cmma

cmma n Micli

ar assa Hoddrn mddn di Ivadoiin f dadatnq Sliman. d ymas n dda Hsn nni Itruhun r zaviat ltniin d lxmis. dda Sliman macci r zaviat i Itruhu. ziarat ur as Tunfknt ara. ntta r Dre Lmizan i Itruhu a-d Icum. ad Iaq abrid sobh si taddrt, ad Iavdo r Dre Lmizan as-d Ivt jivt ddav ‘ils a-d Iuqal. akkn ad Imt umcum. cmma n Dre Lmizan Mucaet si zik di Ivadoiin, qas akkn ivadoiin mrra Zoran ulac din luzin n cmma. Iqoar as Sliman : « cmma n Dre Lmizan, Mchourt ula di Lalman »
ihoi Itruhu dda Sliman, qas Ibed cidt lhal, qas aqjul is d amqar am ntta, Ilhoa ubrid. ulac asavn ulac akossar, d izuqar alama Twdodo s amkan.
Truh akkn achal d aswas, ma Illa vin Ihvagn Hsn nq Sliman ur Itaf la Sliman la Hsn, jivn Iruh a-d Izour vaido Iruh a-d Icum. maca d iryazn Ilhoan di sin, ur asn-d Isukks jivn, dqa ula di’ass n lufqo ma ulacitn urtn Ttqoassa ara taddrt, Tzora lihala nsn. zik qobl atn Tkcm lqoraia n brra, lqobail Qran dunit.
asmi ymas ur Ikccm di lcqal n ymas, Hsn d Sliman jivn Itruhu akka vaido akkin. timlilit s aqam. Mqorit i sin, jal jivn aqorrus di tcacit is. maca Iuqal Hsn cidt cidt Dtbbirn fllas ixvniin iqodimn, ulama ula d ntta d aqodim, adtas i Izvar s amndair, adtas umi Islmd amddh d ugwaqo. Hmmlnt Tqoadarnt ixvniin, maca anda Tddido Lan vid Isuyutn aval, dqa aval nni Izadn qursn Tarrant d adobbr f mddn. aval d aval, tdobir n brra am usggido. bu tdobir mi Iedda ‘aval is, ma Ilhoa tdobir is ad Ickkr iman is, ma dirit d vin s Iuqn aval a’tnt Iaqn vhds. tiqin n’aval tikual s uxllso, am di thuna. vin if Dtbbirn mddn, raj sqursn lxlaso squrs.
asmi -d Ibdr Hsn di zavia ymas Sliman, Ibdr-d cmma n Dre Lmizan. imirn kan i-d Ikkr uxvni Idobbr fllas, Isfhom as blli cmma n Micli Tif tiiado, Tif adtas tin n Dre Lmizan. Inna as :
Domnqk Idomn ik gddi
ar cmma n Micli
imi n Micli
ito Iifn siva Rbbi.
Ttuassn Tlhoa i dva,
Tsea lbaraka,
d tin i Tcummun di zavia.
ixvniin imi Lhoan Yrrzn, imi Qran Ssnn, aval nsn Imsava Ivzn. aval n uxvni, mi Ikcm s amzzouq n uxvni ad Itoi d raj. Hsn Ivt amndair Igdb armi d sobh, Ingme s aqam. assn macci d lbaraka kan i Iwi si zavia. Irna raj i ymas. Iwdo kan Istqosa fllas Imla as taqavsa :
– Tucjjeq-d qurk a Sliman nnq. Vssoanii Syallnii.
dqa Imla i Sliman nsn
blli cmma n Micli
d abckido urn Zyil jivn.
macci am tin n Dre Lmizan,
achal aia to Icum Sliman,
imcumn di taddrt ara assa
urtn Iuq urtn Ibla.
ahoat bito Rnan di sohha.
ma d cmma n Micli,
Ttkks amreun
Ttzzoe lhomum
Tsufuq amskun
irna Tnqo amcum.
