Muh amqoran, Muh amcdtuh

Qoarn lqobail « Mutq si tdosa ». taii Tdora-d jiwas qurnq.
maaacahou.
s zik Qoarn « va Ifka as va Iggat ». d ain Ikks uxllaqo i Muh, i Ismar i Muh bla cha.
Muh amcdtuh Iunz i Rbbi, Isobr Istqone s’ain is Ifka, qas akkn macci adtas is Ifka. d sobr nni is Itakn tazmrt ad Iqoabl dunit, uama dunit as Tinido ur Tfrih ara is mi-d Ilul. ma’t Tvalido mbeid as Tinido ur Isea ifasn uala idoarn, ala aqorru d uebbudo i-d Itbann diis. Muh d cidt tabururt, ur Iwido ara lmitra di lqodd. mddn ako d akossar it Tmuqouln. maca qas Mcdtuh d tabururt, Tqoadarnt mddn, acku d aryaz Ilhoan. Ifhom irna ur as-d Isukks jivn. dqa at taddrt Skann-d lqodr nni i Muh, akkn ur Itarra imans is d dtrf. vin t Ivaln at Izvir s’azul.
Muh amqoran anct n tslnt, irna as aksum. tafkkas, akkn ad Tzmr i’anctn n tqzi, Horavt am lgdra n tslnt. ula d aqorrus Mqor. tqzi thori. mddn ako Tmuqoulnt d asavn. Muh amqoran Iuyar ako iryazn n taddrt. d afqul. ifquln si zik Taggan asn mddn abrid, Dtrrifn asn. dqa tikual mddn Dtrrifn nitni Hssbn abrid d ajla nsn. mddn Dtrrifn asn, nitni Hrrsntn, alama Savdontn s acruf. Muh amqoran amur is n lfhoama Iwit d aksum d tqzi. leqol a’Iqodtbn tazmrt ulac, dqa Tdora ids am vin Isean abckido urs Izmir, cidt akka at i-d Igbd r mddn.
Muh amqoran d azhouani, Ihmml tadosa. tadosas Tghod, Ttavdo s aymmado. Ifrrh s’iman is ma’-d Isdos mddn, qurs am akkn Irna cidt di tqzi. irna tadosas d aqgag kan, lmena ulac. Tmxallaf d tdosa n vin Ifhomn. imi ur Ithadar jivn, adtas i Ithaz s tdosas. maca i Ithaz adtas d Muh amcdtuh.
ma’Mliln di tgmaeit, Iturar is am dabx. akkn a’t Ivali at Idtf yr ifasn is at Isali at Isrs at Iclqof am ulqoaf. ad Tqovu imirn tdosa, Muh amqoran simi Dssn mddn simi Itkmmil. Muh amcdtuh at Ithavat « akk Ihodu Rbbi a Muh Tixrii, nkk macci d dabx ad Tlebdo isi ».
Muh amqoran ma Ihqor jivn… macci d jiwas macci d sin, iryazn Valan lbadtl, Valan tahqoranit, Valan tukksa n srr, Valan macci d tayonit n tdosa, maca imi d vaido i Indorrn macci d nitni, Tarranto kan i tdosa, d tin i Isholn fllasn uala tiruyza.
Truh akkn achal…
Muh amcdtuh Ithavat kan, d ahuvt kan ivumi Izmr : « akk Ihodu Rbbi, akk Ihodu Rbbi… ». maca tiqri n vin Ituhqorn Iver akkn ad Tavdo s amzzouq n vin t Ihqorn. irna taqct n vin Ituhqorn ur Tghoid ara. a Qoarn ma d amqbun i-d Iyrn tiqri, brzidan d aezzouq lqoadoi Isea cql. simi Ithavat umcdtuh simi Idss umqoran « hoa hoa hoa, hoa hoa hoa… ». Muh amqoran ad Idos, iryazn ad Dosn. iryazn. Muh amcdtuh Ithavat Iqoar as « nkk d aryaz am kco macci d dabx, akk Ihodu Rbbi ».
cidt cidt Tuqal tmuqli n mddn r Muh amcdtuh Tbddl. Idofr it umqoran armi s Ikks tagmaeit. lqoahova kifkif, a anda t Idtf umqoran ad Imq fllas at Irr d dabx. Iuqal Muh amcdtuh Iddarai lhiudo, akkn urt Itmayar. amqoran Ithiri at Ivali, ma ulacit am akkn d kra t Ixusson. Iqol Itnadi fllas, Itmuqoul anda ara at Iaf, akkn ad Iy cidt n sinima di tgmaeit. amcdtuh Idtrrif kan, Tdora ids am vin Iqabn si taddrt, ad Tctiqodo at Tvalido. Ihgb. achal d abrid ad Iddari lhido akkn ad Isnsr urt Itvali ara umqoran, vinna at Ivali ad Iazzl at Idtf at Irfd at Iavi yr ifasn is alama d tagmaeit. urs Itsrrih ara alama Ikrho iman is.
