Xllson imukan

Xllson imukan

d tamddit, ayffur si iynni si tmurt, adou d vin Ithouddun iqamn. ur Ibni jivn fllas. si sobh d idtig, Nwa si uqamac, akkn armi d tamddit, Iemr-d iynni Inql-d di dqoiqoa, ur Iban ansi -d Ikka ‘anctn usiyna. Iuqal iynni d abrkan. a Isvhac. Irna as-d usmmido, nkoni s lbsa unbdu.
ifuryutn Italin r taddrt ur-d Iqoim jivn, Ulin ako. Rvln ako. Qoimn kra n imsbridn Iedtln di tmdint akka am nkk, a Ntragu di umrah di Hbbsn ifuryutn, amar a-d Ifk Rbbi jivn aq Iavi. nkoni va Idtf it i-n cql armi d tamddit, va Iusa-d si tmdint taido armi d imirn i-d Iwdo, va Iqoim-n di tbrna armi Iruh lhal fllas… qorib tasaet i Nqoim a Ntragu i uyffur, amar a-d Ias ufuryu anyyaru, amar a-d Isoubb jivn si taddrt nq a-d Iuqal jivn si’abedo imukan iqr Isbed ma Illa vin t Ikran. Neja irna ulac tadarit ulac anda a’ Nqoim. Nvt ito akkn s ibddi, Ndduri lhiudo d twura n thuna. im Illa ‘adou, Ddari nq Qoim. Nbzy Nluccx akkn ma Nlla, ur Imne jivn. Nbdd akkn am vid Itragun Rbbi, Ntmuqoul akkin akka, amar a-d Idoill ufuryu vissn ansi. lvqot a Iteddi, tafat simi Ttanqoas, d lavan a-d Iqli dtlam, asiyna d uyffur Rnan Sbrbrn f cidt nni n tafat -d Iqoimn qobl lmqrb.
ur Ifrih jivn mi Nsla i cix a Itddn lmqrb, am akkn tuddna nni Tqoar « dain tura d tamddit Dobbrm iqorra nvn, Kfan ifuryutn si tzoallit akkin ». Nujs. taddrt Tbed, irna d tasavnt, irna d tamddit, irna Neja, irna Lan vid Ibubbn idollaen, irna d ayffur Irna as uzaido s lghod. akkn Neja i Ejan iqorra nnq, tili Nsxdm itn, tili Nruh Nkra afuryu nq takrrust, qas a Nrnu cidt di suma, avid kan a Navdo ur Ntnusu ara da. ma Tkmml ito akka Iban da a’Nns. jal jivn a Istvtiv vhds (d raj iu ito Ixdmn… imr Zoriq akka… vllho ar sia d tsavnt…). maca d aval kan, akkn kan a-d Ffqn ‘urfan ur Kmmnn di’ulaun.
tura a-d Iqli dtlam n soh. Tnyr dunit fllaq. cvi ur Truh ara trisiti. uama Iqofr ito Rbbi ula d amcic urt Ttvalido di brra, ala nkoni i Illan di tmdint, imzdaq mrra jal jivn Ixmt di uqam is. tamdint Tuqal ako d ihmmaln, d isafn n’aman Iluqn, n’aman -d Iskrkrn tursado si jal sonf. adou Itsudou Itzzi Itbddil abrid, ayffur a Ikkat s lghod as Tinido d ibqoain iq-d Itak, am akkn Ilaqo as aq Isbzy si iqorru alama d idoarn. isbbadon Courn d aman, idollaen as Tinido Kcmn r tmda Ffqn-d, a Ttqoudurn ako. ma Illa ‘ain a’Ixsrn diisn…
akkn q Iwdo lajas s aqorru nni Illccxn, ata Iwdo-d ufuryu. Iban si iynni i-d Iqli, Idda-d di uyffur, nq Isudo it i-d ‘adou qurnq. ifuryutn n taddrt nnq Nssn itn, akkn ako i Ddukuln, am akrarn ma’ Ruhn r tksavt. tamddit Tdorru idsn am tjuzado, mi Iuli jivn ad Alin mrra. afuryu anyyaru adtas aia si mi Iuli. Iban d abedo n tbrnat i-n Idtfn afuryu armi Iqoim ar lavan a. maca, a ansi i-d Ikka leslamas. avid imi Illa.
Ikcm-d ufuryu s amrah, Nfrh is am akkn d brzidan i-d Irzan fllaq, Nuli Ndtf imukan. Imuqol ucifur r dffir, Ivala mazal sin imukan d ilmaun :
– ur Nhar ara, a Nrgu mqoar ma mazal vin Idtf lhal at Navi. Anf i uyffur ad Ivt, tura Tddurim daxl ufuryu.
Nrga azal n 5 dqoaiqo, dqa Indoqo Muhd u Eli s acifur :
– Qole, Qole, ak Xllsoq sin aii imukan. ahoa, ahoa Ruh.
Iqole ufuryu, Nwdo r taddrt, Nrs, Stqosaq Muhd u Eli :
– Thardo uaqoila a Mu, nq Tejido Tbqido ad Tstefudo. di mi Txllsodo 3 imukan.
– ala, ur Harq ur Ejiq a vinnat. d baba d yma i Valaq a-d Tddun. Tzorido ma Ulin-d, nkk ad Rsq.
Muqolt Eavdq as. ziq ma Ulin ntta ad Irs. ur Uminq ara imzzouqn iu. sanda Twdo tedavt yr uqobaili d ymas… tamddit nni, Muhd u Eli Idts di uqam is, nkk Iuyi aii-d Ias nadam, a Itzzi di uqorru iu ‘aval nni ins « ma Ulin-d, nkk ad Rsq ». mddn Txllison imukan ad Emrn, Muh Ixllso itn akkn ad Qoimn d ilmaun, avid kan a-n Iqoim babas d ymas di tmdint di’ido i lhal Icban vin. akkn uala a-d Alin ad Xllson imukan nsn ad Kcmn s iqamn nsn am nkoni. a Itbddil zman…
askka nni, Muyrq-d Muh n Eli, a Ntqossir Bdrq-d tamacahout n’idolli d imukan Ituxllson akkn ad Qoimn d ilmaun. Inna :
– iiiho, ad Tvalido vid Isean nif. nkk ula d lveda, ma Illa din vin ur Iwi ‘ul iu, s Rbbi ma Coiqto. ?? Tzorido Bussed n Emr. f lgar is i Itaxr si lgame. Inna as « Seiqt d lgar n bssif, fihl ma Rniqt i-d d lgar r tzoallit ». Emr at Saeid at Irhm Rbbi. ?? Tssndo Emr at Saeid nq ala.
– Ssnqt.
– asmi Ibqa ad Iruh s aqam n Rbbi. akkn Isla s udowal is ula d ntta ad Iruh, Iyull Inna : « aqam a’Ikcm vinna vllaho urt Kcimq. ulukan ad Iili d aqam n Rbbi ». ur-d Ihugo ara. ar assa Savadon as lefu. d aryaz.