Paskal

ar assa Nqoar it di taddrt. vin umi Twdo ar da, as Iini « ad Xdmq tin Ixdm Paskal ». ? acu Ixdm Paskal.
maaacahou.
asmi Iunay Eli n Bussed, jmmas Thzn Tfrh. Thzn Iffq mmis taddrt Ikcm timura n mddn, Iruh r tmurt n lkoffar vissn ad Iidir vissn ad Imt, vissn ad Ico nq ad Iqoim i lazo. Tfrh as-d Ikks lhif siin, u at Ikks f’iman is. Iruh uqocic, di tazvara Itaru-d, Itak-d cidt usourdi, Isavado-d slam ma’-d Ias uqrib am ntta. tisin ulac. Lhan ‘ussan Iuqal tibratin Lant asourdi ulac, Iedda lvqot Iyla ula s tbratin nni. uread -d Izzi uswas ula d astqosi f imavlan ulac. aqrib Tstqosa jmmas as Iini « Nzora a Ixddm, Nzora bxir i Illa, maca urt Ntmayar ara, macci anda Nlla i Izdq ». a Tstqosai armi Tufa lxbar blli mmis di lqrba a Irwl f at taddrt.
Eddan achal d aswas, tamqart simi Ttimqur. Tuyad ad Tmt ur Tzori Eli ins. assn Truh sanda Ttak lveda si zik, ama di teacurt ama di lmulud. s Akal abrkan. Tnna i umqoim : « anem a cix, Eli inu achal d aswas aia Iunay r Fransa Qilq ad Ikks fllaq lhif, taset ur Ikkis lhif ur-d Ibrin s aqam. Muqol tura kco ». Inna as umqoim : « ur Tayad a tamqart, Iban d lmumn i Tllido. Dtf di Rbbi d lavlia. Uqal-d ass n lxmis. »
Iffq jakan lxbar blli s kra n uqrib umi Savln si’Akal abrkan ur Iedtl ara Iusa-d. mddn ako akka i-d Nan.
Tuqal lxmis, Iwito r jivt tqamt ddav lgame, Tccur d tiellamin, taerabt di lhiudo, riha n lgavi… Twdo kan tmqart Tved s ufis is s anctn n lbaraka di lhiudo, Tgme-d afus nni Tsudn it (caillaho caillaho a saddat ». Inna as umqoim : « tura a tamqart Tokl f Rbbi Tsivldo i mmim. Sivl as r tkvat aii. qr da. Sivl as ur Tayad ».
Tsavl tmqart r tkvat « !!! a Eli inuuu, Uqal-d, a Eli inuuu, ak Tqoar jmmak Uqal-d s aqam ».
Inna as umqoim « Sivl as 7 ibrdan ». Tsavl tmqart 7 ibrdan, dqa Tsla i taqct n uqocic si dffir tkvat nni Tnna « muuuho, muuuho, muuuho » am akkn d asruhmot n uegmi. Inna as umqoim : « Tslido a tamqart, d mmis im-d Irran aval. am Iqoar aqolii-n. ataia a-d Ias. ur Itedtil ara. s lfdol n Rbbi d nbi ».
tamqart Tfrh Irra as-d mmis aval, Tfka lveda Tuqal s aqam. qobl ad Tuqal Inna as umqoim « maca a tamqart, mi-d Iusa mmim Uqal-d ad Tfkdo lveda ». amqoim Inna, tamqart Tsla. Tqon di lveda.
Twdo Tsmsavi aqam Tbddl-d imnsi Tqil askka a’-d Ias mmis. mmis Iedtl-n cidt. ur-d Iusi askka ur-d Iusi sllaskka. Irna-n 7 iswasn Iusa-d. Tfrh tmqart ulama Inqos lfrh is Ishfat sobr, irna ur-d Iusa Eli vhds. Tqil as Tzvg ad Thdor i lfrh is, ziq Iwi-d tarumit. ziq Izvg di Fransa, di mi -n Iqoim anctn. Iwi-d tamdtut Irna-d mmis d amcdtuh.
