmalaikat jffus zlmdo, Inna « amin » i deva lxir n cix, Iuqal s aqam Iufa mmis nni Imut.
………………………………………
Le père François d amrabdo n Lmasih. di taddrt Nqoar asn kan imrubado urumi, am akkn Lmasih d arumi. Ihoddr taqobailit am nkoni. ntta ulama Iqra, urto Ihqoir ara am lqobail n Lzair d vid n Fransa, ito Iggan Hoddrn taerabt tafransit. tura bito ula d Tizi Uzzu.
Teavadn fllas zik… asmi Tlla nija. di zman nni d nija kan i Illan, ulac ruplanat ulac tikruas ulac dtbbat d sbitarat am tura. imirn macci d adtan i Inqon, d tamigalt. zik vin Iudonn ad Iruh r sidi Muh as-d Iaru lhrz as-d Irnu cidt lkaqdo Ixrbubc s taerabt, at Isisn umudoin di’aman atn Isv. ma Igi d sidi Muh ma Imut d tamigalt. Tccur as. lmut Twi amudoin, sidi Muh Iwi asourdi.
assn di ctva Iruh François si taddrt n Ivadoiin r Tymmunt. d ltniin, d ass di Irzzu f imudoan d imqban n Tymmunt. imudoan Itavi asn dva, imqban Itavi asn ain umi Izmr, d lqovt nq d acdtido.
Ixsr-d lhal, asmmido adou, ayffur si iynni si tmurt. Taymmunt ur Tbeid si tuddar n Ivadoiin, ato Tvalido akkin s ayommado, maca Tqorb kan s tidt, ma Tdtfdo abrid qrs Tbed. François Issn abrid, Iuq ids tannumi. si lxlaui i Iteddi, ad Iyzm abrid. ad Isoubb alama d iqzr, ad Izyr asif siin ad Iali di lxlaui n Tymmunt alama d taddrt.
lhal n’ass nni macci d lhal n tiyli. ula d iynni Itoi d abrkan. ayffur d icrcurn. jivn n’ul Iqoar as ad Igo tirzas i uskka amar ad Ilhou lhal, cql uskka at Isvxxr daqn s jiwas. vaido Iqoar blli imqban d imudoan iqr Itruhu di’ass n ltniin at Rgun i’ass n ltniin, assa i d ltniin macci askka. d taluft, maca François ur Isuyut ara raj, armi Irra tabladt i’ul i Iuq abrid n Lmasih.
Itkl f Rbbi Idtf abrid r Tymmunt.
ntta tqzi Irna as dtefan, adou Ighod, abrid n lxlaui dirit d akossar d asavn, Iuqal ako d ihmmaln, ur Iban ma d aqorrus a’Isdari si uyffur Ikkatn s uzaido nq d ain Iwi di tckkart i imqban t Itragun di Tymmunt. ula d astefu ulamk, lhal am va tarvla kan, ula d ilfan ahoat ur-d Tffqn ara. irna Ilaqo ad Iavdo zik akkn a-d Iuqal qobl a-d Iqli ‘ido. Iya lkurag, Iwdo s asif Iufat i-n Ihml a Izhhor, Izvar di tckkart is Idojjr ito akkin Tzyr asif d tamzvarut, Irna ntta. dqa Ibda tasavnt cidt cidt di ibrdan n lxlaui armi Iwdo r Tymmunt.
Iufa-n lqoahva Tldi Ikcm. Tccur. iryazn Sburrn ako ibrnias, taqogmurt a Trqo, Zzin as a Shmain Tqossirn. ntta Iluccx si uqorru alama d idoarn, as Tinido Ikcm r tmda s icdtidon is Iffq-d akkn. a Itryiyi Trdoiqont tuqmas is si usmmido. akkn Ikcm iryazn Vxxrn Yan as amkan Iqoim ad Ishmu. Win as-d latai Isva, Iqoim Ishma armi t i-d Tuqal trviht. a Tqossirn ntta d iryazn d imqarn, Miussann si zik. aval Itavi-d va, armi is Inna jivn s utihoi :
– Mon père, Iura ak kan lhif d letab, lgnnt urto Tkccmdo ur qorib. lgnnt, d nkoni s inslmn a’to Ikcmn. ma Tuqdo aval iu, Cuh i trviht ik, fihl ma Trnido letab n badtl.
Irra as François :
– vissn. ma s ulaun i Itmuqoul Rbbi, d nkk i-d Iusan si taddrt Ivadoiin s imudoan nvn d imqban nvn di lhal Icban va. ma s udman i Itmuqoul, konvi mqoar Tuqm tannumi d lisr, si sobh d ashmu. fllavn i Trna lgnnt.