Sliman 4

Ikfa laman

Ikfa laman tura dain Tkfa nija di’ulaun
d lqdr u nkr i-d Iqoimn yr lhbab d’atmatn
Ikfa laman tura d soh zman Ifdoh
s tidôt macci s lkdb
mi Nsea ahbib sobh a Nqil d soh
tamddit at Naf Iqolb
ul Itru tasa Tgrh aqolaq tura Ntegb
Nyora-d di zman lgahol kullci Ibddl
kra n vin Ihoan Indorr
Ixldo lhqo d lbatl kullci Ihsol
bu lxir ak-d Irr crr
Illa ula di lmtl kra n vin Thabbdo akk Ihqor
Rbbaq-d jivn ufrux Illa d amcdtuh
ala nkk kan i Issn
Takq as lmcmac d lxux Itimqur ufrux
armi Icab di’afrivn
tura Israfy Iruh Idda d iedavn
Ufiq azrm di ubrid Irzoat usmmido
Iqadoii as Kmmlq
Ddmqt i-d Rriqt r lgib Hsbqt am hbib
Qilq d lxir i Xdmq
m i-d Iuki a Itgllib Ityalla ar akk Nqq

azyr Ieqol ymas

azyr Ieqol ymas vid ntta Itmhhn
ma d vin Tsea jmmas Iruh Iggato di lhzn
taqosidt iegmiin am tin n imdann
mi Mzzoiit d atmatn mi Mqorit Frqon dain
asmi Lan d imctah Rvan leb d uncrah
kull jum jmmatsn Tfrh akkn kan i Ddukuln
asmi Brnn ‘accivn kull jum Tmbrrazn
Tzdq tedavt yarasn amzun macci d atmatn
asmi Bdan a Tnrnin Ukin Iqoed usoynin
va Iqoar as : xur akkin mbed i Tmixzoarn
Ihdor asn-d lfiraqo va Iqrrb va Icrrqo
kull jivn anda Iswqo di rhba i Frqon dain
Mlaln sin izyarn uread Miussann
Bdan a Tmstqosain ma Illa lxir di’atmatn
Indoqo jivn diisn Itusmma Igrrb Issn
Illa lxir di imzoiann mi Mqorit Frqon dain
vaido mskin a Itru Imkti-d d lmhain
Inna as Rfd asaylu a Nkrz di’almatn
kull lmhna as Nknu nkk idk kan i d atmatn

Inas i lflani

Inas i lflani Ml as ako lmeani
Sfhom as jivt lhaga ma Ibqa ad Ithonni
Ilaqo as ad Istrge
abrid -d Iwi dirit Iffq brra n cre
Iban am tfgrit Uyint mddn mrra
Inas akka Sfhom it brkat si lxsara
ma d lhsab is Ixsor si’ass amzvaru
macci d ain a’Iffr lumma ako a Ttru
ma Ibqa ad Istqfr s lxir i Nbqa ad Tfru
a Iqoar d inslm ul is d aqorsani
Itkmmil di latm ur as Iban sani
ma Istqfr Indm d ain is Nbqa nkoni
Sivl as In as Ruah ma Ila d lmumn
ad Kfun ako lgrah ad Hlun ‘ulaun
a-d ako Nmsmmah a Nuqal d atmatn

akka i-d Iffq lxbar

akka i-d Iffq lxbar Nant i-d di kull mkan
lukan d soh at Nzor jiwas labudd a-d Iban
ma Illa d lkdb Nstqfr lhasoulit akka i-d Nnan
tamqart Thrc dain kan Ttavi-d si kull shur
Txldo qodoran d’aman s lgavi Tqdol-d ajur
m i-d Ihdor at Trr s amkan d vin Ezizn i Tqurr
Sidi Jusf d lvali uaqoila Isea lbrhoan
aqam Ibna Iuli Emrn ast vidak Ixlan
Isea alln Itvali macci am vidak Ieman
cix Aerab Ujhia di kull lemala Mchour
vin Ixusson dria Iruh qurs at i-d Izour
kra n v Iccurn d nija Ifka as-d s uemmur
Nan Vlhag Izdq azoru sbe snin bla lfrac
i udfl ako d’adou bxlaf taqondurt n cac
di ctva a Isbuhru ntta qurs d aqamac
Qoarn Sid Eli Musa Izla azyr Iskr it
macci d alqoam i Izzoa Isbdd tiygda n zit
lhasoul akka i Ivssoa ma d kcc Qobl it nq Goit
Iktr fllaq qoal u qoal macci d ain ar a-d Nhodr
ain Illan d lmuhal fihl at i-d Nfkkr
lukan a-d Hkuq achal qas ad Tccardo ackkar

Zdqn  diinq ‘urfan

Zdqn ako diinq ‘urfan ulac v Ihonnan
vin Tstqosado ak-d Ihku tnac
Trun ula d vidak Irvan si lqoniea Ikfan
ain Sean amzun ulac
a vin Idtfn iynuan Azn aq-d lgbran
Nhsol di lqorn rbetac
dunit Truh Tkfa Tmngr Thfa
Twdo r lxxr n zman
lqoum Ibddl soifa Ikttr di lhrfa
Vhomn ako vidak Iqran
Ixldo lhbb d ukrfa lhqo Iturfe
Idda uzyzav d uqouran
lukan mqoar a Ncffu kullc at i-d Nhku
a Nxbbr vid urn Ssin
a Nrqo Ntazo am safu mi Eddant Ntou
mi Nyyull Nuqal ar din
Ndolb Rbbi aq Iefu ncallho a Nhlu
a kra Illan d lmumnin
ad Tqildo Ncca iflfl kull va anda Ihoml
ur Ieqoil hdd axsoim is
vin Iufan ymas Ihsol as Ikmml
as Ico ula d aevin is
a Rbbi Azn aq-d leqol Tkfudo lbadtl
kull va Rrit i-d r leqol is
Ndolb Rbbi aq Iefu ncallho aur Ngah
ma Nholk ncallho aq Icfu a Nhlu si kull lgrah