lsrar n tudrin

lsrar n tudrin

lsrar n tudrin…, … di imi n tulauin
Inna as vinna : « Crdo, ain ik Ihovan akt Fkq. » Irra as vinna : « ain Tbqido Fkiit, lsrar ik ala ».
achal n’ussan aia Tngmaen imqorann n tmurt s tuffra di uqam n uyllid, ur Izora jivn f acu Tngmaen. ur-d Iffq lxbar, maca Iban d srr amqoran, d taluft Ivern, urs Ufan ara aqorru. vissn acu Idoran nq acu a’-d Idorun. jal jivn akkn Ihoddr. ulac tamacahout ur-dn Nulfa. f aia kan i Hoddrn mddn di iznqoan d lsuaqo. ayllid d dvlas Dtfn di srr, dqa simi Teddin ‘ussan simi Timqurnt tmucuhoa -d Itnulfun fllasn. va Iqoar attaia lyirra, va Iqoar Ikfa udrim ad Iili lazo, imcwln Qoarn ad Imt uyllid nq Imut…
zik Itffq lxbar r stutat, stutat Zrrentt di iznqoan. tiklt a ula d stutat n tmurt urtnt Iwido lxbar, d lvhoaim. Idda asnt, Iqado itnt lhal. d ain ur Iqobbl leqol nsnt. Iedda fllasnt lbadtl. Ngmaent Yullnt ar a-d Avint lxbar ua lukan si ddav tmurt. Cjjent r tmdtut n jivn si imqorann. Sfhomnt as tamsalt, Mlant as blli d leib amqoran f tulauin mur Zorant ain Idorrun di tmurt nsnt. Mlant as blli lsrar n tudrin, amkan nsn di imi n tulauin, Mlant as blli lsrar n iryazn Qllin di tsumtiuin, Mlant as blli srr n uryaz is murt Tssin ara, armi Tlla takna Irnato i-d fllas ur Tzora. Mlant as u Mlant as u Mlant as…
dqa tamdtut Tyull s jmmas hbbu ar ain Illan at Tzor. Tddato f uryaz is, aldain ixlal, Tnuq Thavt Tsxunzor Tudon, Tru f tsumta… ur Tsusm armi Twdo lbqis. Inna as uryaz is :
– Trnidoii a tamdtut. ziq Tverdo. am Iniq srr Illan, maca d srr umi ur Izmir mnvala. vissn ma Tzmrdo as nq ala.
Tnna as tmdtut « Zmrq as ». Inna as :
– ihoi ata srr. tin -d Idoran ussan a, urgin -d Tdori. ass anyyaru n ceban, Qoimn imrubado a Tmuqouln ajur n rmdoan ma Ilul nq ala. ? acu Valan di iynni. Valan ayrfiv anct n dunit s lbsa n leskr Idtf iski n sidna Eli, a-d Itddu r tmurt nnq. Iban vissn acu a’-d Idorun i tmurt nnq. irna macci d ain Isfrahn. f anctn i-d Nwi imussavn si tmura Ibedn akkn ad Qrn di lkutub, a-d Afn iqf n taluft iq Icqoan. ala nitni i Izmrn i tii. si mi -d Wdon r tmurt nnq i Bdan lqoraia, a Qoarn Teavadn, ar tura uread s Ufan iqf is. maca qurm ad Iffq lxbar a tamdtut, mulac aydud at Iffq leqol, nkk aii Ituakks uqorru.
Tnna as tmdtut « Kks uyur i’ul ik, nkk macci d m-telumin ».
aryaz Iffq, tamdtut Tsavl i tqoddact is, a Tkkat di idmarn is Trnnu : « !! a nyr a tauaqit, a nyr a tauaqit… ». taqoddact Tstqosato acu Idoran, tamdtut Txbbr ito, Tsyora as aval nni n stutat : « maca aval ad Imt da. qurm umi Tqoardo ». taqoddact akkn Tsla Tffq Txbbr tamdakolt is, tinna Tsavdo lamana i umdakol is. di dqoiqoa Izre ‘aval di iznqoan, Izvar bab is r tgmaeit :
– ? ur Tslido ara s’ain Idoran a lflani.
– ur Sliq ara. ? d lxir kan.
– d tauaqit. Valan ayrfiv anct n dunit di txatmt n rmdoan, Ilsa lbsa n leskr Idtf iski n sidna Eli a-d Itddu qurnq. f ancta i Tngmaen imqorann n tmurt ako d uyllid, vissn ac a’-d Idorun ussan a.
Iuqal uryaz s aqam, Inna i tmdtut :
– Ilhoa ‘ain Txdmdo, Izvarii lxbar r tgmaeit. tura Izora uyllid blli d nkk i Isuffqn srr n tmurt. km ur Tdtifdo ils im, nkk tura aii Ituakks uqorru. ad Tuqaldo d taggalt.
tamdtut Tnkr kullc :
– s vin d vin ma Niq i jivn a aryaz. nkk macci d m-telumin, nkk ur Sufuqq ara srr n uryaz iu. Muqol kan ad Tafdo d jivn si imqorann am kco i Isufqn srr n tmurt, imi di’adtas idvn i Tzoram. macci d nkk a mmis n mddn, fihl ma Tyrdo-d flli ain ur Xdimq.
– srr im Niq a tamdtut, ala nkk it Izoran. tamacahout n uyrfiv urto Issin jivn, d nkk ito i-d Ivtn si uqorru iu. d nkk ito i-d Isnulfan.