Tnna tmqart « avid kan imi -d Iusa ». Tuqal r tqoubbt ad Tfk lveda di Tqon, 7 iswasn aia. Tufa-n amqoim nni Imut, dqa Tfkato i mmis Iuqaln d amqoim di umkan n babas. Idtf lveda Imuqol ito, Iruh am akkn Ismumi. Iban Ihqor. Inna as :
– Ibddl zman a tamqart. kullc Irna. macci d lveda n zik i d lveda n tura. Ilaqo a-d Trnudo.
– d aia i Illan a cix. ! aq-d Ifk Rppi si a’Nfk.
Eli n Bussed, ulama adtas i-n Iqoim di Fransa, asmi -d Iuqal r tmurt Iuki am akkn urto Iffiq madoi. d mmis n taddrt am zik. Imxallaf kan cidt d iryazn viiado, imi tamdtut is d mmis ur Hoddrn taqobailit. Karulin d Paskal Tegb itn tmurt, maca alama Lmdn taqobailit a’Qoln d at taddrt am viiado. drus di taddrt i Issnn tafransit. cvi babas n Eli Iunay zik, Ihoddr ito.
tamqart, anida a’Tddudo a lfrh :
– ? Tcfido a mmi, asmi ik-n Savlq si tqorrabt n sidi n’Akal abrkan. ? Tcfido nq ala.
– Cfiq a jmma, Cfiq.
– ? jak d kco i-d Irran aval.
– biansur d nkk a jmma.
– ? aiqr a mmi armi Trnido 7 snin i-d Tusido. ! jak Isavl ak-n uesas. ! jak Inna ak Ruah ur Tedtil ara.
– dain a jmma, Edtlq, armi Eddan 7 snin i-d Ufiq abrid.
– ? aiqr ihoi macci s tqobailit i-d Trrido aval i jmmak. eni Terqo ak tqobailit armi Tuqaldo d aegmi a Tsruhomutdo…
Eli Isusm kan… ur Izori ara blli Tsavl as jmmas irna Irra as aval. tura bito s usruhomt.
– ula d nkk din ii-d Tufido Vhomq..
jiwas Imuyr-d Eli cix n lgame, Inna as cix :
– a xali Eli, ?? Illa ‘acu k Inna babak nq ala. Vssoaqt i-n qurk sllidolli.
Inna as Eli :
– ala a cix, ur ii-d Inni kra. ? d lxir kan.
– d lxir, d lxir. vissn kan ma Tzorido nq uhou. aqolak ur Iguz ur Ihll ad Slln mddn i Paskal d Karulin di taddrt n lmumnin.
Inna Eli di’ul is : « atta-n Tnulfa-d taluft ». Iwdo s aqam Icavr babas d jmmas. imqarn Nan as
– Isea lhqo cix. Ilaqo Paskal d Karulin ad Bddln ismaun. Inna aq-d cix achal aia. atan tura ula d kco Inna ak.
dtaqoa n’aval ulac. Yan ayrav di lhara, Erdon-d imqarn n udrum d cix n lgame.
Mcavarn, Xtarn i Paskal ism n gdd n babas, lhag Aerab. Zzin r cix :
– ? acu Tvalado a cix.
cix Ixza cidtan, Isolla f nbi, Islf i tamart is :
– qas Ilhoa ‘Aerab, Iif it Lerbi. as Nsmmi Learabi. akka it Nqra di lkutub. ism n souhaba, bab is r lgnnt qosada.
Muqoln babas n uqocic, ma Iqobl nq uhou. Eli n Bussed Inna di’ul is : « d Aerab nq d Lerbi, siis ar qurs. Du pareil au même. » Inna i cix :
– Qoblq.
cix Ifka uravn, Eli n Bussed Ifka as idrimn. jal jivn Ifrh s tukci n vaido. akkn Wdon isourdiin afus n cix Tvt-d tafat si udainin. Tcece am lbraqo, ma macci uyar. maca qas akkn Tghod, d tamqart kan ito Ivalan.
