lbxsis

zik ma Iuq uqobaili taerabt a-d Arvn aerabn, taqobailit ma Iuq ito ‘aerab arrav nsn a-d Ffqn d aerabn, tura aur Ibark, ntta d aqobaili ntat d taqobailit arrac a-d Ffqn d ibuerabn
Lzair ja xu, d tamdint di Tuqaln lqobail d aerabn. d luzin. a-d Asn si taddrt d iryazn, ad Con ihckuln n Lzair dqa tiruyza ad Tffq taerabt ad Tkcm, atn Tvalido Strdoiqon diis am cvinyum. as Tinido Winto i-d si tebbado n tjmmatin nsn. a Qoarn ula d saddat n Lzair s taerabt i Hoddrn, Taxrn i tqobailit. ama d Ebdrrhman ama d viiado.
iqobailiin, imi tamurt nsn tura Tlhoa kan i’idos, tafllaht ulac lxlaui Qoln d imudaq, Trratn tmara ad Iniyn sanda Illa uxddim. axddim Itili di tmdinin Ihoddrn taerabt, akka i Tbqa Fransa. di mi di uxddim ad Tafdo aqobaili Ixddm, aerab Izrre taerabt, d vin i d amur is n uxddim. amur n’aerab di letab, Irnnut uqobaili, ad Ixllso lqoraia n taerabt. aerab si zik hoa d amksa hoa d cix n taerabt hoa d cix n lgame, i letab d uxddim Illa uqobaili. d vin i Iuqn tannumi.
asmi to Iwi uryaz r Lzair, Tqil Fadoma dain Tffq si dtlam r tafat. Tqil Iyora as-d lisr. armi Eddan 6 ajurn i-d Trra s lxbar blli tabuadt n srdin nni Tsea d tanzduqt Iifito udainin n uqam n taddrt. vinna xrsum ur-d Itarv ara busmmado d’adtan n turin, ur Tqoudurn ara ‘aman f lhiudo is. vinna xrsum Tffqn imzdaq is r tksavt ad Valin tafat, atn Ivt ubhri. vinna a akkn Ixusso di rqom ad Tsldo i tqobailit Ezizn ma’to Hoddrn vid Idtfn tasya…
irna tasya n uqam, s lezzat is ar d Fadoma ito Idtfn asmi Tlla di taddrt. d aqam agdid i Tkcm Fadoma asmi Tdda r Eacur. urto Ixusso ‘acmma di taddrt, i Ixusson Fadoma d ain Itxassoan vid ur Ixusso ‘acmma. d lqoniea, d tavant. ito Ixusson d alluj s iynni. di mi Tyugo r Lzair, akkn ad Tzdq di tqurft tis 11. imr mqoar Illa lasansur…
Eddan 6 ajurn, Eddan 6 viiado, cidt cidt Tuqal Fadoma Tuq tannumi d tbuadt n srdin. Tufa lisse di lhrs, ur Iban amk. ula d aman n tala Ttoutn Fadoma, uama zik aman n tbrnint mitn Terdo atn i-d Tsusf. asmi Tlla di taddrt ulac ass di ur Ttffq r tala, nq r lxla, nq r thanut. Ttffq jal ass. mur Tffiq ntat a-d Tkcm jmmas nq ultmas ato i-d Tsfqod. urgin Tqoim vhds. Tddr armi Tsavado ajur di uqam, di tqurft is. aryaz Izya Ieja, ad Ixdm amur is ad Irnu vin n’aerabn, dqa ass di ur Ixdim at Tafdo Irrzo ako. ass di ulac axddim ad Hgbn di sin ntta d Fadoma, Fadoma nni Ibdan tura a Ttissin anda Tmxallaf lhgubia d lkmin.
di jivn si’ussan nni Itmcabin i-d Ilul umnzu nsn. d tafrmjit n sbitar is Iyan ism, imi aryaz Erqont as, Fadoma d tamudoint.
