Ebdrrzzaqo

Ebdrrzzaqo

ziiik, asmi mazal udain di Lzair.
Ebdrzzaqo Iuq tannumi d ubrid nni. macci armi d assn i Ikcm s aqam n emms Ishaqo. Iwdo kan Ikcm, imi tawurt n Ishaqo Tskor kan di’ido, di’ass Tzya Tldi. Isllm f emms Ishaqo Iuq aqorrus, Istqosa fllas murt Iuq ‘ara, ma bixr i Lan imavlan, Ifka as deva lxir akkn ad Iiqzif lemr is, akkn as Ifk Rbbi tazmrt ad Iuqal d ilmzoi, ad Icece tafat is, as Iy am ajur umi Zzin itran, ad Iif ako imqarn, as Irnu di rzoqo as-d Ismir bla cha, as Ifk amkan Iifn viiado di lgnnt… Ishaqo d amqar d amcdtuh di lqodd, d amqoran di lemr. adtas i Ieddan fllas. Ebdrzzaqo Itak as uravn, ntta Itragu ad Ikfu akkn ad Izor achal a’s-d Kkrn ‘uravn nni d asourdi. Izora uravn n Ebdrzzaq macci badtl. dqa akkn Ikfa Istqosat d acu it i-d Iwin.
– a emmi Ishaqo ur Bqiq ara akk Cwlq, maca Tqli-d flli jivt lmusoiba, macci d ain umi Zmrq at Qoablq. tamdtut d tamudoint achal aia, dtbib Qlai dva Qlai, nkk Tzorido tagrnant iu ur Izad ‘ara diis, imqarn Ilaqo jal ajur asn Fkq isourdiin, arrac Ndonii Hvagn ako amsoruf, Rnu lkra, Rnu aman d trisiti… am akkn drus ‘ancta, Tqli-d lmusoiba aii ur Bniq fllas…
dqa Ibda Ebdrzzaqo tamacahout n lmusoiba -d Iqlin fllas. vin urtn Ssin ad Iru idamn, imi macci d ain umi Izmr at Iqoabl, irna d avhid i Illa. lmusoiba -d Iqlin f Ebdrzzaqo anct ilato. Ishaqo, imi it Issn, a Itragu kan ad Tkfu tmacahout, ad Ivali achal a’-d Isutr Ebdrzzaqo d adrim. lmusoibat n Ebdrzzaqo am tid n Ebdlkarim, Ebdlhafido, Ebdlqani, Ebdlbaqoi, Ebdlgamil, Ebdlkabir, Ebldleadoim d viiado. Iuq tannumi idsnt Ishaqo. akkn Mxallafnt i Mcubant imi ain din d timucuhoa. Mxallafnt di’aval, Mcubant imi Hvagnt mrra tadrimt. s tdrimt d emmtsn Ishaqo i Frrunt tmucuhoa nsn.
Ebdrzzaqo, Ebdlkarim d viiado, am tjazidt at Blqoasm. Ssnn kan abrid urdtal, vin n tririt urt Ssinn. vin Iwin asourdi urd- Ituqal alama d asmi a’s Kfun ad Ihvig ardtal vaido. dqa a-d Iuqal r emms Ishaqo. Isukks asn-d Ishaqo si zik, maca udain di tmura n mddn Tddun akkn Ufan macci akkn Bqan. Ddrn yr ‘aerabn akkn Iddr assa uqobaili yr ‘aerabn. d tudrt n uqrda di tmurt n imcac. urtn i-d Isoah ad Run nq ad Inin macci akka. dqa Taqn kan abrid n’adda. a Seddain ain isn Iuran.
Isusm Ishaqo urt i-d Iuli ‘aval, armi Tkfa tmacahout nni di Tnyr dunit f Ebdrzzaqo. dqa Ihuzz aqorrus.
– ? acu ikk i-d Iwin a mmi.
– Usiq-d aii Trdoldo amljun, ur Tedtilq ara akt Rrq u ak Rrq ako ain ii-d Ttajaldo si zik. Zoriq Edtlq fllak a emmi Ishaqo, maca ussan aii a-d Kcmn isourdiin d imqorann, ad Iliq di lisse ad Rrq ardtal iu. Tzorido a emmi Ishaqo, Tssndoii, d kco kan i Umnq, ur Bqiq ara ad Sln mddn ad Zorn srr iu. aqoli Usiq-d qurk am vin Isuturn i Rbbi sobhanu…
Ebdrzzaqo Issn ad Isutr, maca aqondur n’udai Iver i ucuffu, macci am vin n uqobaili. Inna i inbyi n txridt :
– ak Fkq amljun. maca Rymii qobl.
Ebdrzzaqo Iuqal r dffir :
– ala a emmi Ishaqo, ala a emmi Ishaqo. haca, haca, haca. iryazn am kco ur Turyamn, aur Avdoq ma Rymqk. haca, haca…
Inna as Ishaqo :
– ma Tbqido ak Rdolq Ilaqo aii Trymdo.
– haca, haca. ad Rymq ako mddn haca kco. ala, ala a emmi Ishaqo, urkk Ryymq ur Qobblq v a’akk Irymn. ala a emmi Ishaqo, haca, haca. kco am baba a emmi Ishaqo. ad Rymq iman iu, ma d kco aur Avdoq ma Rymqk. haca, haca. urkk Ryymq ur Temmidq ad Tturymdo.
– ma Trymdoii ak Rdolq, mur ii Tryimdo ara ur ak Rdtlq ara.
Ebdrzzaqo s asourdi i-d Iusa, macci r rymat. ulac akkn ur Ierido ad Irr amqar s abrid, amqar Iqown it Rbbi, Iqoar as kan « Ilaqo aii Trymdo ma Tbqido ak Rdolq ».
ulama d tiktabin n deva lxir i Iqra, macci adtas i Issnn i rymat am Rzzaqo. uravn Iqratn di lkutub, rymat di uqam d iznqoan. Ihavt armi dain Iujs, Ifhom blli ulac dtme, urs Irdtl umqar ur qorib. dqa, imi mqoar asourdi ulac, Iqors fllas s rymat :
– inel ddin ctlak a udai bn udai. a ctla tafuhant. a rasoa tamcumt. a tursado n dunit. a ctla imursousn. d agnvi n sidna Eli ivn Ilaqon a jir zrriea. ineldin Lalman ikon Iggan ur Imha zrriea nvn. ineldin… ineldin… ineldin…
Irym armi Ieja, amqar Itmuqoul kan ur-d Inni aval. Isusm Ebdrzzaqo. Inna as umqar :
– Rnu. mazal. Rym.
adoar Iyr it, Ebdrzzaqo Issn i rymat, udain Sholn i rymat. Irym armi Ieja daqn Isusm. Inna as umqar
– mazal. Rnu.
akkn armi 3 ibrdan. 3 ickkarn n rymat. a Iryym Ebdrzzaqo armi Ikfa amaval is n rymat. dqa Ikkr umqar :
– tura ak Rdolq.
Iwi as-d amljun Ifka ast s afus. Inna as :
– ax tura, Dtf. Turymq asourdiu di ufus iu. akka uala aii Trymdo asourdiu di ufus ik.