Aumar lhag Eli

Aumar lhag Eli

si taddrt n Uyni n Ifran i-d Itas Aumar lhag Eli. jal smana, a-d Iavdo s aqam nnq, ntta d usrdun is. gddi d’atmatn is nnq Ssnnt, Snn ula d adrum is di Uyni n Ifran. maca Ssnn kan di’aval, lemr Kcimn Ayoni n Ifran.
? acu t i-d Itavin ihoi s aqam nnq, amqar ur Nssin.
d Ayoni n Ifran.
Ayoni n Ifran, d taddrt si -d Ncttl, siin i-d Usan imzvura nnq, adtas aia. taddrt nnq d ntat i Ibnan d tanyyarut di’at Sdqoa. di mi jal adrum Icfa ansi i-d Ikka, anta taddrt si -d Icttl.
Nan adrum n imzvura nnq di Uyni n Ifran, Qoarn as « at Emr Umqoran ». Aumar lhag Eli, d ymas n gddi it Issnn, Miussann di suqo. din i Izora Aumar blli imzvura nnq si taddrt is. cidt cidt si suqo r vaido Ttimqur tmussni… ntta Itswiqo tikual r suqo n Tizi Uzzu, armi d assn Ierdo it baba Eumar s aqam ad Ins akkn askkain sobh zik ad Ikmml abrid is r sbt n Tizi Uzzu, r suqo. ad Ins qurnq akkn ad Istefu, u ad Qossrn ntta d imqarn. zik ulac radju ulac tilifizju.
dqa Truh akkn, jal lgmea at Tvalido Irkb-d asrdun is a-d Itddu s aqam nnq, Illan brra n taddrt. vin Ivalan asrdun is ataia mbeid ad Iini :
– vaii-n d asrdun n Aumar lhag Eli. ataia s aqam nnq.
mi-d Iwdo ad Tvalido Frhn ako is, ama d imqarn ama d tamqart. ama d arrac. Frrhn is akkn Frrhn vid Izdqn di Sohra ma’ Ias qursn inbyi, acku Itavi-d isaln n dunit, Itavi-d agdid, Itkks asn lxiqo.
Teddint smanat, Teddin ‘ajurn, Iuqal aq inbyi nnq d tannumi, jal durt Zoran di uqam ataia Aumar lhag Eli, dqa ad Ilhou cidt imnsi i’udm n inbyi a’-d Iasn si taddrt n lgdud nnq.
ad Con imnsi, ad Qoimn ad Ttqossirn alama d lavan n’idos, askka nni sobh zik ad Idtf abrid r suqo. ? f acu Hoddrn. ! f Uyni n Ifran. f lqacis, f idrman t Iemrn, f tmucuhoa n’at zik… adtas adtas f udrum n at Emr Umqoran, f imzvura nsn, f tfrkiuin Ksbn di taddrt, f lflani amk -d Teavadn fllas… ad Hodrn cidt nq adtas f zman n zik d lsrar is, f lvqot agdid, f lqoum n tura, tafllaht akkn Trbh zik macci am tura, f ansain, f ain Idorrun… ad Hodrn f kullc, mi Ejan ad Ruhn ad Dtsn. sobh nitni ad Ruhn r lxlaui ntta r suqo.
Aumar lhag Eli, macci d nkoni s’arrac is-d Icfan, d dada i-d Ieavdn jiwas taqosidt is. ntta Ihoddr nkoni s’arrac Nfrh Iegb aq lhal, Nvala d ain Ilhoan, imi -d Itas s aqam nnq jivn si taddrt si -d Ncttl. am akkn d abedo n lanbia -d Itavin tbut blli Nsea lasol, Nsea izouran, macci si iynni i-d Nqli… ula d nkoni Nhmml lasol nnq.