Mhrz.
a Itnrni Mhrz yr ‘arrac n lgiran, armi -d Iffq am nitni. d aerab. ur Ivhoim uryaz ur Tvhoim Fadoma, am akkn Bnan fllas a-d Iffq mmitsn d aerab. Fadoma Thoddr as s tqoabilit, Mhrz Itarra as s taelabt. armi Tuqal Fadoma Tlmd r mmis taerabt. aryaz a Ixddm ur Istufa ara ad Irbbi, Fadoma ur Trna ara adtas Trna-d vis sin. vinna d Bxta nni Izdqn sdatsn is Iyan ism, ur Iban amk akkn Iya ‘ism nni. d ism n’aerabn alama Tsevgdo ils ik a’t i-d Tinido. vinna d dadas Mhrz is Islmdn taerabt si’asmi Illa d lûfan. dqa vinna taqobailit ulac madoi. Truh akkn armi Wdon rbea. rbea ‘aerabn s’ismaun imevuga. Ffqn-d d imevuga am ‘ismaun nsn.
Tccur tbuadt n srdin. 6 iqommac, Hvagn ako ad Con, ad Lsn ad Gholn.
di uxddim is, Eacur d axddam Iifn ixddamn, maca d aerabn ivumi Rnnun di tgrnant. ntta fihl…
assn lavan n lxrif Uqn-d lgiran tibxsisin si suqo. tibxsisin si zik Qlajit, abed a di tmdint, lgiran Uqn-d kan lqoidar a’Con ‘arrav nsn. irna, akkn Qoarn si zik, « ur Itak ‘aerab iniqman ». arrav n Fadoma Sqodon. asourdi di uqam ulac, dqa Idorato usuqu. Mhrz Isusm, Mqor tura, ma d viiado akkn ma Lan a Trun, Bqan ako « lbxsis ». mi-d Iwdo Eacur tamddit si uxddim ula d Mhrz Irna s atmatn is d amalal, zun qas ntta d asobbar, atmatn is Mcdtuhit ur Zmirn ara i sqodo, Ilaqo ad Con lbxsis qas Qlaj. arrac akkn Valan Sean buyadtu Rnan di isuqan. aqam ako a Itsuqu. aqorru n Eacur Tuq Iccur Ikufft-d si uxddim. Fadoma, tura mi Illa uryaz, Tfka lhqo i’arrac, imi d ntta a’Ixllson. Eacur imi Issn trbia n’arrav is, Izora Ilaqo uqocval ma drus. iebbado nsn macci d iqobailiin. Iddm-d apurtabl Isavl i ultmas, ula d ntat Tzdq di Lzair. Isfhom as tamsalt :
– konvi Tseam takrrust. atn Ncjje ad Seddin kra n’ussan di tmurt r gidatsn. d lavan n tbxsisin, n tkrmusin, n tzourin. diis ad Con ad Rvun bla axllso, diis a Nstefu siisn, diis ad Issinn gidatsn, tamqart ad Tfrh Rzan fllas ‘arrav n’arrav is. ? acu Tvalado.
– d raj Ilhoan, maca urgin Ruhn r tmurt a Eacur, ur Ssinn ara ula d abrid Itavin r taddrt. ama d arrav ik ama d arrav iu.
– ala, mmim amqoran Iruh jiwas r taddrt. ntta ad Iissin abrid, ma Ierqo as mi Iwdo r tqourub ad Istqosi. takrrust nvn Mqort, irna Mhrz fihl ma Idda, ad Ddun kan imcdtah.
ultmas Tqobl, dqa Xdmn akkn. Rnan sin ‘ussan Courn ‘arrac takrrust Dtfn abrid r tmurt. Mrubbazon am srdin, ula d Mhrz Idda.
…………………………………………………..
vin Ibqan ad Iqr anzruj n lqobail ad Imuqol udm n Tasedit n Emr. ain Ieddan f uqobaili Iura di igrdan nni Iskmcn udm is.