Muh amcdtuh Isea leqol. jiwas Idtf as iryazn. ain Illan d amqar amqoran di taddrt Iwit i-d. Hodrn i Muh amqoran, Muh amqoran Inna asn blli d aqossr kan, ur Illi ‘acmma, Muh amcdtuh Inna ain Iqoar si zik « at Ihodu Rbbi aii Itixr, nkk macci d alqoaf ad Ileeb isi ». imqarn Valan blli ur Mqort ara taluft imi d aqossr kan ulac taedavt, dqa Fkan uravn Mfaraqon s’aval Zoidn.
Muh amqoran qurs am akkn d tsrih is Fkan imqarn, imi urt Xdtan urt Nuqn, ula s’aval. ntta si vid ur Itarra ‘aval, imqarn ula d aval nni urt Xdtan is. Idofr umqoran amcdtuh armi Iuqal ‘ism is d taslqobt di taddrt, ulama mddnd ako Hmmlnt. sia ara da ak Iini jivn « ma Thsbdoii d Muh amcdtuh »
assn Imuyr it i-d di suqo. Irvl fllas umcdtuh, maca tiqogirin is ur Zmirnt ara i tazzla. sin ihurifn n Muh amqoran Iwdo it Irfd it Iclqof it. Ibda at Isrqoas yr ifasn is am lûfan. Isrqoas it Icnnu as « ad Tiqzifdo ad Timqurdo ». azyn di suqo i Iggan lcqal nsn Ruhn ad Nzzhon i umqoran Iturar s umcdtuh. adtas i Iqiln d asourdi i-d Itavi is di lsuaqo.
assn i Inql sdol. zik Irrat d alqoaf di taddrt, tura Isnzzho-d qurs lerac. tura dain, Ikks it si dunit. sia d tsavnt, a vin t Imuyrn di tmdint as Iini « attan tbururt nni Nvala di suqo ».
akkn t Isrs, Inna as umcdtuh, sdat imswqon : « Muh, Cfu assa Teddado tilas ». imswqon armi d imirn i Fhomn macci d sinima.
Qoarn lqobail : ma Iyull diik uryaz, Ikfa fllak ‘idos. Muh amqoran si lfhoama nni Izadn qurs, d tadosa i Idosa : « hoa hoa hoa… ». Iyull diis uryaz, maca urt Ihsib ara d aryaz akkn ad Izor Iyull diis.
Rnan kra n’ussan Twdo-d leid tamqorant. iqribn Usan-d, ixddamn Stefan, Cbbhn ako Tccur tgmaeit. Muh amcdtuh Ilsa lbista Icbbh Iruh r tgmaeit am ntta am iryazn. Muh amqoran Ivala anctn n lqaci Ibqa ad Ixdm cidt n sinima as Zzin ako atn Isdos. adtas aia urto Ixdim, imi Muh amcdtuh Iuqal ur-d Itban ara. Ivala amcdtuh yr idoarn n iryazn, dqa Iuzzl qrs, Idtf it qobl ad Irvl.
Muh amcdtuh, ur Iban aiqr, assn ur Irvil ur Iffir iman is. assn ula d ahivt nni n zik ulac, ur Isavl urs Inni am zik « akk Ihodu Rbbi ». as Tinido Iegb it lhal, am akkn ula d ntta Ibqa ad Isdos iryazn di’ass n leid. vinna at Itclqoif ntta Isusm kan. tadosa Ikkrn assn Tuyar ako tiiado, imi Idtuqot lqaci irna d leid, d tayonit n lfrh. n tdosa.
