tawurt n lgnnt

tawurt n lgnnt

zik mi-d Uddrn ism is a-d Iddu « mskin ». Mrzouqo mskin. aswwas a Iuqal d lhag. d lhag Mrzouqo. vissn kan ma mazal Itzoalla nq dain. uama zik ur Issin tazoallit ur Issin Rbbi, ula d tagmaeit Ikrho ad Iqoim diis ma Illa cix n lgame. Truh akkn dunit, armi d jiwas Ivala ntta Itimqur di lemr, can is Iqoim d amcdtuh di taddrt. Iuyi ad Iimqur imi ur Itddu ara d trbet n cix. acku di taddrt, ma Ifat Tdoalldo di lemr, Ilaqo ak ad Tlsdo aqondur ad Tkcmdo tarbect n cix n lgame. akkn i Ixdm dadas n Mrzouqo. lhag Rabh zik Itss crab, asmi Mqor Itaxr i crab Iruh Iuq-d ism si tmurt n’aerabn. tura mddn ako Tqoadarn dadatsn lhag Rabh. Mrzouqo, imi ur Issin, Iqoim r dffir. Iuqal Iusm si dadas lhag, Ibqa ad Iimqur ula d ntta am Rabh nsn. Icavr akkin akka, Nan as « alama Tddido d udobbal a’kk Hmmln vid Icdthn i dtbl ». dqa Ifhom. dain, Izora ac a’Ixdm. Ilaqo ad Ixdm tin Ixdm dadas, ad Iruh a-d Iaq ism ula d ntta. akkn s Inna vinna n tmacahout : « d idoulan n sldtan ako ».
qas ntta ur Zadn ara fllas, tamdtut is Ttaq asourdi, imi Imut babas lavan nni di Tnaqn ibabatn f tmurt.
f akkn Qoarnt tmqarin, Rbbi va Ibudd it va Ihjjf it. akkn irna Hmmlnt mddn, ur Iban aiqr. ad Tafdo imi d Rbbi, imi urs Zmirn ara. imr s Zmirn…
va Iguhod ur asn Fkin ara, ta Fkan as qas ur Tguhod ara. vissn ma d vin Isean zhor ivumi Ifka Rbbi, nq d Rbbi i Itakn zhor i vin Ibudd. dqa as Ismiri kan. vissn. ma d tamlalt i-d Iggan tajazidt nq d tajazidt i-d Iggan tamlalt.
adrim ni -d Igga babas i tmdtut n Mrzouqo, s afus n uryaz is i-d Ikkat, imi d ntta i d aryaz di uqam. imi Iuq tamrkantit, cidt cidt Iuqal d amrkanti, tamdtut is d tamdtut umrkanti.
ur Iban aiqr, imqban Sobbrn, imrkantiin Izya Ixusso itn kra. akkn i Tdora d Mrzouqo. qas asourdi Illa, Ixusso it ‘ain nidon. ain Iuyarn asourdi. asourdi d taqavsa kan, d sllum nni IsFrançois sanda Tilin mddn nniy mddn. ansi Tmuqouln mddn viiado d akossar. maca Ilaqo atn Tfsido qobl. asourdi Ixdm i’ancta.
– ? acu Ixusson Mrzouqo.
– d ism. am dadas.
– ism Taqnt i-d si Mkka. Mkka Qlait.
– qas Qlait Izmr as Mrzouqo. Mrzouqo assa d aryaz n tmdtut umrkanti.
Mrzouqo ur Isuyut aval. Ivt azrm s aqorru. qas akkn ur Izoull ur Issin ad Izoall, Ilmd tazoallit Igrrd ism is r Ihigo. uread Ilmid tazoallit akkn Ilhoa, Iwdo-d lavan n lhigo. Iruh Idda d lhgag viiado. Iwdo Iuq-d ism Iuqal-d. ziq d ain Isholn. f akkn -d Inna, ur-n Iufa ara din Rbbi, la ntta la rihas. maca ism Iwit i-d. tamdtut is Tfrh, tura d tamdtut n lhag am tnudt is. macci adtas i Illan d tisediin am ntat, imi Tuq asourdi ur Tguhod, Tuq ism ur Tkcim Mkka.
aryaz, si’asmi Iuqal d lhag i-d Iufrar di taddrt. Iuli can is. tura d lhag am dadas. at lisr ur Tuhqoarn, tura : alxir a dda lhag, leslama a dda lhag. tura Stqosain mddn ma bxir i Illa dadatsn lhag, murt Iuq ‘ara. vid Isean tikruas Hbbsn tura qurs (? ad Tddudo a dda lhag r tmdint).
