Emr bu ixssarn

Emr bu ixssarn

a Ihoddr cix :
– ain Tggido dffirk at Vrtn ‘arrav ik, d ain Ilhoan nq d ain n dir. vin Ixddmn lxir am vin Itzzoun iskla. ntta ad Itimqur iskla ad Timqurn, asma’ Imt iskla nni ad Taq Wdon anctilatn, Takn-d lqlla tamqorant. a’Iqlltn d arrav is, Igga asn-d babatsn. d tin ivumi Qoarn lbaraka.
« lbaraka macci jivt lmena i Tsea. va Imut Igga-d adrim, va Igga-d iqamn tifrkiuin, va Igga-d lxir Ixdm it i mddn.
« vaido Igga-d devssu d dtlaba i’arrav is ato Xllson. di mi Mxallafn ‘arrac si tlalit nsn, va Isea zhor Iufa-d lisr d’ain Ilhoan, va mskin Goan as-d imavlan is dtlaba ato Ixllso. Lan ‘arrac atn Tvalido a Txllison si’asmi Lan Mzzoijit, qas akkn nitni ur Xdmin ara. Qoarn asn mddn « ur Sein ara zhor », nitni macci d zhor isnto Iyan, d imavlan isn-d Iggan ain a’Xllson. akka i d dunit, akka ito i-d Igga Rbbi ».
cix a Ihoddr, imzoulla va Itnudum va aqorrus Iruh r cql t Irgan di lxla, va r tfunast assa ad Tarv, va s iniqman di dtrha. Emr bu ixssarn, ain ako -d Inna cix Isla as Icfa fllas, am akkn d ntta kan ivumi Ihoddr. kullc Irrat s aqorrus. acku ain -d Inna cix assa, urt Izora ara si zik, irna Tenat tmsalt. ziq Ilhoa vin Itruhun r lgame, adtas a’-d Iihfido. ad Ldint ‘alln is.
a Itxmmim Emr : ma d dria i Itxllison, Ifra suqo, ntta dria ulac. fihl ma Icuhh i’ain a’-d Igo i dria nni ur as Ifka Rbbi. ad Iddu mqoar di lbqi i’ul is.
Ikcm it cidt n ckk, Iruh Icavr imqarn, Nan as « ain Txdmdo a Emr at Txllsodo kco, d va i d lqoanun n dunit. va ur Itxlliso f va ». Iqoim Emr Ithjjr, ma d cix i Isean lhqo nq d imqarn urn Qri urn Ssin. Ieavd Istqosa iryazn, Nan as d imqarn i Isean lhqo, d nitni i Igrrbn i Issnn dunit, macci d cix Irvan iqimi di lgame.
tamsalt Mqort r Emr bu ixssarn, Iyull ar ad Inadi alama Iufa tidôt. Tenat tmsalt, Trrat tmara. Inna : « vllho ar ad Avdoq r cix n tmdint. ahoat lciax n taddrt Xusson lqoraia. a akkn -d Inna cix n tmdint akkn i Illa lhal. as Aqq aval ».
ass n suqo Iwdo r lgame, Iufa-n cix Istqosat :
– anem a cix, Bqiq ad Zorq vi Itxllison sijat, ma d bab n sija, nq d arrav is. cix n taddrt nnq Inna « d arrav is », Muqol tura kco, ahoat Tifdt tamussni.
– Isea lhqo cix n taddrt nvn. d arrav is. d dria i Itxllison.
– imqarn di taddrt nnq a Qoarn vin Ixdmn kra at Ixllso, urt Itagga ara i drias.
– d nkk i d cix, ma Tbqido aii Taqdo aval. d dria i Itxllison, macci d imavlan. akka i-d Igga Rbbi dunit. va ad Imt a-d Igo lbaraka i drias, vaido asn-d Igo dtlaba ato Xllson. d lciax i Izoran lumur aii, imqarn ur Ssinn ara, ur Qrin ara taerabt. imr Zoran tili ur Truhun r lguame asn Iml cix ain ur Zorin.