Iqoim ‘ism n umqar nni Ncfa fllas ar assa, Ikcm macci kan s aqam nnq, Ikcm di unzruj nnq. Aumar lhag Eli Ntvalit am akkn di taryit, Icbh am ntta am usrdun is, akkn ako Icbh ‘ain -d Iteddin di tmucuhoa. Ntvali diis amqar lbaraka Irzzu-d s aqam nnq, dqa aqam nni nnq Iuyar ako iqamn n taddrt, imi -d Irzzu qurs jivn si Uyni n Ifran Irkb asrdun.
Ntimqur cidt cidt, assn Nqoim d dadatnq Eli, di tyonit taido, a Nhoddr f dunit. aval Itavi-d ymas, lmena Tsaval i taido… armi -d Nbdr Aumar lhag Eli. vissn vi-d Innan siinq « a vi-d Irran lvqot nni ».
nkoni Nnat s nija nnq, imi lvqot nni Iedda ur-d Ituqal, acku imqarn n zik Ntvalitn Lhoan Yrrzn imi ur asn-d Ncfi ara. am akkn, imi d lgdud nnq, ala ain Ilhoan i Illan diisn.
ziq macci akkn i Illa lhal. Isfhom aq-d dada Eli blli lgdud nnq d nija armi mnvala asn Ikllx. Imla aq blli d nija nni tadrqalt iq Isavdon sanda Nlla tura. blli imr macci mnvala at Amnn, tili assa amaziq Isea dvla am ntta am lgnas.
– aryaz nni -d Irzzun f lgdud nvn si Uyni n Ifran, urgin -d Iwi tarzft ma’-d Ias s aqam nnq, irna urgin -d Iedda si uqam nnq ma’-d Iuqal si suqo. Ikccm-d kan ma’ Iili ucvari n usrdun is d ilm. Ikccm-d s aqam nnq am akkn r lutir bla axllso. d lutir n ubrid, ad Ins tamddit, sobh ad Ikmml abrid is. imqarn nnq msakit Valan kan ism nni n Uyni n Ifran, taddrt n lgdud, dqa am akkn Srahn di Aumar lhag Eli riha n lasol nsn. ur-d Rran ara s lxbar blli Itas-d kan di nfe is. ur Faqon ara blli inbyi n suqo, akkn Istefai ma’ Iruh r suqo i Izmr a-d Ieddi f uqam nnq ad Istefu ma’-d Iacar ucvari si suqo. di ubrid n tuqalin i Thvigin mddn astefu. ntta ziq ma’-d Iuqal si suqo ur Ihvag ara ad Istefu. ain Illan di ucvari Itavit Ikml r taddrt is. imqarn nnq msakit ma’ Slln i tmucuhoas Tvalin lgdud nsn am akkn Ddrn. ntta Iufa asn abrid s lkdubat « imzvura nvn akka, imzvura nvn akka… », ahoat Isavdo itn s iynni, Itcbbih itn akkn kan Bqan vid t Isccan badtl jal smana.
nkoni s’arrac Nsll kan. Nmsmuqoal. ziq… Nna i dada :
– ? Iuqal Ihbs ur-d Iteddi ara si uqam.
– Iuqal Ihbs.
– ?? aiqr.
– d arrac is Ifaqon d imzvura, macci d imqarn. Valan timucuhoas ur Ndoidont ara, Valan d lkdb fi lkdb. dqa jiwas Sqoadten as mi-d Iuqal si suqo.
– ?? Sqoadten as.
– Rgant di ubrid n imswqon, akkn i-d Iedda Hbsnt Nan as « atan babatnq Lerbi Iudon Indorr, Ilaqo ad Tddudo s aqam, Ibqa akk Izor qobl ad Imt ».
– ?? Idda s aqam.
– Inna aq « tura a-n Avdoq. Ruhm s aqam Inim as « ataia tura a-d Iavdo ». nkoni Nruh s aqam, ntta Iruh Ikmml abrid is. si ‘ass nni urt Nvala. ad Iniq ula d abrid Ibddl it. Iruh la-xbar is, am umakor Ituadtfn. Iuyad as Nco ain -d Iwi si suqo, nq Ifhom Ifdoh it Rbbi.