Tasedit n Emr Tssn dunit. Tcfa f lyirra n Lalman, f lazo, f tdiant n 5 maju 1945, f lyirra yaraq d Fransa, Tcfa f « tahia Blblla », f « tadoamun »… Iedda ‘ain Ieddan, lhif Idtafar vaido, lbadtl Isaval i ymas… ain umi Tcfa adtas, ain Iqoimn d agdid ar assa, d lxir Irra Blblla i uqobaili. am idolli asmi Siqritnt tulauin di umrah n taddrt. Tqnnint s dtlqo uyrgum nsnt : « Blblla Ifrh Izid, jum leid ». Tlla yarasnt Tasedit, imirn macci d tamqart. d vid -d Iqoimn si imguhoad isnt Islmdn ad Cnunt s taerabt. d vid Tgga Fransa. d vidn i-d Iwin taerabt d imzvura r taddrt, adtas i Iqiln d lakul nq d tilifizju. ! d imguhoad Tzyl lmut. Qoarn si zik lmut Ttxtiri, d ain Ilhoan i Ttavi. Fransa Tffq nitni Skcmn-d taerabt r taddrt. atan ‘ain if Mutn ‘atmatn nsn. lqlla n dtrad.
tulauin di taddrt a Cnnunt s taerabt ad Ifrh Blblla, ziq ntta Ithojji lesakr is ad Irr lxir i lqobail Isuffqn Fransa. ! Irra asn lxir. ain Tgga l’opération Jumelles Ikmml it ntta, ma macci uyar. imirn i Valant tqobailiin acu Isva Blblla nni f Cnnunt « ad Ifrh ad Irnu ». Ifrh Irna.
vissn kan ma Rrant-d s lxbar blli cna s taerabt di imi n tqobailit ur Isaval i’ain Ilhoan… d zman i d lakul n tidôt, d timsirin is i Ibnnun timura, i vid itnt Itarran s aqorru. aqobaili mi -d Twdo qurs lfhoama ato Irr ansi i-d Tkka. dqa ad Itzzi Itnndo, Iteavad i iriran is am uqogun… aqogun xrsum ulac zux.
Tasedit n Emr Tuyi ad Ttou ain Ieddan fllas. assa vin s-d Ibdrn taerabt as Trr :
– Ruuuh…. Tvtii tmayart n taerabt, Taxrq as si’asmi q Rzoan tiwura lesakr n Blblla. Usan-d Nqan iryazn nni Isufqn Fransa, akkn ur Stqonen. Nqantn Rnan Kksn srr f iqamn nsn. am assa asmi Rzoan acbaili n zit. annaq a imdti n’assn… Nqan aryaz iu, Zzin-d r cidt nni n zit Iemrn aqam… Tddr Tasedit n Emr armi Tvala zit is Tuq abrid n tzuliqt. assn i Euhodq Rbbi ur Zziq ad Zoallq ur Zziq ad Uzoumq ur Zziq ad Xdmq ain a’ii Isqorbn s aerab. assn i Hrrmq lgnnt ma Illa diis ‘aerab.
tikual ad Thoddr vhds « aryaz Izyl it urumi, Inqat ‘aerab. Nqant u Zzin-d r taggalt is Kksn fllas srr. Ihrr asn-d tamurt Muhd u Rmdoan. aaaho, imr Izora akka a’-d Tffq… ».
asmi to Iuq Muhd u Rmdoan, aryaz Iifn iryazn, Tasedit d tayugilt i Tlla. la jmmas la babas, Mutn i sin. dqa d ntta i d aryaz is d ntta i d jmmas i d babas. Tsea Rbbi Tsea Muhd u Rmdoan. assa Tyora-d vhds. ula d sin nni -d Turv Ruh Goanto.
vin to Istqosan f arrav is as Tini :
– ?? arrav iu. arrav iu tura Mqorit, Srafyn di sin, Zdqn Lzair, ? ac a’Xdmn s taddrt. vissn kan ma mazal Zoran Sean jmmatsn nq ala. ula jiwas i 10 snin ma Tfkatn i-d tizi, a-d Asn imirn ad Uqaln imirn. am adou. imr axir ur-d Tasn ara, xrsum d dtme at Kksq, as Yq am akkn Nyrq… uama nitni ur ii Yan ara madoi lhsab, Iban Tegb itn riha n taerabt. dria am ta… Iifito ‘ulac.
