lvsoaif di lhido

lvsoaif di lhido

d ntta i d amnzu. Ixdm f imavlan d’atmatn, Isorrf fllasn tmzois, asmi imavlan Ivt-d qursn udrim Zzin fllas Rrant d aedav. atmatn, imi Ishol qursn karuho, Ddan d imavlan Rran dadatsn d aedav ula d nitni. dqa Iyora-d vhds. Tlhhu tedavt Ttnrni armi d jiwas Suffqnt si uqam. dain urt Hvagn ara. Iffq akkn s ubrnus is, Ifka as jivn aecciv Izdq diis si ledoil ar d Ifrrg Rbbi…
Qoarn si zik sanda Lan i Rnnun. asmi Illa di uqam Iccrur d ihbibn. si mi Izdq di ueeciv Rrant mddn macci d vin, Bddln as nkva, dain macci d mmis n lflani, tura d vin Izdqn aecciv. Bddln udmaun qurs. vin umi Ixdm lxir Irra as crr, vin Izmrn at Ihqor Ihqor it, vin Iuean at Iakor Iukr it, Ezlnt mddn am bu uzggido. dain, macci d mmis n taddrt. assn Iqoim vhds, Irra ifilm n dunit is r dffir, Ibda a Itnzziho diis. di ifilm. Imjjz Iufa taddrt aii Iuqaln macci d taddrt is, ala ain n dir i-d Iffqn siis si’asmi ito Issn. qas akkn ur Isei taddrt taido. Inna :
– a ul iu, a Tvaliq imavlan ur Lin d imavlan, atmatn macci d atmatn, at taddrt macci d arrav n tmurt iu, ur-d Iqoim ‘ain a’ii-d Idtfn da. ta macci d taddrt iu. ula asmi Snuzuq lxdora Goanto Tqoim flli, Uyadn ma Uqn flli ad Rbhq. abrrani Isnz Iruh nkk Goanto flli armi to Rriq s aqam. ad Kkrq kan ad Nadiq taddrt taido, skud mazal Zmrn idoarn iu i tiyli. uama ma Ifat Tgmeii tmqobrt, dain, akka a’tn Seuq d lgiran alama… ad Rvuq lhif ula di tmqobrt. ad Kkrq kan ad Rvlq, ma Mutq ad Mdolq mqoar yr vid ur iin Xdim crr, yr vid ur iin Hqoir ur iin Xdie. ad Iliq d abrrani yr ibrraniin. uama da, ur Ithonni ara uqorru iu, imi d ain n dir kan ii Icrkn d’at taddrt a, ama di uqam ama di timqobrt. adtas i-d Nmsukkas, macci d jiwas n Nqoim d lgiran i nqoma. tid ad Iliq d aqrib di tmura n mddn uala d aqrib di taddrt iu.
uread Iuli ‘ass mi Iffq si taddrt. ur Inna i jivn, ur Izori jivn anta tamurt Ikcm. ussan nni Yant d cql ‘at taddrt, Win-d fllas tiqoulhoatin, armi -d Nulfant tmucuhoa tiiado Bddln aval Tount.
Iedda ‘achal d aswas, a Istqosai Rabh, jivn nni Isea d amdakol di taddrt, ulac anda ur Istqosa armi Iufa lxbar n tmurt iqr Iunay Lhusin. d tamurt Ibedn, ziq Iwdo Lusin r dtrf n dunit. Icuhh Rabh Igme asourdi i ubrid Ikkr Iruh. tamurt Ttak it i taido armi Iwdo tamurt nni di Izdq umdakol is. timura n mddn Msavant macci am tid Hkmn ‘aerabn… Ishol ad Tafdo anda Izdq lebd is. Ivhom Lhusin mi Iffq ad Ivali v i-d Ikkatn f twurt. di tazvara ur Ifrih ara, am vin Idtsn Iusa-d imcwl Isxrb as idos. Iuqal Idduqos-d, Imkta-d ihqoa d jivn nni Isea d amdakol i Illan sdats. armi t Ihmml it i-d Iwdo r da, si dtrf n dunit. ! armi Irva anadi is-d Ibdd f twurt.
Msalamn, Frhn di sin, Ikcm inbyi, Iqoim Istefa, Iwi as-d Lhusin ad Isv, Hodrn f lhal n’assn, f usmmido Itilin tamddit, f brzidan agdid n tmurt nni, f Marikan, f Lalman, Hodrn f ruplan nni -d Iqlin di tmurt n Panama, f uyris Ifssin di’ilol n uyafa … Hodrn f kullc ala f taddrt nsn d’ain is-d Izzin.
a Tqossirn, armi d imirn Iduqos inbyi, am akkn Iuki-d si tnafa vissn acu t Iqosn. alln is Qournt r lhido d asavn. ? acu Ivala Iellqo di lhido. d lafudtu n babas n Lhu. adoad inbyi Isved qurs, imis Iyyuym. Inna as Lhusin :
– ? ac akka Ttmuqouldo a Rabh.
Inna as Rabh :
– fllas i-d Tffqdo taddrt, fllas i Twdodo r dtrf n dunit, tura Telqodo lafudtu is di uqam ik ato Ttvalido jal ass…
Inna as Lhusin :
– lafudtu nni a Rabh, Tsea lmena. Ellqoqto di lhido i tsviein n lxiqo. Rriq-d s lxbar blli ulama Sukksq-d i imdann n taddrt, ul iu ur Iggi taddrt iu. ur-d Sukksq i cogur, ur-d Sukksq i tqaltin, i ibrdan, i udrar d iflaun is, i ifrax di lxla… cvi Ufiq la fûtu aii yr lkuaqdo iu. ihoi tura mi Gmq tamurt ato Muqolq, dqa dain aii Ikks. ? Tfhomdo tura. d lafûtu nni ii Itkks tugma n tmurt a Rabh.