Sliman Izora Hsn nsn ur Iskiddib, irna Ihmml it, d ymas. d ain Ilhoan kan is Ibudd. Iyull s vin d vin ar ad Iavdo Micli. Micli Tbed macci am Dre Lmizan qas akkn ula d tin ur Tqorib ara. a Qoarn ain Ilhoan di tmura Ibedn i Itili… imi cmma Ilhoan attan di Micli, Sliman ad Iavdo Micli. ma Ibqa Rbbi. jak ain Ilhoan ula r dtrf n dunit at Iavdo vin t Ibqan.
qurnq ma Ifat Tkrhodo jivn ain a’-d Ikkn ako siis dirit akkn dirit ntta di’ul ik. nkoni vin Nkrho, ma Idda-d Rbbi ids, a Nsllm di Rbbi nni, imi Idda d vin Nkrho. macci d karuho a’Nkks si’ulaun nnq. tismin di tuddar nnq Ddukulnt d karuho, Rnnunt as lghod. dqa ula ma Ilhoa ymak, ula ma Ihmml ik, ma Iif ik lqoraia nq seaia ad Tasmdo siis, at Thsddo at Thqordo. ula d raj ma siis i-d Ikka, at Tvalido dirit qas Ilhoa. ad Tyrirbdo uala ad Ieddi ‘aval n ymak. Iqra nq Iqoim Ifhom nq Iqoim. Tbra tmdtut ma Iedda ‘aval n ymak nni Thqordo.
si’asmi Tbna dunit i Tmcavarn mddn, jal va Tcavarnt di’ain Issn, nq di cql ma Illa diis. di tmurt n lqobail, achal d aqjul bu 2 idoarn i Rran d amqoran n taddrt. hoa Mqor udrum is, hoa Isuyut aval, hoa Itbrriz Ikkat uzzal, hoa vin Illan d lfahom di taddrt, Hqornt at taddrt.
aqjul bu 4 idoarn, ulama ulac aqam urtn Sei, urt Itcavar jivn. ulama d ntta i Itbibbin, d ntta i Ilhhun, d ntta i Issnn ibrdan d tiyli itn Ivatan, ma Ihdor-d ‘iniy aqjul urt Istqosai jivn ma Iqorh it uqorrus, nq taebbudt is, ma Idobr nq Igrh udoar is, ma Izmr i ubrid nq ala. mi -d Hojjan aekkaz d rymat ad Dtfn abrid. aqjul Isoah it i-d ad Iebbi, nitni ad Znonin f uerur is… d aqjul i Innan i Rbbi, asmi Hoddrn lvhuc : « ? aiqr isn Tfkido idoarn imi Lan quri ».
Sliman am ntta am at taddrt, urgin Icavr aqjul is. Ikkr sobh Irra as tabarda Irkb Iuq abrid r Micli.
– !!! arrr.
assn i Ifhom uqjul vissn acu Iuqn dadas Sliman. vissn acu t i-d Ibdan. Idrvc n Ibhoba nq Idolol. macci s leqol is i Illa. aekkaz am zik, rymat am zik, maca assa Ierqo as ubrid. Ierdo Ierdo uqjul ad Iaq abrid n Dre Lmizan akkn Iuq tannumi, Sliman Iuyi as. Ikkat it « cta akkin, cta akkin », Itarrat s uekkaz d rymat r lgihoa taido. Iufa-d iman is uqjul mskin, r cib is, a Ilhhu di ubrid ur Issin. irna anda Izora ur Isei zhor, abrid n’assa Iruh ako d asavn d akossar, nniy ubrid d ahdid, ddav ubrid d acruf. macci am vin n Dre Lmizan, Qon alln ik Tsrrhdo i udoar ik.
imr mqoar Hoddrn iqjal taqobailit, tili Isfhom umrkub i vin t Irkbn blli abrid n’assa macci vin n lisr, blli ma Illa usmmido Irna as ‘adou d ubruri, ur Tiniyn ara mddn, macci d lhal n ubrid. blli raj n’assa d raj udanin macci d vin n tsya. tili Inna as « a Sliman amcum, tif tuqalin s aqam uala iniy di’ass Icban assa »…
Sliman Isuyt as rymat, aqjul ulamk Isfhom i Sliman ain Imjjz d’ain Ivala. din i Iufa uqjul azmni ziq taqobailit Txusso, imi urto Hoddrn ara iqjal. din i Ifhom aiqr Tuyi dvla n’aerabn ad Tuqal tqobailit d tamslait n dvla am ntat am taerabt. imi di tmurt di Ttswiqo taerabt, ula d iqjal s taerabt i Turyamn.