Tasedit n Emr ur Ttaq taqavsa r vin Ihoddrn s taerabt, ur Ttak i umattar ma d aerab, ur Ttmuqoul tilifizju imi Tlla diis taerabt, ur Truhu r Lzair s arrav is, imi « Ttfuhu diis taerabt », radju ins jiwas i Triyli r tqobailit, irna mi Tsla diis cidt n taerabt ato Tsxsi. armi d asmi to Tvt r lhido…
……………………………………………………
assn Tbddl-d imnsi Smina n xalts, Tyull ar qurs a’Tco Tasedit. si jivn udobsi i Tccont si zik, am tjstmatin. Qoimnt a Tqossirnt di lhara, Tuqalnt cidt r dffir Hkkunt-d tiqodimin, si ledoil ad Iw imnsi. zik i Tccon mddn imnsi di taddrt, akkn ad Kkrn sobh ad Ruhn r lcqal nsn. cidt akka Slant i usivl r brra, vissn vi Itnadin f Tasedit n Emr. Tkkr Tasedit Tffq :
– vissn vi -d Iusan qurm a jmma Tas. di’adtas idsn. uqoila si Lzair.
Tsoubb Tasedit sanda Hbbsnt tkruas, Tmuqol : d lqaci ur Tssin. vid -d Iusan Sfhomn i iryazn, iryazn Sfhomn i Tasedit blli d arrav n mmis d’arrav n jllis i-d Iusan ad Rzun f gidatsn. Usan-d si Lzair.
Tasedit n Emr, imi ulac ain ur Ieddan fllas, ur Ttvhhoim di’acmma, ula ma Tvala at laxrt Kkrn-d ur Ttayad ur Trwl. ur Ttvhhoim. a Ttmuqoul lqoum aii -d Iusan qurs uto Issin urt Tssin. di tazvara Tqil armi vissn acu Idoran ito i-d Mktin ‘arrav is, uama ntat si zik itn Tujs…
Tmuqol itn jivn jivn, Iuyi ‘ul is atn Ieqol d arrav n’arrav is, vissn acu n riha -d Win urto Tegib ara. Iban d acuto riha nni. ula d tamuqli nsn macci d tin n uqobaili. d tamuqli n’uccn. maca amkan Iccur d iryazn, macci d tayonit n umjjz d uxmm. Usan-d inbyaun Ilaqo atn Tavi s aqam.
– jav s aqam a tarva. leslama nvn.
Tdtf abrid s aqam. Tzvar, Dofrnto. vin tn Ivalan as Iini « a lxir a rbh a jmma Tas, Rzan-d fllam ‘arrav n’arrav im ».
mddn a Snqoadn, abed a ma d abrrani i-d Iusan r jivn di taddrt. Valan kullc : ticbbubin Mcdont, tibaskidoin, riha n ledtr, zux di tiyli. at taddrt, imi ur Stufan ara i zux, anda Illa at Valin. at Valin qas Iffr. at taddrt qas ur Qrin taerabt, Qran kullc, Zoran kullc.
– Muqol san. Rzan-d f gidatsn Ezizn, Izdqn di taddrt. Iban Hmmlnto. Gmnto, di mi Rgan lavan n ukrmus d tbxsisin akkn a-d Acarn takrrust as Bddn f umnar.
Wdon s aqam, Tqoim tmqart, Tsved s ikorsiin ad Qoimn ‘arrac. Ttmuqoul itn Ttxmmim. d arrav n’arrav is, maca urtn Tssin ara, imi di tmdint i Luln, din i-d Kkrn din i Qran. assa Mqorit ad Ibark Rbbi. Mqorit ur Ssinn taddrt nsn uala gidatsn. Tsla Smina n xalts Tkcm-d :
– a lxir a rbh a Tas. Rzan-d fllam ‘arrav n’arrav im… achal aia… d saddat n tmurt isn Isavln… a lxir a rbh.
