Eli Muh

Eli Muh

Ilhhu umattar di taddrt Isutur tin n Rbbi. Ivt f twurt n jivn uqam, Iffq-d qurs baba Musa :
– ? acu Thvagdo a mmi
– aii Tfkdo tin n Rbbi, ad Iy Rbbi ad Trbhdo ad Rbhn ‘arrav ik. ad Iy Rbbi iqsan ik di rhma. ad Iy Rbbi ad Iiqzif lemr ik, ad Iy Rbbi…
– dain, dain… ?? ad Tcodo crba qas Smumt cidt
– ato Coq
– Uqal-d ihoi askka tamddit.
……………………………………………………..
Lan imrkantiin di taddrt nnq, maca tayara aii d Eli Muh i d amqoran diisn. a Tttimqur txridt is armi Tuyar mrra tiiado. qas akkn lqoraia ur Izad ‘ara, Igga as-d babas adrim, assa ur Izora ara ain Isea, macci d ain a’Ihsb. babas Igga as-d adrim, Igga as-d cha. adrim akkn ad Irnu qurs adrim, cha akkn ur Itsorrif ara. adrim Itffr it mulac at Yrn s tidt, cha ur Tffir ara Valanto mddn.
si zik di tuddar iqamn imrkantiin Hoddrn mddn fllasn. anda Izad usourdi Tnulfunt-d tmucuhoa. a Qoarn jivn si lgdud n Eli Muh Iwi-d lhrz di ufus is asmi -d Ilul. f akkn Nan imussnavn di taddrt, ad Tafdo s taerabt i Iura lhrz nni, di mi ur-d Inni jivn acu Iuran diis, imr s tqobailit i Iura tili Qrant. di zman nni ulac vin Issnn taerabt akkn ad Qrn ain Iuran di lhruz. vid Ixdoan tiqoulhoatin Nan lhrz nni d « cha » i Iuran diis. vissn s taerabt nq s trumit, imi lqobail anctn n cha uread Widon qrs ar assa.
Eli mit Tvalado mbeid ar Teqoldo d vin Isean adrim. Iffq-d r babas. lqodd ulac, aebbudo Iffq-d anctilat, cidt tcacit f uqorru Izyan Iqorrc am tmllalt, taqct Tghod Qossht irna Ihrrs ito… ula d alln is Zyant Celnt, as Tinido s uhcci i Itmuqoul mddn.
Eli Muh Ikrho imakarn. ulac ain Ikrho am nitni, imi Dtammaen di isourdiin n mddn « di isourdiin -d Gmen mddn s letab, s lhif d’urrif ». Eli Muh, lqaci ur Issin Ihssb itn ako d imakoarn. ulac laman. Ikrho daqn at thuna, qas akkn ula d ntta macci jivt thanut i Isea. Ikrho itn imi bu thanut Icuba amakor, Ithmmil ad Iffq usourdi si lgib uklian akkn ad Ikcm r lgib is ntta. ala tihuna ins i Ihmml atnt Ikcm.
Eli Muh Tayadnt mddn, ala ma Izzi s uerur i Kkatn diis, i Dssn fllas. r’udm is, mbeid i Tsllimn fllas « mrhba-leslama-murkk Iuq ‘ara ». tikual Itarra-d azul ma’st Tinido. tikual kan. ma Istufa, murt Isrfa jivn, ma Tzhoa taqadt is. irna macci d imqban i Itsllimn fllas adtas, di taddrt nnq d vid urn Xusso ara i Ihmmln aqozzb uala vid Ixusson. vid Ixusson, amur amqoran diisn Sean nif di umur n usourdi, dqa ur Hmmln ara ahivt d uqozzb, Zoran suma jivt. Lan s uebbudo nsn kan i Tvalin timsal. vidak Thibbin ad Sllmn f vid Irvan uyar nsn. sonf nni ula i Xdmn s nif, Zorant qas Irffd iqorra ur Itcuffu iebbado. d nitni i d imdukal n Eli Muh. d tarbet is. Inna udrvic jiwas « arbe nni macci s alln i Tmsmuqoaln, r txridt d uellido ma Cuffn ».
Eli am babas. aqam nsn ur Tsddiqon ur Teccirn, ur Taggan ain a’Hivcn imqban di tfrkiuin. ula d imattarn urtn Suturn ur asn Kkatn f twurt. « ulac, ulac ». ula d aqogun urt Sein di uqam, imi Ihvag ad Ico. di mi ula d iqogan n taddrt ur Hzinn asmi Imut babas n Eli. qas akkn Iccur uqam d lqaci, Kcmn kan imi ula d nitni Kccmn ma’ Imt jivn di taddrt. di taddrt nnq, ankcum r vin Imutn d ardtal. Kcm-d a-n Kcmq. di tmurt Ihmmln asourdi kullc d asmerqo. askka nni kifkif, Illa lqaci di tmqobrt, Tccur maca Temr akkn Itemmir suqo, mi Ifra jal amswqo ad Iqol r cql is. ur Ihzin jivn f babas n Eli mit Rran s amrug. ala Eli i Irvan imdti, Iuyi ad Isusm. assn a Itru am tqocict. Vhomn mddn, Qiln f babas i Ismar anctn imdti. Nan as :
– dain brka imdti a Eli, babak d amqar Iruh am ntta am imqarn. Frh, Iruh Igga ak-d lbaraka.
– Igga-d lbaraka Ukrnto vid urn Uyad Rbbi. ? amk ur Truq ara.
ziq Eli Muh a Itru Ukrn as akmmus anctilat Iccur d adrim. ! di tmqobrt, ass uzokka n babas.
– macci f baba i Truq. baba Ruq fllas idolli. assa a Truq f’iman iu. ! ad Ruq ulac amqbun ii Icban. idolli Imut baba assa Truh txridt Tccur d adrim. ! !!! Xlaniii, Qodniii, Nqaniii… Vtnii di txridt iu. nkk Uyiq ad Goq adrim iu di uqam, ur Uminq ara iejjaln iu. Qilq ulac takordoa di tmqobrt. !! Iruh baba Trna slfau. Ukrn ayugil di tmdolt n babas. ? amk ur Truq ara.
Evqon mddn ma ad Run nq ad Dosn. vid Istufan i tdosa Nan as :
– dain tura, adtas i Trudo a Eli Muh. qas akkn nniy ‘ul ik, assa Teccrdo asourdik f laxrt n babak.