– !!! arrr inel buk.
iqjal si tqodim n zman Krhon lazo Krhon tahqoranit. lazo di tmurt n lqobail ulac, imi Trbbin izyarn d lmal amcdtuh, dqa Tilint tsiyar i iqjal. ma d tahqoranit Tlla si zik, akkn Hqorn babas u gdds it Hqorn ula d ntta.
Ivssoat babas asmi Mcdtuh Inna as : « a mmi lqobail d imsbadtliin, d inkkarn lxir. si zik nkoni Nxddm asn lxir nitni Kkatn aq. ! hoa atn Teanddo, hoa ad Txdmdo ain Xddmn. ur Tzoalla am nitni ur Tuzoum, d imzoulla i Iseddan lbadtl f babak d gddk. ! imr ad Tzordo ikk Irgan a mmi, di tmurt lmumnin, ain ako Irsn f uzayur n babak ad Irs f uzayur ik. Iteddi lbadtl fllaq sobh tamddit, taddrt ako Tvala maca ula jiwas ur aq-d Bdirn di tgmaeit, di lufqo nq di lgame. imi Xusson lfhoama, Qiln Rbbi d adrqal, Qiln ad Iqobl tizoilla nsn. arumi Ihqor itn, aerab Ihqor itn, nkoni Hqorn aq, d nkoni ivumi Zmrn, dqa Ddanto fllaq imi Zoran ur Nxbbc ur Ntkrric ».
– !!! arrr inel valdik.
aqjul n Sliman Iuyad ad Iili ‘iniy n’assa d anyyaru fllas, dqa Ibda atnt i-d Iskfal jivt jivt. adtas i Ieddan f uqorrus :
« ula d aqogun Iif aq, ad Tvalido mhiaf n uqobaili. aqogun urt Kkatn ur Tebbin fllas urt Ryymn. ajdi am ibki, la tadudt la ajfki. ur Tlhoi soifas ur Tlhoi rihas. lqobail ula d vid Iqran, ula d vid Isean nuador ur Valan ancta, irna Tzuxxun Fhomn. si zik ajdi d imcwl ur Itqoadar jivn. ad Isylaf ula di’ido, urgin Rran as lqobail sorima ad Isusm cidt ad Dtsn mddn.
ajdi Ilhoa kan i ucali. ma macci d asylf d idos. urgin Nvala aqogun Ibubb tabarda nq azaylu. di tmdinin Itddu idsn ula s amrrh. atn Tvalido Miudtafn si tqoiadt, a Lhhun di iznqoan am atmatn, ur Iban anva i Iszuqurn vaido.
nkoni s iqjal Ryymn aq s taerabt, aqogun ula d asivl s trumit is Savaln, am akkn si irumiin i-d Icttl nq Iqra di tsdavit di Fransa. « Viens Bubi, couché Bubi, donne la patte Bubi »… ancta ako akkn ad Ddun di nqoma i iqjal, akkn a Nasm. nkoni ism nnq Katn is tislqobin i vid Ixusson lfhoama, Qiln Illa uqobaili urn Xusso lfhoama. aqogun imi Iccur d leiub am nitni, Hmmlnt. qas d amefun ulac ain ur Itcco, qas d bu tsllufin, qas Itfuhu nfs is, atn Tafdo Slufun as, Leebn ids, imi d alxxax am nitni. aqobaili Iuyar zux, drus fllas tilkin, Iaqo asnt Irnu tisllufin. Mccdon as ula d amcado. Takn as ula d sksu. ! Lan Sucufn asn. ! Lan Tavintn r dtbib.
ula di lakulat nsn d amkan anyyaru iq-d Itsoan, ulama Zoran lakul urn Sei aqjul macci d lakul. Nlla di iqamn, Nlla di ibrdan, Nlla di lsuaqo, di lxlaui, di lakulat… ala lguame ur Nkccm, imi nkoni s
– !!! arrr.