Tfrh Tnna :
– caillho caillho caillho. d aessas n uqam i Ifrhn. Ilhoa ‘ism aii a cix. ak Ibark Rppi. a lxir nnq a lfrh nnq s’Aerab, mmm… s Lerbi.
dqa Tsaqrt. cix d imqarn viiado, imi taqratin ulac, Huzzn iqorra nsn Smsavin iemamn nsn. Iban Frhn ula d nitni.
emms n uqocic Illa Isusm kan, Ibqa a-d Iini kra maca ulamk Irzoa aval n babas d dadas Eli. makkn Tfra taluft dain Fkan ism i uqocic, Idosato i-d Inna i jmmas :
– ad Ifrh kan uessas n uqam imi Trram aqocic d aerab irna s taerabt. ad Ifrh kan, ad Ifrh kan, ad Ifrh kan…
dqa Iffq Iruh siin. Ilhhu Iqoar « ad Ifrh kan ». ur Inna jivn acimi nq « acu t Iuqn ». ulac diis tijita imi mskin d tarumit kan i Iqra, taerabt ur Issin kra.
Tfra tin n uqocic, Brnn r tmdtut. Karulin Tbqa tmqart is as Tsmmi Lguhor, s’ism n jmmas. Iuyi cix. Inna :
– as Nsmmi s’ism Icbhn. as Ny Zainabun. Zinb.
aval n cix ur Itruzou di lgame ur Itruzou di iqamn n lmumnin. si dqoiqoa r taido Karulin Tuqal d Zinb. tamqart Tfrh, qas akkn ur Tsaqrt ara. Karulin, am Paskal : urto Istqosa jivn ma Tfrh nq uhou s’ism agdid. Ixdoato cql. tamddit mi Tdts Turya imans is d Zinb nni Ihkmn zik Tadmurt*, di Suria. Tkkr sobh Trva lfrh, Tmla taryit i Eli n Bussed, Eli Imlato s tqobailit i jmmas, jmmas Tfrh :
– Niq ak a mmi Ifrh uessas n uqam. Innaii-d cix di’Akal abrkan. Inna-d « ur Tayad, d ussan imlaln i-d Itddun s aqam im ». ismaun n souhaba a mmi, Sfillitn i lxir d rbh. ula d nkk vissn ac akkn Uryaq, d lxir ncallaho.
di taddrt nnq timqarin Itzoallan Ssnnt ad Hsbnt lhasanat… Nant i Eli n Bussed « d ismaun n souhaba i Tyido i mmik d tmdtut ik, irna ism n Zinb Isea lbaraka, a Qoarn lmacaix kull lhrf diis s 27 lhasanat. ism n’Aerab imi d aerab irna d aryaz jal lhrf s 54 lhasanat. sin imurn a Eli nnq. ad Iacar uqam ik d lhasanat ma Ibqa Rppi. a lxir ik a lxir ik ».
Lerbi qas Icbh ‘ism is, mddn ma’t i-d Bdrn Qoarn kan Paskal. ma’ Hoddrn ids Savaln as Lerbi. Lerbi n Eli n Bussed. jmmas daqn Ttaxr i Karulin, Savalnt as tulauin Zinb. Zinb n Eli n Bussed, imi babas macci n taddrt. ma’ Hoddrnt fllas Qoarnt kan Karulin. Karulin n Eli n Bussed.
cix n taddrt nnq am Paskal d Karulin, ma’ Nhoddr ids Nqoar cix, ma’ Nhoddr fllas Nqoar Lmacaix. Fkan as ism aii, acku mi Ibqa ad Iseu lhqo bssif a-d Igbd lmacaix : « macci d nkk i-d Innan, d leulama d lmacaix ». mi Ivala Rnant s tin n lfhoama nq s tin n lqoraia a-d Iskcm lmacaix, dqa mddn ad Susmn, imi taddrt nnq Ttqoadar cix n lgame. ntta Iufato Tcca, dqa Tkmml akkn. tikual ula d arrac ma’ Tqossirn Gbbdn-d lmacaix yarasn akkn ad Seun lhqo. tikual Tyallan isn : « ur ii Shnat ara a vinnat, Ifat Yullq s lmacaix ».
