si Lmulud

si Lmulud

Nmiussan si zik, akkn i Nqra di « lakul si Mqoran », siin Ndukl r « lkulig si Mhnd u Sddiqo », Nkfa siin Nedda r « lisi si Lmulud n Cix ». vinna d gdds n si Lmulud. di mi s Iqoar si Lumud s tdosa, asmi Nqoar din, « lisi nnq », tikual Iqoar as « lisi n gddi ». a Qoarn gdds Ibed ‘ansi -d Ikka, di mi Isea lbaraka.
sidi Lmulud ulama aval azoidan urt Isei, Hlav ‘ils is. mis Tnnido « ? amk akka tizdt ulac lhlava Tlla » ak Iini « akka i Illa lhal, Fhom nq aur Tfhomdo ».
mddn ako Qoarn as « bu lmraqoi, nkk Svalqs as kan sidi Lmulud ». di mi ii Ihmml. sidi Lmulud Ithibbi ain ako Illan bla axllso. ula d latai ma d vaido ito Ixllson ak Iini « mmm… ackkito latai aii ». cidt cidt, Faqon ilmzoiin n taddrt i leib is, dqa sia ar da Txllison as « un coup ». ulama Rzoay, imi d viiado i Itxllison, ur Iedtl ara Iuq tannumi ids (vllaho ar ackkit crab aii, Ilaqo a-d Nuqal jiwas a xali amcdtuh).
jiwas, dis’ass n lgamuea, Iwi-d jivn lveda r tgmaeit. nkk Coiq sksu si Lmulud Icca dteam. Ncca armi Nqobr Inna :
– dteam aii Ilhoa. ackkit. a v is Irnan tiqoit n… ».
Izzi akka s’alln is r vid Illan din, amar at Ifhom jivn, ulac. lqobail n tura Xusson lfhoama. qas nkk it Ifhomn. si Lmulud Ifud. si Lmulud Ibqa tiqoit uzwaq. Niq as : « Kkr a si Lmuluuud, Kkr. vii d udmaun n lazo. nkk Zoriq acu Tbqido. ja, assa d nkk a’Ixllson. d lveda squri.
Imuqolii-d, am akkn Iumn ur Iumin.
– Niq ak a si Lmulud Kkr ad Tddudo ak Xllsoq jivn uzwaq. akt Xllsoq d lveda squri. Kkr.
din din Celnt ‘alln n si Lmulud. Imuqolii-d tamuqli n vin Ihmmln vaido. qorib -d Imq flli ad Iaqo aqorru iu.
– ahoa san a Xali amcdtuh, Zvir sdati, a Nvali dqa ma Tsavaldo tidôt… ur Iban aiqr, assn Uqalq d xals amcdtuh.
Nbda tiyli, va r tama n va am atmatn, si Lmulud di tyonatin am ti Izya Ihar. nkk a Lhhuq s leqol, Takorq adoar, Iban ur Harq ara, ntta Iwito qorib d tazzla. ziq Ghodn idoarn is.
– ! ahoa, ahoa Sllk macci d ta i tiyli. a Ttarrado iman ik d amqar a xali amcdtuh. ! Hrrk cidt.
a Nlhhu armi Nwdo r vin umi Nqoar Tazniqot n lkisan. Qoarn as akkn acku tbrnat d thuna n crab ta Tsnnd r ta. Nedda f tbrna tamzvarut Ikkr ad Ikcm, Imuqol-d quri, Niq as :
– auua… macci da.
Ismumi cidt, maca ur-d Inna kra. ur Ihmml nqoma si Lmulud. maca imi d nkk a’Ixllson, Ilaqo aii Iddu di lbqi. Idda, Nlha cidt Nwdo r tbrna taido. Imuqolii-d Izzol afus is Ildi tawurt Ikcm. Izvar. nkk Qoimq di brra. Irga ad Kcmq armi ulac Ibrn-d. Houzzq aqorru iu :
– auua… macci da.
Ismumi Ismumi, Ikmz aqorrus Imuqol-d s isbbadon iu, Valaqt am akkn Ixzzu cidtan di’ul is, am akkn Ibqa a-d Iini kra maca Iuyad i-d Iqoar. Iuyad ad Txsr tezima. Kmmlq abrid Idda idi. ad Iddu kan irna s tsusmi. ur Tddun mddn di nqoma i vin a’tn Ifsin. Nlha akkn, a tbrna iqr Nwdo ma Imq ad Ikcm, nkk ad Bddq di brra, dqa a-d Ibrn, nkk ad Houzzq aqorru iu :
– auua… macci da.
Nkmml r sdat, si ta qr ta. akkn jivt jivt armi itnt i-d Nnuda mrra, mazal kan jivt, r sdat akkin Tdorrf cidt f tiiado. Iban r tin a’Nkcm. Izvar, si Lmulud tura Itharaf tiyli, Ihar Izora ulac taido. nkk Skrkirq idoarn iu am vin Iejan nq am vin Indmn Ibqa ad Iakor adoar r dffir… si lhir nni, si Lmulud Izvar sdati s 4 nq 5 lmitrat, nkk dffirs am akkn Iszuqrii s rby uffir. Nruh akkn armi Nwdo r lqoahova n Celal. dqa Rriq r din. Kcmq kan Ddmq-d taqoret n lyazuz azwaq si ufrigidir Wiqto r tâbla Qoimq. si Lmulud a Ilhhu armi -d Iufa iman is vhds. azal n 20 lmitrat i Irna, Imuqol akkin akka ulacii, Ibrn-d. Valaqt mi-d Ikcm r lqoahova, Imuqol Ivalaii r tâbla. annaq a tamuqli nni… as Tinido Nqiq as babas. cvi kan lbaraka n lgdud is macci d ntta ivumi to i-d Goan. tili Trvi flli. Niq as :
– Kcm-d a si Lmulud, Kcm-d. ja ad Tqoimdo. ja ad Tsvdo jivt tzwaqt am ta. d tasmmadt ackkito. Dtf kan… ! ja, ja.
si Lmulud Iban-d am akkn Iffq it leqol. Imuqol lhiudo, Imuqol akuntuar, Izzi-d ako s’alln i vid Illan din, as Tinido lemr Ikcm lqoahova di dunit is. Itmuqoul Itmala, tiklt ad Ibdd f udoar tiklt f vaido. Ikmz aqorrus, Ikmz afus, Imq r lgiubat is. Ihtatr akkn, Iuqal Izzi-d quri s’urfan :
– ?? qr da ii-d Twido.
dqoiqoa urto Irna din. Iffq, as Tinido d tarsasot. mmm… Kkrq Ruhq r twurt Muqolq akkin akka ad Valiq sanda Irra si Lmulud… ulac si Lmulud nni. Tsblet tmurt. din i Eqolq ziq ma’s Ihovu i si Lmulud Isea lbrhoan Isea lbaraka, Qon tidt ik Illa Qon tidt ik ulacit.