« aqobaili aqozzab Islufu i uqogun, urgin Valaq aqogun Islf i uqobaili. aqogun d amcah it Imcch s udamum nni Itccon tursado, akkn as Isims. irna aqobaili at Tvalido Irva lfrh, imi t Imch uqogun is. akka irna d anyyaru di lakul ivumi Qoarn lqobail aqjul. nkoni s iqjal anyyaru diinq ur Itemmid at Imch uqogun. imr Fhomn lqobail d amzvaru di lakul i Ilaqo as Qoarn aqjul.
« ain Ieddan f uqorru iu macci cidt, u mazal. tura Yoran ii-d ir ussan. zik Truhuq r Dre Lmizan, aqoli tura di ubrid n ibubdar d icrfan. imr macci d tahqoranit, tili Tuqdo aval iu a Sliman, tili macci d aekkaz ii Ivatan. abrid am va a Sliman, ur Isufuq s ain Ilhoan…
– !!! arrr inel…
ula d lhal n’assa… a Ikkat umccim. ar dqoal d adfl. Izvi imzzouqn is uqjul Iuqal s asmkti d uxmm.
« aqobaili, ankkar lxir, ma’ Ili d amcdtuh d afsas, Ttbibbit jmmas, mi Mqor Zoaj aqt i-d Tfk i nkoni at Ntbibbi. jmmas ato Ihmml ato Itqoadar ad Icfu f cidt nni lxir, nkoni d aekkaz d rymat iq Itarra d lxir. aq Rkbn nq ad Ebbin fllaq. d tickkarin d tizdmin d icvura d tinqoalin. lmal udainin ad Dtrriyn aqjul ad Itbibbi imuzzurn nsn d tbururin nsn r lxlaui, d lqbar i cogur. Uyadn ad Istefu uzayur n uqjul. akka kullas, ula di’ass n sbt. Iwdo karuho nsn armi mur Ufin ain a’q Sbibbn aq Rdoln i lgiran. mi Mqor nq Iudon uqjul si letab, at Dojrn at Sufqn si uqam r lxlaui ad Imt vhds at Con ‘uccann.
« Nwi imswqon r suqo Nrratn i-d, ula jiwas ur aq-d Isoah umur si lrbah -d Ntbibbi si lsuaqo.
qas ur Ntzoalla ur Ntuzoum Nhorn aq imzoulla r lhigo, nitni a-d Aqn d ismaun nkoni a Nbibb lhgag d lhasanat nsn. a-d Iavdo lhag ad Isco taddrt nkoni aq Ifk tisiyar n lmal is, am akkn nkoni macci si lhigo i-d Nusa. ula d imnsi ur aqt i-d Itbddil jiwas. ntta ad Iuqal d lhag, aqjul -d Ihuggn irna Ibubb lhag ad Iqoim kan d aqjul. Qiln Iwdo lhigo nsn. Qiln ad Kcmn lgnnt.
lgnnt ihoi ma Kcmnto lqobail nkoni urto Nkccm. Ncef itn, adtas i Seddan fllaq, fihl ma Kmmln di laxrt ain Sxasson di dunit.
« nkoni s iqjal Ihmml aq Rbbi si zik, d lmumnin i Nlla ur Nskiddib ur Nxdde, ihoi fihl ma Tsxsrdo iman ik, fihl ma Tkllxdo f Rbbi s tzoilla, fihl ma Tqoimdo i lazo ma Illa lhcic d usaqur. Co itn ulama d tisiyar, lazo d aedav n Rbbi. Anf i lqobail ad Qoimn i lazo aur tn Iffq. akkn ma Lan ad Mtn f iebbado nsn, maca lazo Krhont, nitni Tsddiqon i Rbbi ain akkn Krhon.
Ivala cidt n lhcic dtrf n ubrid, Imq ad Ico, Irym it Sliman « cta akkin ». Ihar r cmma, Iban Zzant ‘alln is. Illa di’aval « am bu cmma ».