a Teddin iswasn, Itimqur uqocic Itissin taqobailit… armi d asmi Issn ain Ifrqon aerab d urumi d uqobaili. din i Ifhom blli ama d Paskal ama d Lerbi macci d ismaun ins. ula jivn ur Irni fllas. si’assn itn Itvali am ciea Iellqo uedav i uyumi Iddan ids (ayumi Iqon qaea Iqil mskin d ciea). am lbsa n lhrka di lyirra n uqobaili d urumi. nq d’aerab, imi si zik aqobaili mi Iffq lyirra ad Ikcm taido. ? amk a’Ixdm Paskal. jivn ‘ism Ikka-d si jmmas, vaido si babas. si babas ako d cix n lgame. Istqosa akkin akka, Nan as blli lebd is, ulama Eziz qur Rbbi Eziz qur dvla, ulama Isea adtas izrfan, ur Ihkim di’ism is. d isq nq d taekomt, d ism nni is Fkan imavlan a’Itbibbi alama Imut. Inna Paskal :
– ihoi imavlan kif a nitni a listiemar, imi ziq ak Scon ain ur akn Hovi. nkk ad Iniq merde i lqoanun am va.
Nan as :
– akka i-d Nufa dunit a Lerbi.
– ? Tufam-d akka dunit. ?? ihoi Tzmrdo ad Tsmmido i’izm ajdi.
– ala. izm d izm ajdi d ajdi.
– ihoi nkk avn Iniq : aerab d aerab arumi d arumi, aqobaili d aqobaili. ma Tqoblm konvi, nkk ihoi Uyiq. d ism ii Ihovan a’Seuq. sia d tsavnt ism iu Jidir. Tfra. qurvat v ii Isavaln s’ism vaido.
…………………………………………………….
Paskal (qurvat aq-d Isl) ma Tbqido akk Ikrho Sivl as Paskal nq Lerbi, ma Tbqido akk Ihmml Sivl as Jidir, ma Tbqido akk Ihmml adtas Xllso as un coup. d idtig nq d adfl, Iccur lgib is nq Ixla, Jidir Izya Ifrh Izya Icmumh, d azhovani at Thmmldo ur ak Ihovi. soifa lfhoama lhdaqoa, Irna asnt tissit. kullas Itss un coup. idamn is f akkn Qoarn, Izya Iuzzl diisn cidt n lalkûl. cidt ma Iqoim i fad, adtas ma Isva. vid Itssn ako d imdukal is. di mi cidt Itss it si lgib is, adtas si lgibat n’at lerado. imi adtas n mddn i Issn, adtas n lgibat, urgin Iqoim i fad Jidir. d ntta i Iqoarn « Rbbi n iskraniin Iuyar viiado ».
ulama Itss ula d babas, mmis Ikka di babas di tissit. Inna as jiwas dda Eli : « Inulfa-d ufrux a’Issvn babas ».
jiwas adtas ierdoiin i-d Imuyr Paskal, adtas n lgibat, dqa adtas i Isva. Icca Isva. armi Iqobr. tamddit mi Iuli r taddrt, imi Icca nniy tzmrt irna Isva armi…, Ilhhu Itmal Itadtaf di lhiudo. qas akn Isva, abrid s aqam is Issn it. Iwdo r sdat lgame Hrsnt i-d. d ahras amqoran. d ahras nni Isufuqn leqol. aqam mazal Ibed cidt, iznqoan n taddrt Zddiyit ulamk itn Isams, Ildi tawurt n lgame Ikcm.
Txusso cidt tafat, maca Tlla tziri, alln nni tizrmaqoin n Jidir Ghodnt Tvalint am tid n umcic.
