lkapitan

lkapitan

Inna Victor Hugo, ahbib amqoran n Bugeaud (vin umi Nqoar Biccuh) : « La colonisation militaire doit couvrir et envelopper la colonisation civile comme la muraille couvre et enveloppe la cité. La colonisation militaire, c’est une muraille vivante. Quel meilleur obstacle continu qu’un camp français ? Mettez le soldat en avant du colon comme vous mettez un fer au bout d’une lance. »
Inna gddi, qobl ad Imt : « Fransa asmi -d Izodm fllas Lalman d nkoni i Tfka r sdat di imnnuqn, Nruh fllas d asfl. arrav is Tggatn r dffir mulac ad Mtn. asmi -d Tban tafat fllas, Tsnyr tuddar n lqobail di 8 maju 1945. Trra aq lxir. uama di Lmrruk, Stqosi a mmi d acu Txdm Fransa aii Ttckkirm, di irifiin, di 1925. Stqosi. Fransa, a tamurt Tkcm ad Txdm diis lbadtl, tamurt imaziqn d afrnas i Txdm diis. Tewl aq Tkfu. irna ar assa ur Teja ur Trra adoar. Tuyi ad Trvu idamn umaziq. ntat Tbudd avn nyr, konvi s imcdtah aii -d Inulfan a Ttazzalm qurs am akkn d jmmatvn ».
Tnna gida : « ulac tamurt i di Txdm Fransa tiuaqiin am tmurt n lqobail. ulac vin iqr -d Tsuffq accivn is am nkoni. di mi is Nqoar « a Fransa Buddq am Lalman ». ma d tidôt a mmi ain Tzredo at Tmyrdo, Izmr jiwas a-d Tzzi nuba ad Tco Fransa si lrbah Tsco i imaziqn. adtas i Tzre Fransa, adtaaas… Inna as uqjul « ma Lan ‘arrac di lgnnt, nkk Goiqto i vin to Ibqan ». ula d nkoni a mmi, ma Tlla Fransa di lgnnt, Nggato i viiado ».
timqarin Cffunt, macci am arrac n lvqot a, Itaggan tamurt nsn ato Zdqn ‘aerabn, nitni Rwln r Fransa ad Ilin di tmurt n uedav tameict n iqrdain. f akka Tvaliq, d timqarin kan i Ilaqon ad Slmadnt anzruj di lakulat. maca timqarin Icfan simi Tanqoasnt, Tiniynt r tmurt si ur-d Iuqal jivn. Anf ihoi i unzruj n iqobailiin, at Qrn iqobailiin s taerabt.
maaacahou.
Qoarn as lkapitan n Tiqilt. d ntta i Illan d amqoran n « la garnison n Tiqilt », -d Iuzyan nniy Tvrirt. adtas aia si mi Illa di Tiqilt, Iuqal Issn taddrt aqam aqam. qas akkn d afransiv, qas akkn d afsian aedav, Itqoadar mddn Tqoadarnt mddn. ur aq Tcrik ara lmhibba, maca Tqoadarnt ‘at Tvrirt, ula d imqarn, ula d arrac, ula d tulauin. Tqoarant acku Srihin diis ‘at Tvrirt riha n uryaz, riha n mmis n lhlal. riha n vin -d Rbban iryazn. as Tinido d aqobaili. isrdas Illan di ufus is, Xddmn cql nsn, Kkatn Nnqon imguhoad ma Ufan abrid, maca ur Tkksn ara srr f at taddrt. urgin Kcmn aqam di Tlla tmdtut ma ulac diis aryaz. urgin Vtn tamdtut. ihrkivn, imi ulac diisn laman, urtn Taggan ara ad Kcmn s iqamn vhdsn. Izya Idda idsn jivn d afransiv.
Tchod-d jivt tmqart fllas mi Tkfa lyirra. jivn si’arrav is d amhobul, Itffq di’ido, Itffq r lxlaui ula d’ussan n le couvre-feu. imi t Ssnn isrdas n lkapitan, urt Nqin urt Vitn. maca asmi a’-d Asn les paras, Itcjjie-d lkapitan s imavlan is Iqoar asn « Gmem amudoin nvn, atnaia les paras, ur Hkimq ara diisn ». acku les paras ur Ssinn amqar ur Sssinn amudoin, ur Tqoadarn jivn. dqa imavlan ur Tsrrihn ara i umudoin nsn ad Iffq di’ussan nni.
jiwas Tdora-d tqosidt di l’Opération Jumelles, tin Isnyrn tamurt n lqobail. taqosidt nni Cfan fllas at Tvrirt.
di Jumelles, imguhoad Tmttatn am iqrdain. am’izan. tizmrin Rqant, iqamn Houddn, tuddar Nyrnt. Fransa nni umi Qoarn « tamurt izrfan », Txdm di lqobail ain ur Iqobbl leqol. di lqobail kan, anda nidon ulac l’opération Jumelles.
assn ihoi, Qlin-d f Tvrirt am ugrad. Ttusnz taddrt. Tsmar-d la Légion étrangère si jal soifa, si jal ctla. ikumian, les Bananes (1)… lxlaui Courn, jal tiqilt Bddn fllas s les jumelles, akkn ad Valin kullc. imguhoad Idtf itn umrdax, ulansi Rvln.
Ikcm leskr r Tvrirt, Suffqn mddn si iqamn, Skcmntn r jivt lhara Mrubbazon din am lmal, i lazo d fad. dqa les légionnaires Kcmn s iqamn ain Ufan d lqovt Srqnt nq Smarn as lpitrul akkn ur Itmacca ara. Rzoan tiqolalin ain Illan d zit di iqamn Smarnto r lqoe.
imguhoad Illan di Tvrirt nq di tqourub n Tvrirt, ain din Mutn. imi Zoran ad Mtn, mi Twdo qursn a-d Rrn tijita, Stniafn ad Mtn uala ad Tudtfn d imuddirn, Zoran ain itn Irgan ma Tudtfn. Rran ako tijita Mutn ako, ala Ebdlqoadr. d ntta kan i Tsea imirn taddrt d Ebdlqoadr, a Qoarn d amzoallu nni n gdds it Imrkan akkn asmi -d Ilul. di mi -d Iffq Imxalaf d iryazn viiado. uama d amgahod i Illa, irna d aryaz Ilhoan si zik. a Qoarn Hnin ur Isei tasa, Itayad lmut, dqa akkn Iwdo leskr sanda Iffr, Irfd ifasn is Irrunda. si tqosidt nni i-d Iqoim ‘aval di taddrt « Ebdlqoadr Irrunda ». urt Nqin ara, Wint d amhbus. ala ntta i Dtfn d amuddir.
Fkan as kra n ibqoain Ibda a-d Isnuzu, ama d imguhoad ama d imsbbln ama d iqamn Igmmen imguhoad. lkapitan, akkn Ivala Ebdlqoadr a Isnuzu si dtrf, Irrat r la Jeep ins Iuq abrid d tazzla r la garnison. Tbed azal n tlata kilumitr si Tvrirt. akkn Ffqn si Tvrirt Nssofn abrid, Ihbs lkapitan takrrust Izzi r Ebdlqoadr Inna as :
– msju Abdelkader, f akka Valaq, imr ad Tavdodo r la garnison ad Tkfudo taddrt ik.
dqa Igbd-d tamzoiant is Ifka as jivt s aqorru. Inqat qobl ad Iavdo r la garnison. Izora ma Ifat Iwdo, as Rran trisiti, ain Illan at i-d Isnz. ula d vid urn Xdim. ad Ikfu taddrt is.
(1) : d tikuptirin Itavin les parachutistes.