« Sliman nni Ihdqon r mddn, Tqoadarnt Itqoadar itn, ur Iban aiqr vin t Itbibbin d rymat it Iryym. vissn kan jmmas, asmi t Ttbibbi, ma akka is Ixddm. ils is d tamnt r mddn, nkk urgin Sliq squrs aval Zoidn.
« lqobail Yan dunit n lkdb. ula d Rbbi Hoddrn as s taerabt, s tzoilla n lkdb. Qiln Rbbi d aqjul am nkoni, Ishol i tkllax. Illa di tarix, si tqodim n zman d aqjul kan i Itaqn aval i uqobaili, aqobaili urgin Iuq aval i uqjul is, ualukan Isea lhqo. jak Zoran mddn aqobaili ur Izad di lfhoama, imr Ifhoim tili Irbh.
« nkoni Qoarn aq inyyura, qas akkn d nkoni i Izwirn, a Nebbi irna a Nzvir, aqobaili ma macci f izuyar nnq Izya dffirnq s uekkaz.
a Lhhun akkn, Sliman Itxmim f cmma Iifn tiiado Ihar ato Irr ddav ‘ils, aqjul Iseddai di uqorrus anzruj n iqjal d imdann, am akkn d ifilm Qzzifn. abrid sdatsn Ituqal d amllal si tayut d ubruri Itssun i udfl. Inna uqjul : « annaq a Sliman, asmmido am va ulacit di ubrid n Dre Lmizan ».
………………………………………………….
tamddit nni imi ulac zavija, Hsn di uqam i Insa. Irga a-d Ikcm ymas, Irga armi d tamddit Iqli-d dtlam, ulac Sliman nni. lhal dirit, Iffq ntta d iryazn viiado ad Muqoln di tqourub n taddrt, Nudan ibrdan Muoqln ibubdar ulac. Nudan armi dain Ujsn Uqaln s iqamn nsn, Nan ahoat Idtf it lhal Insa di’abedo iecvan nq Iqli-d fllas ‘ido Illa v it Isnsn.
askka nni sobh zik Kkrn di’achal idsn, Uqn abrid n Dre Lmizan, Lhhun Stqosain, Tmuqouln akkin akka, ma Illa ‘anda Iffq Sliman si ubrid sanda a’Iddari ntta d umrkub is. Wdon armi d Dra Lmizan Uqaln-d siin. Sliman la xbar is. dqa Sufqn axbir di Ivadoiin. Iruh aq uryaz. Rgan armi d tamddit, ur Ikkis usmmido ur-d Iwido lxbar, Uqaln Ujsn. di tyonatin am ta, ulac tin ur-d Iqoar ‘ul.
armi d askka nni i-d Iwdo lxbar : d tidôt Imut, maca macci di ubrid n Dre Lmizan, di tsavnt n Micli it Ufan. Imut am ntta am uqjul nni amqar. Ihrr itn usmmido d udfl tamddit Mutn.
d Hmimic n at Maami, mmis n Muhuc nni Isnuzun cmma di suqo n Ivadoiin, i-d Ieddan sobh zik Ieqol it. tura Mqor ad Ibark Rbbi, d ntta i Idtfn amkan n babas di suqo. Issn dadas Sliman si zik, akkn t Ivala Ieqol it.
Sliman Wint r taddrt, Dkkrn fllas, Run fllas, Tolnt di ucdtido amllal, Rrant s akal. aqjul Goant i’uccann di tkossart n Micli.
askka nni di tmqobrt iryazn Hoddrn Tmstqosain acu Iwin Sliman s amkan am vinna di lhal Iban vinna, Hsn Iruh uqorrus s ain nidon. makkn Iruh s abrid n Micli ad Ieqol ma d ymas i Imutn, Ivala ain ur Valan mddn. mi Iwdo r din, Imuqol Ivala blli ymas qobl ad Isufq ruh, Isusf-d cmma si imis, d ntta isto Isfdon si icnfirn is d tamart is. din i Ifhom Hsn jivt lhaga : ymas armi Icum i Imut. dqa Ifrh as, imi Sliman d asedi si isediin, armi Iwdo lbqis i Iffq dunit. f akkn Hoddrn ixvniin, r lgnnt qosada. at i-n Iaf din Hsn asm a’-d Isivl lagl is ula d ntta.