am akkn Txusso lbaraka di lgame, Iruh Jidir Isrs lbarakas svasva di tlmmast n’anda Tzoallan. ntta si zik Ihmml tzdy, Iufa aqam nni Idoum Zddiy. Iegb it. Ifsi taqwadt, Isnsr asrval, Iqoummc Ixdm cql is. imi macci d jivn n sxdo i Ikcmn aebbudo is si sobh, d abrrido d amsari. !! tatatata… as Tinido d lmitrajuz. Icrrqo f ayons nni Zddiyn, Ihuza isbbadon nni Zddiyn, asrval nni akkn Iurad…
qas akkn si tebbudt i-d Itffq ubrrido, ur Iban aiqr rihas ulac v ito Ihmmln. Inna as Jidir :
– adoray Nbdat, Rgu a-d Frsq mqoar aebbudo iu. taii d lfuha macci d riha. aladtif, ziq lebd is macci kan ulac diis ain Ilhoan, ziq dirit di kullc. ula d lmakla, ula d tizoidanin mi Kcmnt aebbudo n bnadm ad Qolnt d timrzouya. ma macci d axunis d abrrido. akka irna Dtammaen mddn ad Kcmn lgnnt asm a’Uqaln d imurdousn, asma’ Ismulhuc diisn uvkkiv. ! tzzzo. ula d abrrido aii ad Iuqal ihoi r tkuzint ad Ieavd tiwi ad Imco. nkk a Tvaliq taii umi Qoarn lgnnt d tasraft iqr Dtjjirn imurdousn, ad Mbibbn din va qf va, ad Yn d ayudu. ato Tvaliq d tasraft Isdukuln at lhif d at lisr, asma’ Ikfu lhif d lisr. ma’ Idukkl ‘anctn imurdousn… ad Tafdo jivt n riha d tazoidant d tazoidant am ubrrido aii.. ziq lebd is ala ain ndir i-d Isyorai r tayaras. ! eqo. akka Dtammaen lgnnt. ma’ Hoddrn dqa lciaaax… imurdousn, mi Wdon r tmqobrt atn Frun, vid Itzoallan r lgnnt, viiado r tmss, am akkn Illa umurdous Icmtn Illa vin Icbhn. nkk uread Valaq amurdous di tmqobrt Imqi-d Iuqal-d r dunit d agdid. ur Tzzoun ara mddn imurdousn. zrriea Imutn ur Tmqoi. !! r gihonnama ako itn Smirin a ciiix. ziq di mi ur Ihar jivn r lgnnt. akon Ixde Rbbi a cix, Tzoran irna Tffrm. a Ttkllixm fllaq, Tzoram Nshol i tkllax. ahoav kan, Tufam aq d lmal Tksam di izuyar nnq, konvi tazoallit nvn Ttuxllso unjifn Tzoallan badtl. nkoni lxlaso nnq at i-n Naf di tmqobrt, ma’ Nuqal d aqbbar. Ruh a aerab ar tafsuuut. konvi s lciax ucci iqimi, mddn ad Tdobbirm fllasn ad Avdon r tmqobrt ad Kcmn r lgnnt ad Rvun kull lxir din. ma Uqq avn aval ula d cidt aii n crab urt Tssq ara alama Wdoq r tmqort, at i-d Svq si’asif. si’asif n ddav tmurt. ! tzzzo.
Irfd alln is s iynni, d sqof n lgame i Illan nniys. ackkit, d acbhan d azddyan.
« lmacaix lanbia lmacaix souhaba lmacaix leulama… ur Iban ansi itn i-d Isufuq cix n taddrt nnq. macci d ain a’Thsbdo. mi Ivt r lgib a-d Ddun ecra. f akkn Ihoddr, Rbbi Itbddil Irnnu di lanbia, mi Icjje jivn at Istixr ad Iuqal r vaido, daqn vinna at Istixr, akkn va dffir va… irna jivn ur Ihoddr taqobailit. ula jiwas urs Inni « Rgu tura ad Aznq jivn d aqobaili ». xrsum i lqobail. achal d abrid is Nan vid urn Qri taerabt « a cix lanbia aii ink imi ur Ssinn taqobailit, macci qurnq itn i-d Iuzn Rbbi. jak Rbbi n lqobail Issn taqobailit ». vidn msakit r gihonnama ako a’tn Icjje lmacaix nnq, imi Bqan ad Fhomn. lmacaix d ntta kan i-d Isoah ad Ifhom, at taddrt fihl. vidn ad Qoimn kan d akrarn. !!! baaaaa.