Muh amoqran am aerab, Iemr suqo vhds, Irra tagmaeit d suqo n tdosa. Isrqoas amcdtuh am tmdtut i lûfan :
suho suho i lmni
Muh d ayazi n tini
ad Iiqzif ad Inrni
ad Iavdo anct iynni
d tidôt, tadosa d lfrh assn Wdon s iynni.
d aebar amzvaru i Ihbsn tadosa. ! Thbs din. lqaci, am akkn Ukin-d si taryit, si dunit n tdosa. jivn, sin, tlata iebarn, va dffir va… ain Illan d aryaz Iqodtb nfs is. ur Bnan ara f ain -d Idoran. Valan Muh amqoran Iqli tinynit s tazojt n tqzis d thoris, Infdo r dffir am abedo iskla imqorann ma’t Yzmn si lgdra. di tsusmi nni -d Iqlin i Slan i uqocrur is mi-d Irra sout si lqoae, Ifddx am tqsait tamqorant ma’s Tbrudo f uzoru.
Infdoas Muh amqoran akkn s qodd is, as Tinido Irna di tqzi makkn Iqli. alln is Ldint, udm is Ikrsmumi, icnfirn Brnn am vid n vin Iccan ain Smumn, Suffqn-d akoffa d azwaq. Iban Ihbs tadosa qobl ad Imt.
ur Iban amk, Tqli-d tiyuymt di lqaci, akkn ma Lan Mvxxarn, am akkn Uyadn atn Indodo ‘ain Idoran. Yan lisse di tlmmast n tgmaeit. ziq qas Sean claqm, akkn Hmmln tadosa i Uyadn lmut. Muh amqoran Izzol, Muh amcdtuh Ibdd, Imuqol it Imuqol it, Ismar as ain -d Iqoimn d tirsasoin di tmzoiant is. s idmarn ako istnt Ifka. makkn is Irna tirsasoin tinyyura, Imvavl Muh am akkn uread t Iffiq ruh.
iryazn nni Irvan tadosa, akkn Valan tura macci d tayonit n tdosa Rranto d tarvla am ivtal. Uyadn atn i-d Afn igadarmiin, asn Sivln r cada. akkn ma Lan kull jivn Ikcm s aqam is Ixmt din.
assn i Mutn achal d ikrri di taddrt n lmumnin. jal aqam Imut diis jivn. ula jivn ur Imut lmut n Rbbi, d timnqivt itn Nqan mrra. Nqantn s’ism n Rbbi, am akkn Rbbi Inqo izamarn. Mutn ako Mzzoijit, ula jivn ur Iqoim ad Iavdo d amqar. di tuddar n lmumnin, ulama Qoarn d leib vin a’Imtn f uebbudo is, mi -d Twdo leid ad Nqn f iebbado nsn. vissn kan ma d vid Izlan i Iwin leib, nq leib f izamarn nni Iruhn d asfl f iebbado n vid itn Inqan. akka i d Rbbi n taddrt nnq, imi Mqor s taerabt 5 tikal di’ass, Ithmmil ad Azzln idamn. lmumn Iddan ids Ilaqo ad Inq. dqa mur Nqin lkoffar ad Nqn akrarn.
Imne ikrri n Muh amqoran d vin n Muh amcdtuh, qas Qonn asn lhnni am viiado ur Mziln ara. ur asn Tccur ara. jivn bab is Imut, vaido bab is Inqa. assn Tdora-d tin ur-dn Dori di taddrt nnq : Ruhn iryazn d isflan f akrarn.
Imdol Muh amqoran di’ass vis sin n leid. Tver tmdolt is, acku armi is Qazn tagdidt, tiqodimin ur Ikccm ara diisnt, si tqzi d thori Ikkan di tiiado.
asmi Iedda Muh amcdtuh di cre, Inna as lgug :
– Nmuqol lkuaqdo ik Nufatn Zddiyit, Nstqosa fllak Chodn-d ako mddn blli d aryaz Ilhoan i Tllido. ? amk armi kk Iffq leqol Tnqido aryz yr iryazn.
Irra as Muh :
– msju lgug, ur Nqiq aryaz ur Hdoirn iryazn.
Isuq fllas lgug :
– ??? amk, amk.
– akka i Illa lhal.
– Sfhomii-d.
– qurnq a msju lgug, aryaz d lenaia. aryaz ur Idtllim ur Itemmid i lbadtl. qurnq vin a’Ihqorn vaido macci d aryaz. Tyora-d ar vid Illan din, imr Illa yarasn jivn d aryaz, tili ur Itemmid ad Tuhqorq ntta Itmuqoul. vii a msju lgug d tadosa i Dosan, Iegb itn lhal. makkn Qolq d taloluct Ileeb Muh isi, Qoimn r tdosa Iegb itn lhal, makkn Tkfa tmqra Rvln ako ur-d Iqoim ula jivn, ualukan i cada.