Imjjz Ivala daqn ain ur Ivala jivn. imi armi Icum ymas i Imut, macci di tsavnt n Micli i Iqli. di tkossart n Micli. Inna di’ul is : ziq di Micli ula d tikossarin Nqont.
lbadona n Hsn Tffr urto Imla i jivn. ala ntta i Izoran acu Iwin ymas s abrid n Micli.
Imdol uryaz, Zoulln fllas Savdon as lefu Fkan uravn i vin Imutn d vid -d Iqoimn, kull jivn Iuqal s aqam is. d asmmido. aqjul urt i-d Ibdir jivn. Zoran Ibubb, Zoran Imut, maca ur Izori jivn ulama d aqjul, Isea raj ula d ntta, irna raj is Isojjm, Iif raj n vin t Irkbn. di tmurt nnq uread -d Ilul vin Ifkan lhqo i uqjul. uama imr d aval n uqjul i Ieddan, tili abrid n Micli Iif it vin n Dre Lmizan. irna ma Isaq udfl di tqaltin, di izuqar d ayffur kan.
Qoimn kra n’ussan, Ruhn Snsn-d i Sliman. amzour Idtf tacacit n Sliman, Iqoim akkn cidt am vin Iqasn, Ibrn qursn :
– a at Vadoi, ?? Tseam cmma nq xadti.
Irga as Rrn aval, armi ulac, Iddm-d ticcvt n cmma si lgib, Ikks-d siis rfda yr udbbuz d cahod, Iwito s anzarn is. jal tinzrt Isndi as cmma, Igbd Icum. Tnna taggalt n Sliman di’ul is : »ziq lciax s anzarn i Tcummun. ad Tvalido vid Iqran ».
Inna umzour :
Hsn,
qas Iqra Issn
mddn Dobbrn fllas
ntta Idobbr f dadas.
Iwi daqn cmma nni yr idoudan is s anzarn, Israh ito. a Ihoddr am akkn Illa ‘abedo sdats :
Niq ak a axvni :
imr raj iu d asedi,
aqjul n uqam uala raj ubrrani.
ma d cmma nni,
ma Tcckr ito Tasaft Thdor Micli,
Anf ato Cummn si Tasaft alama d Micli.
Izzi-d uswas jivn ur Ihoddr di taddrt f Sliman d ubrid n Dre Lmizan. taddrt Truh am akkn Ttout, qas tamqart is. Tyyuma ad Ttou lmut n Sliman, Tqoim as am tizzoit di tkrsi. vissn Tzora vissn ur Tzori, acu Iwin aryaz r Micli. mi-d Tzzi smana ad Tavdo s azokka. ad Tbdd, ad Tmuqol akkin r Micli, dqa ain  -d Ivtn s aqorrus at Tini.
tikual :
Tswqodo Tqodoido-d a Sliman
imr mqoar d ain Ilhoan
Tbqido ad Imt umcum
uaqoila d kco i d amcum
Tggido Dre Lmizan d cmmas
Tylido sanda Rnan lfil i ymas
a nija, a Sliman
rzoqo ur-d Tyir ludoa
Tqildo ad Tafdo di icrfan.
tikual ad Tmuqol r Micli, siin ad Thuzz aqorrus ad Tini  :
ahobuho a Sliman
Tluqobdo ayrfiv Tnvido Zddiyit isqan
jak anda Bddn isqofan
dtmana Truh d icqofan
jak ala di usqoif
i Tkksn i’uhdiqo Rnnun i’unjif
jak a Sliman,
armi Qabnt tissas
i Rnan lfil i ymas
kra Terdo ad Tfhom ur Tfhoim, amk armi aryaz Iwdon Micli, Iemmd Imut uala ad Ikcm ad Iddari. vin to i-d Ismktin ad Thouzz aqorru as Tini : « ! jak Illa usqoif di Micli ».