Idosato i-d Jidir. d tadosa n vin Isvan :
– taddrt aii nnq dirito. Ituhqor cix, Valan Emmdn mddn. Sean ako mddn astefu, cix mskin la sbt la lhdd. Ixddm ula di’ido. irna mddn Sean tifrkiuin, Sean lrzoaqo, ntta mskin alama Savdon as amur is s aqam. urt i-d Isoah ad Ifrs uala ad Inqoc nq ad Ilqom. ula d aman n tala tamdtut is mskint Tctaqo ad Tffq a-d Tbibb acmux am ntat am tulauin, Tctaqo ad Tffq r tzoyi a-d Tsqouccdo. Tctaqo ibibbi iqocvaln, Tctaqo tiyli ukssar d usavn, tifxsa di idoarn, Tctaqo ato Xbcxn isnnann. ulac v Itqadon di dunit am cix d tmdtut n cix ».
Irfd daqn s’alln. aqam n tzoallit anctilat Mqor Isse, Zddiy Icbh Irqom. Inna : »Laho Laho. Lan imrkantiin di taddrt, maca ula jivn ur Iksib aqam am va. ziq Rbbi d amrkanti. Isea aqam am va irna jiwas urt Ikcim ». Imuqol r sqof : »d aia a’Tsirmdo a sidi. ??akka nq ala. ? nq Tggido aqam ik i cix. ur-d Imuyr jivn Rbbi a Itcali nq Ikcm lguame. a Qoarn di iynuan i Izdq. a Tcbbihn Rnnun di uqam n Rbbi, Rbbi Iuyi at Izdq ».
Irfd ifasn is s iynni :
– !!! jav a lmacaix d imzoulla, jav a leulamaaa. jav ad Trbhm. Qorrbm-d Illa lxir, jav ad Tcom ad Trvum squr dadatvn Jidir. jav Tsqoa avn-d assa.
Inna di’ul is : « imr mqoar d tibururin macci d ahlvido… » Isusm cidt Iuqal s aval :
– jav, kull talqomt s 27 lhasanat. s 36. s 100 lhasanat. jav lhasanat daii bla axllso.
Ibra i’alln is Imuqol ain Isrs di’ayons, Ihouzz aqorrus :
– dqa kco a mmis n Eli n Bussed ur Trbihdo ara f lguame. jiwas i Tkcmdo lgame, dirikt d abrrido.
………………………………………………….
cix Eli, lmacaix kan is Nqoar si zik. am akkn urs Isei ism vaido. kullc diis d azddyan, si uemam alama d icifado. udm is Icece, Itqoudur d srr. d taksumt Irvan lisr, Irvan tili. d taksumt ur Isrq ‘idtig. nûr is Ifka Rbbi urt Ifka i jivn… ula d icdtidon is akka a’Tvalido lbaraka Ttcrcur siisn. ntta imi Ilhoa ‘ul is, vin Ibqan ad Iaq afus is nq adoar is, urs Iqoar ala. lmacaix ur Ihsid jivn s lbaraka.
Ihmml tzdy am Jidir, qas akkn ma Mcuban di tzdy Mxallafn di’ain nidon. macci kifkif ansi -d Svan. jivn Itss timrzouya di tbarn, vaido d aman Zoidn i-d Isva si bir Zmzm asmi -d Izour Mkka. ur Iqobbl ad Qlint tursado di lgmae nq di uzniqo sdat lgame, nq ad Iams lhido n lgame. Iqoar kan « va d aqam n Rbbi, ad Iqoim Zddiy akkn Zddiy ‘udm n Rbbi ».
assn, Ikfa tazoallit n lmqrb, Iruh s aqam Icca imnsi, Izzol cidt Istefa armi qorib d lavan n leica Iffq Iuqal r lgame. Ildi tawurt Ikcm, Iufa-n Iemr uqam. Isla i’aval s aqam n tzoallit.
