Sliman 1

lvqot aqddar

soahha a lvqot aqddar vin iq Isrvan lhom
ma Nsobr Nzora Nndorr ma Nhmqo Nzora Ndolm
ur aq Infie ma Nhodr ur Infie ma Nsusm
kull jum fllaq d ahbbr amk akkn ar a Nxdm
zik asmi Tlla nija iylil Irbh ‘ul is
Illa nif Tlla lhia kull va lhrma di uqam is
tura imi Tzad lqoraia Trvi aq leqolia
babas Inkr it mmis
ur Nufa um ar a Nhku ur Imne hdd si lhomum
lqrba Tuyi ad Tkfu Thkm fllaq s lmhtum
a Nshsab Nrnnu di’ass i a Ntaryu
di’ido Iuyi a-d Ias num
leqol Illan zik Ikfa kullci nnq Itddu s lhmqo
lqoum Ibddl soifa a akkn is Nxdm Nevqo
kullci Iuqal d lhrfa Ikkr umulab i lafea
nema Tqab si lsuaqo

Trvi Tbrvi

Trvi Tbrvi Iyyuma a-d Idohor ‘iqf is
Trvi Tbrvi labud ad Teqol bab is
Trvi-d si kull mkan kull lgns Itnuva
amqoran d umzoian kull va Iqoar akka ii Ihova
zik d Rus d Marikan tura Irna-d Cinua
d imksaun ito Ixldon kull va ansi -d Ihloli
Irrzo uekkaz mit Frqon uccn Ikcm yr ‘ulli
Homln izamarn Goan amrah d lxali
lvqot d amudoin Ilaqo as dva hllu
lqoum Ibdoa f sin va Ibnnu va Ithouddu
achal n lsnin Tmcbbak Tuyi ad Tfru
lvqot akka i Ilha Iwito i-d s uzaido
Txsi si jivt lgihoa atta Tcel-d si taido
qas Illa jiven Ilhoa at Tafdo Idhom it vaido

3 iqogan

Dwrnii tlala iqogan Sylafn flli hoab hoab hoab
Zorrbnii ako ibrdan Bqan aii Kksn lhbab
kul jum Sylafn flli a-d Qoarn hoab hoab hoab
urtn Widoq urtn Eniq nitni Tnadin lgrrau
mi ii-d Slan Tqnniq Hsbnii d aedav
ur Fhoimn d acu -d Nniq Sylafn flli hoav hoav hoav
jivn diisn d avssur Mqor Icurf d amqar
souras mrra Tqour ma d asylf Iver
qurs tahnact di usaqur aho, Iqoubl-d amnar
vis sin daim Ishotrif am vin Ivt zuqam
kull jum Iccat lhif Iusm si’at uqam
qurs tahnact di usqoif a Isylaf i dtlam
vis tlata d amsas ur Iyyan ur Isyan
Isylaf di’ido di’ass Itcwil lgiran
Iqil d ntta i d aesas a Itsojjid iqsan

a taqobailit

a taqobailit a tiygdit
a tin if Ibna uqam
sobh tamddit aryaz Vssoit
In as ad Iddu s lvqoam
d kmmini i d tiygdit if Tbna dunit
qurm ako i Cuddn isulas
qurm i Tsnnd tkufit d acbaili n zit
d kmmini i d aesas
ma Illa raj im dirit ur Tris ara tygdit
kullci ad Irab ar lsas
kull jum Tvssoi aryaz im jssim d’arrav im
Ml asn ibrdan Ilhoan
Grrb kan si’iman im akkn Illa uqam im
i Lan ula d lgiran
Kks tismin si’ul im Lhoi kan d cql im
ad Tilim ako di laman
Vssoitn jivn jivn mlmi Toun Fkkritn
Ml asn souab d lmeqoul
d ac i d lfaida n iedavn bxlaf imdtaun
lxuf d lholak n’ul
akkn Lan imdann jak Rbbi nnq ako jivn
kull tasviet aq-d Itmuqoul
Tixr i zour d lmnkor lbqdo ako d lkofr
Baed si kull lblia
ur Tqozzib ur Hqor kull va Fk as lqodr
Ilhoa lxir Tlhoa nija
ma Illa Trnido sobr ad Iili fllam srr
anda Tddido d lefia

Si Muh u Mhnd

Nzzoa coina ako d lim lvrd u ljasmin
Ifka lxrif anbdu
Nxdm it di’ass n nsim lbadna Tqoim
Nqil a-d Iw a Nzhou
asmi Ibda a Itellim Ifka-d si kull ein
Isudo-d Iqole it’adou
asmi Lan vidak Icfan d lfahomin Qran
Lhoan d lvdtn d tuzout
Rran as tarya n’aman a Itss lgnan
Ifrh uryaz d tmedtut
ma tura d lxxr n zman s iqjal is Ksan
Hsbn ako bab is Imut
Ilhoa lxir di’atmatn ma Illa Msfhoamn
mbeid i Zvarnt tissas
ma Yan lqodr i jivn i umqoran diisn
Gbril fllasn d aesas
ma Ifat Mxrvadon Kcmntn iedvn
Ikfa lxir di jivn ‘ass
a soalhin adrar sahl a siadi Nvhl
Davim afud iu Ihuss
Holkq hdd m aii Ieqol soura Tbddl
lmndoqo si imiu Mxsuso
a Rbbi kco d lkaml qurk i Nmuqol
a vin Irffdn Isrus
si tmurt armi d Lpari Rviq imdti
Dolbq di saddat smah
Vhomn ako dii lqaci Rvan atsqosi
d ac i d sbbak n ruah
siva jivn am nkkini i Cjjbnt lmhani
umi Rriq lxbar n soh
___________________________________________