Biccuh

Biccuh

Dtavs d jllis n tmdint, din i Tlul din i Tzdq ntat d uryaz is. zin s Ifka Rbbi d tiqobailiin kan ivumi it Itak. asmi to i-d Isutr Muhd Urzoqoi, Tfrh Dtavs Tfrh Hmama jmmas n Dtavs, imi d lasol irna Icbh ula d ntta ur Ixusso ara. imavlan is d lmalaikat, ur asn-d Tsukkusdo ara. Tdda tqocict, Izzi-d uswas Ifka-d Rbbi i Dtavs d Muhnd jivn uqocic Isdukl tavnza n uvraq n jmmas, d cbaha n babas. Qrmn-d gdds, Smman as Rzoqoi. Hmama Tzya Ttqummut, Ttayad tidt fllas.
a Teddin ‘ussan di talvit, aqocic a Itimqur, Dtavs Thonna aryaz Itddu as di lbqi, imqarn Hmmlnto. am akkn di lgnnt i Tlla. am akkn di taryit Ilhoan. maca ulac taryit urn Sei tayara.
jiwas Iqli-d ‘adtan f Muhd Urzoqoi, ur Iedtl ara Iwit.
Tggl Dtavs mazalito d taqorurt. Tru ain Trunt tuggal Mzzoiin, Tuqal cidt cidt Tlmd sobr, imi ain Iura uxllaqo urt Tkksn imdtaun urt Itkks lebd is. irna Muhd Urzoqoi ulama ulacit, am akkn ur Imut, Igga-d. Dtavs mi Tmuqol Rzoqoi ad Tvali babas. aqocic a Isfrah. d aqobaili amcdtuh, simi Itimqur simi -d Icbbu babas.
Tqoim taggalt di uqam a Ttrbbi mmis. ussan Teddin Tmzuqarn, simi Teddin simi Tazoajn am akkn ass -d Iusan a-d Ibibb amur is n lhzn. Dtavs d tasobrit maca mazalito Mzzoijt. Hmama Tvala kullc. armi d assn Tnna as :
– a jlli, ulamk Tqoimdo akka. fihl ma Tmdoldo iman im uread Tmutdo. mazalikm d taqorurt. akka i d dunit. Ilaqo ad Tydo aqam.
ulac abrid vaido, ancta Tzorat Dtavs. irna tura imi d taggalt, urto i-d Isoah ad Tcrdo. vin to i-d Isutrn at Tqobl, avid kan ad Iili d aryaz n uzkka, fihl ma Tsmqr aebbudo.
Hmama d tamqart, a Ttimqur. tura Tsnulfa-d tazoallit acmml. Tkcm lakul, Tuqal Tssn taerabt. di lakul di Qoarnt tmqarin taerabt is Islmd cix blli aerabn Lhoan lqobail diritn, d lkoffar irna Xusson di kullc. uama zik qobl ad Tqr ur Twido tmussni n Hmama s anctn.
jiwas Iusa-d Muhd u Emr Isutr-d Dtavs. Mzzoij, d aryaz Ilhoan, imavlan is Lhoan, maca Tmuqol it Hmama Tufa Ixusso di lqodd. Tuyit. taqocict Tdda di lbqi i jmmas, d ntat i Issnn, d ntat i d tamqart Tssn dunit.
Rnan cidt d Blqoasm ito i-d Isutrn, Tmuqol it Hmama Teavd as Tufa bzzaf Qzzif. Tuyit.
asmi -d Iusa Sliman n Eli, Icbh, d almmas di lqodd irna Iqra, Tstqosa Hmama Tufa Ixusso di txridt. dqa fihl aval.
assn vin -d Istqosan r Dtavs d mmis n Mbark u Sedi. Iqra irna ur Ixuss la di txridt la di soifa la di lqodd la di lasol. Tfrh Dtavs, Tndoqo r jmmas :
– jmma, tura ula i-d Tnnido. ur Ttafdo ara adowal am va.
Tscnfr Hmama Tzxunzor :
– ala a jlli, ur ii Tqoed ara nija, ala a jlli Uyadq fllam, ala ala a jlli macci Seiq jivt n jlli ato Dojjrq ato Fkq i mnvala). takoffart urkm Fkiq s aqam di Tlla tmqart. mazal jmmas f idoarn is. Vernt tmqarin.