assn Tlla tziri, irna Tghod, Isofa iynni. aqam n tzoallit, ulama di dtlam i Illa, Iwi cidt si tafat n tziri imi lhiudo n lhara mlmi kan itn Gjjrn. macci d tafat tamqorant, maca Ivala cix vissn v Iqoimn di tlmmast n’ayons. Ibdd f umnar a Itmuqoul… a-d Tkkat jivt n riha…
Inna cix Eli : « ! Laho u legb. taii uread -d Tdori, ula di tmucuhoa ». Isfdo alln is, Iqon itnt Ilditnt, Ifka i’iman is abqoa amcdtuh akkn a-d Iakoi, Inna di’ul is « vaii d cidtan. d cidtan i-d Ikcmn ad Isxsr tazoallit i imzoulla ». Ixza cidtan, Ieavd Ixzat, Iqra tasourt Irna taido ulac. auuuaho… vaii macci d cidtan. cidtan ulac taxssart ur Ixdim, maca urgin Idoriy di lgame, ula di zman n souhaba. cidtan d aedav n Rbbi maca ur Isavado iman is r lumur Icban vii. cuadtn d iedavn n Rbbi maca Tqoadarn lguame.
?? d ulaxrt. auuuaho… macci d ulaxrt. ! akk Ixzu Rbbi a cidtan… alln n cix, cidt cidt Bdant a Taqnt tannumi s tafat Inqosn, dqa Iban-d vin Illan din. Iuyi ad Iamn ain Ivala. tura Ieqol it. d mmis n Eli n Bussed. d Paskal n trumit, Issn it Issn taqct is. a Ihoddr vhds, Iban macci cidt i-d Iqolh assa.
Ibdd Itmuqoul Paskal d’ain Isrs di’ayons n lgame a-d Itfuhu. va d avzqi. a-d Dorrunt r lxxr n zman, macci d lfdoiha macci d snat, maca am ta uread. Iddr lgame n taddrt armi -d Tffq lfuha am ta siis. din i Ifhom cix blli d lavan ad Tnyr dunit. Iffq-d lqoum n tggal. Ibda si lguame. akka i-d Irs di lkutub. akka i-d Nan lmacaix, vissn anda t Iqra.
Iqodtb iman is Isobr armi dain, Itrdoqo f Jidir :
– ? acim akka di lgame a Paskaaal. ?? Ivqoa ako ‘anda a’tn Tsrsdo alama di uqam n Rbbi. ? eni ulac timizar alama Tdorrado aqam n tzoallit a msju Paskaaal…
Jidir Ikrho tlata di dunit : ism n Paskal, ism n Lerbi ako d ubrrido. akkn Isla i’aval n Paskal, Txsr as nija. taddrt ako Tzora Ikrho as Tsivldo Paskal. Inna di’ul is « ta d tukksa n lqodr ». lalkûl nni mazal di idamn is, imirn is Iuli s aqorru. Itoi ‘allaq is. imi tura ula d imqarn ur Tsthin ara, imi ula d cix n lgame as Isivl Paskal, as Irnu msju… Ikkr at Irym, as Iml acu Isva, Iuqal Idtf iman is : « s leqol kan a Jidir, s leqol. lciax n lgame urtn Teanadn ara mddn. ? acu Iqra mskin cix n lgame, acu Issn. ur Ilaqo akk Iffq leqol a Jidir. kco Tssndo Tzorido acu -d Iwi lhal » .
Irfd alln is s leqol r cix :
– Tlhoa cidt n lhia a cix. ula d lciax n lgame Ilaqo ad Tqoadarn mddn. assa d nkk i Isthan di umur ik. Tvalado Seiq cql, ad Tqoimdo di brra ar d Kfuq ?? nq ala. jak nkoni macci d lmal udainin, jak nkoni Ntmsthi a ciiix. ?? nq dain Tkfa lhia. a cix, di lenaia n rzoqo aii Iqoln d lefunia, mur ii Tggido ad Kfuq s leqol iu.
– !!! ak Nqoar a Paskal vaii d lgame macci d tamaziiirt. !! ak Nqoar a Paskal ain Txdmdo assa urt Ixdim jivn. ur-d Inni Rbbi akkaaa.
Inna Jidir di’ul is « bito d ntta a’Irnun aval. dain Iuyi ad Ifhom iman is ».