tura Itddu d cix n lgame, Itqimi ids di tgmaeit, Mcuban ula di iqondiar d tcucai. tsobih vin n lhag Iif vin n cix. Tqimin akkn, Hoddrn f souab d lmeqoul, f lqoum urn Taq aval, f vid urn Tzoalla, f vid Itccon rmdoan di uzal, f vid urn Qoar « anem », urn Qoar bsmllaho, urn Qoar ncallaho, f lqoum urn Klal ara. Hoddrn f Mkka d Lmadina. f nbi ucbih d souhabas. f Rbbi sobhanu Inna-d akka Inna-d akka. ula d aval is, tura Cffun mddn fllas (d lhag Mrzouqo it i-d Innan).
tamdtut, si’asmi Tuqal d tamdtut lhag, Tkcm tazoallit Ikcm ito zux. sia ar da ad Tini « d baba i Iguhodn, d baba i Ifkan aqorrus, ad Iy Rppi iqsan is di rhma ». a Tsuyut aval f babas armi d jiwas Tnna as jivt tdrvict :
– ! Srs iman im a tamdtut lhaaag. Srs iman im, ur Tifdo mddn, ur Iif babam baba. ma Iguhod babam, nkoni ula d tajazidt di uqam nnq Tguhod, ula d iqrdain nnq Rqan asmi iq Srqn les paras aqam. Srs iman im a tinnat. « iqsan di rhma, iqsan di rhma… » as Tinido ala babam i Iklaln rhma. iqsan n babam, takoffart ar tn mazal di tmqobrt, am nitni am viiado. ahoa Hqor kan iman im, Irzoqo ikm Rbbi km d Mrzouqo im, Hmd it Tsusmdo. zux fihl.
Nan as ako mddn « urto Teanad ara a tamdtut lhag, macci s leqol is i Tlla tinna, ur Tzora ara acu Thoddr ».
lhag tura Itak tin n Rbbi, Iteccir, Ifrrqo avrn i vid Ixusson. a Qoarn Ibqa ad Ivt tawurt n lgnnt s rkl. irna anctn macci vhds, adtas imzoulla di taddrt i Ibqan ad Kcmn lgnnt am ntta s rkl.
ur Fhoimq amk armi iqamn nsn ur Qobbln i jivn atn Ikcm mur as Ldin tawurt nitni, lgnnt ziq d taruzoi a’Rzon tawurt is. ziq ad Kcmn bssif. nkk Qilq di tmqobrt Ikfa bssif Ikfa udbbuz Kfan rkulat Tkfa truzoi, ziq… irna ulac ain if a’Kksn srr imzoulla n taddrt nnq alama d lgnnt. sia Bqanto ako, sia as Rzon tawurt ur Iban aiqr.
asmi Stqosaq jmma Vzna, tin akkn Iccan aksum n’ilf armi Tqobr Tzzoul leica, Tnna :
– Anf i’unjifn, Anf. vidak a mmis n ultma, d leskr n Blblla isn Islmdn ad Truzoun tiwura. ibckidon di tmqobrt ulac, Qiln d tackkart n uvrn ma Fkanto i umqbun a’sn Ildin tawurt n lgnnt. vidak Nvan d lqovt azuran kan ivumi Zmrnt tuqmas imqban. acku d avrn i Rxisn. tizoidanin d’ain Ilhoan fihl, mulac ad Dourrn imqban msakit. Twdo lfhoama armi d qurzn…
– ? aiqr d taruzoi i Bqan ad Rzon tawurt n lgnnt, macci d aldai s leqol kan.
– Bqan ato Rzon imi Zoran ato i-n Afn Tskor fllasn. Qiln Rzo kan. Qiln tawurt n lgnnt am tin n uqobaili, mnvala ato Irzo.
– a jmma Vzna, uaqoila Tusmdo si lhag Mrzouqo, imi km ur-d Thuggdo ara.
– jmmak Vzna Thugg-d. Tzvar itn mrra r lhigo.
– ihoi ur Zoriq ara. ? ansi i-d Thuggdo.
– nkk Huggq-d s taimum. si tmazirt iu.
– ihoi km a jmma Vzna ur Ttruzoudo ara tawurt n lgnnt. ? ad Trgudo kan di brra, nq amk.
– jmmak Vzna d tawurt n gihonnama a’Trzo. ato Vtq !!! akkk s udoar iu ad Tftuts. takoffart ar ain Illan d aqobaili at i-d Suffqq.