Iruh Emr, Inna di uqorru is « axir akka, Ilhoa ‘akka… imi akka i-d Igga Rbbi dunit… »
si’asmi Iujs dria i Tbddl tmuqli n Emr r dunit, r lxir d crr, r tmzoi d tmqr, r tudrt d lmut. Iqoar as kan : « nkk ad Mtq d amnyur, mqoar ad Farsq dunit ad Aviq siis amur iu d umur n dria nni ur-d Ifka Rbbi. ad Aviq mqoar sin imurn ». si’imirn i Ibda tixssarin timcdtah. Ibdatnt anda urt Ivala jivn, akkn urs Qoarn ara mddn « tazoallit tixssarin ». maca tura imi -d Inna cix blli macci d ntta a’Ixllson, Truh am akkn Ifka as tsrih ad Isali cidt di txssarin is. zik d timcdtah, tura ad Imqurnt kra, imi d viiado a’Ixllson. kullc Ibddu d amcdtuh di dunit, ula d tixssarin.
si’imirn i Iffq f txssarin, ain umi Izmr d taxssart Ixdm ito. ma Ikks-d tabxsist si tmqrust n mddn, a-d Isddu afurk nni at i-d Irzo. ma Isva si umdun n mddn, ad Ibcc nq ad Idory qurs. ma Illa vin -d Isuffqn lkdb f vin urn Xdim, ntta as Irnu at Ismqr at Irr d soh. ma Ivala lmadorra ad Irr iman is ur Ivala, mulac ad Ttuakks. ass n tcmlit ntta ad Iadon ad Iaq usu…
ntta Inyr, Anf ad Txllso dria. Iwito akkn achal d ajur, ulac tin ur Ixdim, Idourr ako taddrt. va Ivalat va Icukk diis. at taddrt d ierdoiin, Zoran ako maca ur Ibqi jivn ad Izvir at Ifdoh. nitni Ssornt ntta simi itnt Ismqar. zik d tixssarin, tura d ixssarn.
Ihbs itnt asmi t Tdtf tfxt, ur Iban Indito bab is i’ilfan nq ahoat i lebd is bu txssarin. Tdtf it si udoar Tzdoat ako. Trzoa ula d iqs. si’ass nni i Iuqal Emr d bu jivn udoar. si’assn i Hbsnt txssarin.
Iqoim Emr d amudoin achal d ajur. Iuq usu qas ulac tacmlit. ain Ikka d amuodin ur Ixdim taxssart, ala ma Ixdm itnt di’ul is. Emr nni urn Thbbir Iuqal Trrat tmara Itxmim. imi tankra ulac, d ain kan i Isea d cql. a Ihssb Iteavad ur-d Iufi tawurt i lciax n lguame d imqarn. jivn ‘ul Iqoar as « lumur n lhasanat d sijat, lumur n lmut d tmqobrt, d lciax itn Issnn, maci d imqarn ». vaido Iqoar « ? acu Issn cix n lgame mskin, Tif it tmdtut urn Hgib, mqoar ntat Tssn aqam Tssn lxla, uama ntta Issn tazoallit nni Ssnn ako mddn, Issn ahoat ad Iaru lhruz ad Ikllx i tmqarin… Issn daqn ad Ikllx i ibhoimn ii Icban. vii Izmr asn, uama imqarn urs Uqn ara aval am nkk da… Ixdm ito raj iu, tura ad Xllsq, imr Uqq aval n imqarn tili macci di’usu a’Iliq assa, tili mazal Seiq sin idoarn am nkk am mddn. Ruh a Emr, Tfkido raj i Muh, Rvu lgame d lciax, Ini tura i cix ak Ixllso aqogir ik Tzdoa tfxt ».
Inna di’ul is :
– s vin d vin ar ad Stqosiq daqn cix, imi Uqq tannumi. Zoriq ur ii-d Itarra ara adoar iu, ad Valiq mqoar ac a’-d Iini, ac a’-d Iaf tiklt a.
Icjje r cix, cix Iruh qrs s aqam. Inna as :
– Tnnido a cix « d dria i Itxllison ». ? aiqr akka Ndin tifxt i’ilf d nkk i Tdtf nq d drias.
Irra as cix :
– d kco i Ieddan din d amzvaru, macci d ilf.
– ?? ihoi Dolmq mi Eddaq din.
– Tdolmdo.
– jak Tnnido a cix : vin Idolmn d drias a’Ixllson macci d ntta, ? nq Ttoudo. imqarn mitn Stqosaq Nan : d vin Ixdmn i Itxllison. uaqoila a cix d imqarn i Isean lhqo, uaqoila Ifnk tamussni qas akkn ur Qrin ara.
– ala, ala. ur Sein ara lhqo imqarn. ala. f akka Valaq macci d ain Txdmdo i Txllsdo. ad Tafdo d ain Ixdm babak.