– a cix, Rbbi Nssn it ako. ma Inna ak i kco, nkk ur ii-d Inna acmma. imr Ivala Rbbi Sxsrq tili Indoqo-d flli. ? ac akka Ixsrn a cix… di lgame nq di tmazirt… ?? v ik Innan lgame Iif tamazirt. ulama Zoriq Rbbi aii nvn urn Ssin taqobailit ulamk -d Indoqo quri. Ihoddr avn kan i konvi Issnn taerabt, nkk ula t i-d Iwin quri.
– a Paskaaal…
– !! tamazirt a ciiix, Turv Tfka-d Coan imavlan Coan lgiran. lgame, ur Icfi jivn Iffq siis ‘ain Itkksn lazo. ihoi xrsum d zux fihl. irna ur Tayad a cix, Tzorido nkk d azddyan, d ain Zddiyn i Coiq. nkk ur Samasq ara. nkk Thadarq macci am kra n urbe…
– Nssn ikk Zddiydo a Paskaaal, Nzora d ain Zddiyn i Tcoiiido, Nzora d ain Zoidn i Tsviiido. maca ain Tsrsdo assa di lgame n tzoallit a Paskal ur Illi d ain Zddiyn.
Inna Jidir di’ul is : « cix n taddrt nnq ma Isea lbaraka Txusso it trbia. ziq trbia macci di tsourtin i Tlla. Paskal Paskal Paskal… nkk a-d Iniq merde merde merde. Iuyi ad Isthi. imi Izora Krhoq aval n Paskal, a Isuyut Irnnu diis. akka si’asmi -d Ncfa, lciax n lgame d imnaqomiin si zik. Stufan ur Sein ara cql, dqa Tddun i mddn di nqoma. d va i d cql nsn. imi Zoran drus i Itzoallan di taddrt, di’ido qobl ad Iali ‘idtig ar Alin ad Zedon akkn ad Sxsrn idos i mddn. ad Sxsrn tanafa tanyyarut, tin Ezizn diisnt. ur Tqoadarn jivn. d imudoan d arrac d imqarn, Hrrmn asn ako idos, Qiln murtn Goan ad Dtsn ad Qoln d imzoulla. Muqol akkn lfhoama. ziq ad Zoalln mddn bssif… cvi at taddrt Turbban urtn Teanadn ara r nqoma ».
Inna i cix :
– uuuho a lmacaix… ur Qilq ara akka. jiwas i-d Kcmq r da, Qilq ad Tfrhdo ziq d amnnuq ii Tnnuqdo… ?? akka i Tqoabaln mddn inbyaun. achal d aswas aia Kccmq r tbarn, lemr ii-d Sufqn, lemr Sliq sqursn aval Rzoayn, imi nitni QranTurbban. ahoia lmacaix ziq maccci d timizar kan i Ifn lguame.
– ! ak Qoarq a Paskaaal…
– ak Qoarq a lmacaix, qurk ad Iffq lxbar Inulfa-d cix Isufuqn iryazn si lgame. Tnnam Ilhoa lgame, Trvam dii ahivt , tura mi-d Kcmq Tbqido aii Tsxsrdo nija. Xzu cidtan a lmacaix, macci Tufido Ikcm Paskal n Eli n Bussed r lgame ad Trnudo aval…
? ac a’s Iini cix. dain Erqon lmacaix, Yuymn leulama, Xldont tsourtin, Kfan lanbia. ain -d Idoran ulacit di lkutub. Imjjz cix Ivala taii macci d tamsalt Isholn. ntta d Paskal, macci jivt n tklamt i Hoddrn. ur Tmsfhoamn assa uala askka, ur Tfri ur Tfrru yarasn. Ihouzz aqorrus, Ixza cidtan, Ibrn Iuqal s aqam is.
imzoulla tamddit nni, ad Tqildo Illa v isn Iejjnn, ur Iruh jivn r lgame ad Izoall leica. di zman nni, uread -d Twido trisiti r taddrt, d cix n lgame i Itddnn. ad Iniq Rgan ad Iddn cix armi ulac, va Idts va Izoull ito di uqam is.
_______________
* Palmyre, en Syrie