Tasedit, ain Ieddan fllas Iqol as ako d lqoraia :
– vissn a Smi… d saddat nq d tibxsisin… vissn.
Tsnqod itn jivn jivn, akkn ma Lan Qzzifit Horavit. Tlhoa lgdra nsn. Tbqa atn Tstqosi f imavlan nsn, Tufa ula jivn ur Issin taqobailit. dqa din i Ixsi ‘ain -d Iyoran si lfrh n Tasedit n Emr. ziq ur Tqlido ara diisn, vissn acu n riha -d Win.
Qournt akkn ‘alln is qursn, Thoddr di’ul is : ?? Tggido-d a Tasedit n Emr. ?? d ta i d dria is Frrhn mddn, d aerabn aii Istrdoiqon taerabt sdat gidatsn. ?? d imksaun aii n Hasi Bhbah. ?? d at zux aii, ur Iban anva amrug si -d Iffqn, d udmaun aii n’uccann mi Muqoln gidatsn ad Stmtumn s taerabt ad Dssn. ?? d iqrdain aii Ilsan lbsa n tmdint. Cournii-d aqam as Tinido Tuqal Tasedit n Emr r zman n lyirra n’aerabn, r leskr n Blblla Ikccmn r lhuari Hoddrn taerabt di iqamn n lqobail.
Tbddl dunit. d imcdtah assa, askka ad Imqurn a-d Ddun d leskr n’atmatn nsn aerabn asma’-d Uqaln ad Vtn aqobaili. assn ahoat ato i-d Iaf ddav ‘akal, maca aqobaili d aqobaili, Ituvt assa nq Ituvt askka…
simi tn Tsnqoad, simi Ttvali diisn lkdb, tahraimit, taxddaet. Muqol kan tadtucin nsn, ulac diisn abruj n lhlal. ala lkdb itn Iemrn. ulac diisn riha n tqobailit, riha n tidôt. ala, ala, ala, vii macci d arrav is. macci d ctlas.
aerabn mitn Tstqosado ak Inin « ula d nkoni d imaziqn ». akt i-d Inin s taerabt ur Tsthin ur Tnfdoahn. akka a’Tdoru d’arrav n’arrav n Tasedit n Emr. d aerabn yr ‘aerabn, yr imaziqn d imaziqn urn Ssin tamaziqt. ma Tlla lyirra a-d Ddun d’aerabn. di lyirrat jivn i-d Itsoahn, ulac iqimi di tlmmast, ad Tddudo akkin nq akka.
Tnna Tasedit di’ul is : « axtiri nsn vii, Iban. aval s tqobailit urt Ssinn. Rbbaq-d iryazn d tulauin, assa Rbbanii-d aerabn. Ruh a letab iu. Rranni lxir. assa Uznnii-d arrav nsn akkn ad Zorq blli Rranii tabladt uread Mutq. (Tmuqol s iynni) ?? Tvalado a Rbbi. nkk Domeq ixulaf, ziq d inddadn uskka i-d Skkrn ‘arrav iu. Itban ula di tmuqli nsn. tamuqli ixddaen. ula jivn diisn ur Isei tidt n uqobaili ».
imnsi nni a’Tco r Smina n xalts dain Ixsr, tura Ilaqo as a-d Ty imnsi i’aerabn s-d Cjjen ‘arrav is si Lzair. ! ad Con imnsi ‘aerabn, ? ihoi ala. ad Con kan… Iruh uqorrus, Iruuuh… Tvala yr ‘alln is acbaili n zit Ibdoa f sin, zit Tnql Tuq abrid n tzulqt, leskr n Blblla Rvan tadosa s taerabt, nttat a Ttru…
Tzzi s arrac :
– tura a-d Uqalq. xmsa minut.