– annaq a jmma, vin -d Iusan at Trrdo…
– Niq am a jlli, lqobail Sukksq asn-d. jmmam Tssn Tgrrb, Aq as aval.
taqocict si zik Ttaq aval. Ttddu di lbqi i jmmas, d ntat i Issnn dunit, dqa vin Tuyi jmmas Tuyit ula d ntat.
assn d Tuhoami i-d Isutrn Dtavs. ur Iban v is Imlan abrid. Tmuqol it tqocict, Tvhom acu -d Iwin qurs jivn am ntta. akkn Imal ‘udm n Muhd Urzoqoi r tmlol i Imal ‘udm n Tuhoami r tbrk. a Isvhac. irna aval n tqobailit urt Issin, ma d taerabt Istrdoiqo ito am la mitrailleuse. Dtavs Tuyit, Tuyi at Tmuqol ula d tamuqli, maca Hmama imi Tqra taerabt di lakul n tmqarin, macci akkn i Tvala lumur. Tdobbr f jllis :
– a jlli aerabn Cbhn, a jlli Hninit macci am lqobail, a jlli Sean nif macci am lqobail, d lmumnin macci am lqobail. ula d nbi sqursn a jlli. Niq am aerabn Lhoan i nsba, ma d lqobail diritn. Ssnqtn… Aq aval i jmmam.
Tddato akkn tmqart f jllis sobh mddi, Ttcbbih aerabn Tscmat lqobail, armi d assn Teja tqocict Tqobl Tuhoami. ur Tlhoa soifas, ur Isea lqodd, ur Tccur txridt is ur jlli d vin Iqran. Iban d lasol kan i Iegbn Hmama…
Yan tamqra, Cnan Cdohan s taerabt, Tdda tslit, Tuhoami Ifrh, imavlan is Frhn s mmitsn Iwi-d taqobailit, Hmama Tfrh imi adowal macci d aqobaili, Dtavs daqn Trra iman is Tfrh imi Tfrh jmmas. Rzoqoi ayugil macci di Illa v it Icavrn akkn ad Izor ma Ifrh nq ala mi Idda d arbib s aqam n’aerab.
Rnan cidt Trfd Dtavs s tadist, Tsea-d aqocic Smman as imavlan is Brhoum. vissn v i-d Iqrm Tuhoami di tfamilt nsn. Tdora ids am umzvaru, Iffq-d r babas. akkn Icbh Rzoqoi am babas i Brrik Brhoum am Tuhoami. Dtavs Tqoar as Brhouc.
Tuhoami d acifur, Inhhor akamjun, Izya di ibrdan, Itavdo r sohra, tikual Isavado it uxddim is alama d Burkina d Nigiria. dqa Brhoum amcdtuh, Issn jmmas Issn Rzoqoi, ma d babas urt Issin, imi Izya di brra.
tiklt nni Iqoim-n Tuhoami tlata ‘ajurn di uxddim, Iban Uznnt r Nigiria nq r Libia.
assn Tdtf Dtavs Brhoum di urbbis at Tsuzun, ata Ikcm-d Tuhoami Iusa-d s aqam is. udm is Iban fllas ejju, idtig n sohra Irna as cidt i tbrk nni s Ifka Rbbi, lbsa n vin Inhhorn akamjun Tums ako d zit tabrkant, as Tinido Ikcm s icdtidon is s abedo n tzuliqin Iffq-d. aqocic akkn it Ivala Iuyad. Imuqol jmmas, Izzi r ymas Rzoqoi Imuqol it, Ivalatn d icbhann di sin, Imuqol s aryaz nni -d Ikkan di twurt Ivalat d abrkan am ticcict. Isved r Tuhoami Inna i jmmas :
– a mma… a mma… ! biccuh, biccuh.
imi Biccuh d Bubridt di lqobail kan i-d Goan cuami, Tuhoami macci di Ifhom acu Inna mmis i jmmas. Dtavs a Ttvhhoim kan. ad Tbnu f kullc qas f aval am vin. Tnna i uqocic s tqobailit :
– annaq a Brhoum a mmi. ! ikk Irgan, asm a’Tzordo ula d kco d biccuh am babak. assn ad Tkrhodo lmri. d gidak ikk Ibqan akka, uama macci d jivn uqobaili i-d Istqosan r jmmak, maca Tuyitn ako Hmama n Qoasi Iqran taerabt. a Brhoum a mmi, ula d kco d biccuh. ur Tcubado Muhd Urzoqoi. maca ur Tzorido. akk ikk Tbqa Hmama n Qoasi. qas jmmak d Dtavs, babak d Tuhoami. ad Tibrikdo kan a mmi.