qoaqoah

qoaqoah

nkoni s vid Izdqn tuddar, ansain nnq d iyruag va Itaggatn i va. di taddrt Ntddu akkn iq Ihova, Ntlusu ain iq Ihovan, jal jivn aqorrus di tcacit is. avid kan ur Tdturudo ara. d tuydut tamqorant i Illan di taddrt. lqoraia n’arrac Tbddu si tmzoi. imavlan, atmatn, lemum, cql, azniqo… ain din d trbia i uqocic i tqocict. mi Wdon ‘arrac i usrcl, atn Tafdo Qran dunit akkn Ilaqo. Hdqon Ssnn, Zmrn i uqam. asn Tdoru am usklu Ifrsn, Zddiyit ako Frsn si leiub n dunit.
di tmdint macci akkn. din ur Ttlusudo ain Tbqido, d ain Bqan mddn a’Tlsdo. ur Tlhhudo akkn Tbqido, Ilaqo ad Tlhudo tiyli n tmdint, am kco am mddn, ad Tlhudo di tzruyt Ihrsn, imi abrid Issen d tikruas i Itddun fllas. mur Txdimt akkn, akk Rrn ‘at tmdint d cql. di taddrt Tffqn-d mddn s imavlan nsn, di tmdint imdann Tffqn-d si jivn lqoalb, am tjugar, am iqormiad. as Tinido d luzin i-d Isufuqn imdann di tmdinin. akkn i Mcuban ula d iqamn nsn, am akkn jal jivn Izdq tajagurt, nitnti Mbubbnt Mihrasnt ta r ta, ta nniy ta, ta dffir ta. amdan -d Iffqn Imxallaf at Valin ‘at tmdint d imcwl. am akkn a Ityalla diisn, am akkn Ibqa ad Isxrb ain Imsavan di tmdint nsn.
dqa ma Ihova ak, tamdint urto Hmmlq ara adtas, Kccmqto kan ma Trra tmara. tamara Ttarra, aqolaq di jivt n dunit… imi akka i d dunit, akkn ii Ttarra tmara i Zoriq jiwas ad Trr tmara arrav iu. ahoat bit ad Zdqn tamdint. di mi, mi Ruhq r tmdint ad Aviq jivn siisn, diis ad Imrrh diis ad Iissin cidt si tiyli n’at tmdint, i uskka ma’to Ikcm, ur Itaf ara iman is d abrrani. Ilaqo ad Iaq tannumi si tura s lqobail Itmsavaln s taerabt, s imattarn Itmtran s taerabt, s rymat s taerabt Iuran s sbiqa f lhiudo n iqamn, s tursado di iznqoan, s iqrdain Zodant tkruas, s iqogan d imcac Iskfaln iemmurn n tursado, s iccumar d iqondiar, s tulauin Ilsan am tyrfiuin, s lisr n vid Izdqn di 6 di tqamt, ad Valin amk Tzuxxun mddn s’ulac nq s lhif. ad Valin zux n iqjal n lakul, zux n iqjal n ubrid, timqarin Itakorn imsbridn yr snat tzoilla… ! macci d jivn uyrrug a’Iaf umsdrar di tmdint.
assn Nruh Nsedda kra n’ussan nkk d’arrav iu di tmdint nni umi Qoarn Lzair. d tamdint tamqorant n tmurt nni umi Qoarn daqn Lzair. Tnna gida « Lzair di taido ». tamdint n Lzair Tsea lbaraka, diis i Izdq brzidan urn Ssin taqobailit, diis i Taggan lqobail taqobailit.
Nstefa Nnsa, askka nni mi Fqq Tckndtdo dii jlli, ad Tddu r brra. assn Seiq cql, Erdoq ako amk a’s Kllxq ulac. dqa Wiqto Dtfq as afus Nffq. mazalito Mzzoijt. a Nlhhu s leqol di iznqoan n tmdint, d abrid sanda Seiq cql. uread Nnssof tiyli Thbs, Tbda aii Tgbbd si ufus akkn a Nkcm r jivn uqam. dain Tuyi ad Tlhu. Tgbbd Tqoar « ! a qoaqoah ! a qoaqoah ». Fhomq acu Tbqa. maca tawurt nni iqr ii Tgbbd, qas akkn Tldi, macci d tawurt n uqam n qoaqoah. d tawurt n kumisaria. ipulisn s ikaskidon d ibckidon Bddn f twurt a Tmuqouln akkin akka. ntat simi ii Tgbbd si ufus r twurt nni, am akkn d tawurt n uqam n babas : « ! a qoaqoah ! a qoaqoah ». Valaq Ttuhrs tqocict, macci d tasviet n’aval. Ddiq ids, Nkcm. a Stqosain ipulisn s taerabt acu Hvagq, Vhhoaq asn s ufus blli macci d nkk i Ihvagn, d jlli. ntat macci d lapulis i Thvag, d taqamt n qoaqoah. ur Tmuqol ara madoi ipulisn, Tya am akkn ulacitn. Tbra i ufus iu Truh dirikt Tldi snat nq tlata twura, tin Tldi ato Taf macci n qoaqoah ad Truh r taido. Thar. ibulisn a Tvhhoimn kan. Iban uread -d Tdora qursn tqosidt am ta. nkk macci di sn Rriq aval, ur Qosidq ara. cvi Ifka-d Rbbi jivn upulis si lbiru d aqobaili Sfhomq as. Idtf as afus Iwito sanda Tya qoaqoah. Bddq din a Traguq armi -d Tffq tqocict. Iban Fsust tura. ur-d Tnni ur as Niq. Tdtfii si ufus Tszuqrii r brra. tamuqli r dffir ulac. Nkmml abrid nnq sanda Seiq cql.
mi Mqort tqocict, Nedda jiwas sdat kumisaria nni. Niq as ma Tcfa f uqam aii. Tmuqolii-d Tsxunzor :
– ala. ? aiqr a’Cfuq fllas.
– ? ur Tcfido ara f asmi Tkcmdo qurs.
– ala, ala. ur Kcmiq ara. ur Kcimq ara. ? ac a’Xdmq di uqam am va.
imirn i Bddlq aval.  d tidôt, fihl ma Tcfa. ? ac a’Txdm di uqam am va.