Tffq, arrac Qoimn di lhara a Tqossirn s taerabt.
Tedtl-n di brra, Twdo armi d Smina n xalts Tcca-d imnsi. armi d tamddit i-d Tuqal s aqam. Tufa arrac anda tn Tgga. akkn to Valan Susmn. mito Muqoln ad Msmuqoaln, Iban a Hoddrn fllas Sthan kan ad Dosn. imirn i-d Uqaln r yr ‘alln n Tasedit lvoaif n leskr n Blblla, asmi -d Usan r taddrt s ibckidon ad Rzon tiwura ad Kksn srr f iryazn d tulauin.
Tkcm s aqam Tqoubl lvsoaif n uryaz is di lhido, Tbda as Thoddr :
– annaq a Muh d Urmdoan, arumi Izylik aerab urkk Izyil ara. Isukks ak-d ‘aerab tiruyza, Isukks ak-d taqobailit. Inqak Inqaii. asmi Tkcmdo akal, Qilq dain si lmut akkin ulac. ziq Qldoq, ziq mazal flli tukksa n srr. !! Kkr a Muh d Urmdoan, Uqaln-d ‘aerabn. Niq ak Kkr, atna di uqam ik, atna di lhara. d nkk isn-d Ildin tawurt. Kkr, Usan-d ‘arrav n vid ikk Inqan, Usan-d asn-d Ty imnsi Tasedit. !! Kkr a Muhd Urmdoan, Nqil Tfra ziq ur Tfri ara, vid Irzoan tacbailit, assa Uqaln-d ad Rzon taqobailit. !! Kkr Niq ak, Brkak idos.
Tkcm s aqam, Thojja imnsi i’arrac Tzzi qursn r lhara. mazalitn a Dssn fllas s tuffra. Tsved asn s ufus ad Kcmn s aqam, d lavan ad Con imnsi. Kcmn ‘at Lzair s aqam, ad Con imnsi sn-d Tya gidatsn lmhobula.
Vhomn mi Valan dacut imnsi nni. macci d dteam isn-d Tya. Tccur asn lgfna d alim. Msmuqoaln ‘arrav n tmdint. Muqoln gidatsn. Tasedit n Emr Tsved asn ad Qorrbn s ucci.
– Qorrbm, Qorrbm, Illa lxir.
mi Valan izairiin ain Illan d imnsi, di tazvara Qourn kan akkn, am vid urn Fhoim ara. cidt akka Indoqo umnzu, dqa akkn ma Lan Bdan a Tnaqn gidatsn s taerabt. ntat ur Tzori acu s Qoarn, nitni Hoddrn f tiklt am aerabn, Hoddrn s ifasn nsn am akkn Bqan ato Vtn. tamqart simi Zedon simi Ttvali diisn lesakr n Blblla, Ikkatn lqobail di iqamn nsn.
qas ur Tfhoim ara imslain Tfhom lmena. Trra asn :
– taynavit aii nvn Hodrmto r tjmmatin nvn, macci da. Iedda si uqam aii uqjul, Ihoddr tin n iqjal, Eddan izamarn Hoddrn tin n’ulli, Nsea aqogun Isylaf am lgdud is. asmi Sojjmn ‘ussan, lmal Itffq-d s imavlan. Ddrq armi -d Rbban ‘arrav iu inddadn i’arrav iu. ? ac a’vn Iniq. imnsi aii urt Tklalm ara, Kksqt i lmal ayuyam akkn at Tcon konvi. vissn kan ma aii Ismmh Rbbi. Hmdm Rbbi ihoi, aqoli Hsbqkon am lmal azddyan. alim aii, d aqjul ivumi t Kksq. uama imnsi Ilqaon i vid ikon Icban, macci d alim. ! d ahlalas. vin Illuzon ad Ico vaido ad Iqoim.
di’ido nni i Uqaln ‘arrac r Lzair. si tqosidt n gidatsn lmhobula, i Krhon lbxsis.