Lvnnas 5

mi Tqabdo Tfnido

akka i d dunit Thsoido
mi Tqabdo Tfnido
ak Rbbin mddn tisas
uama asm akkn Tllido
Treddo ur tknido
Qoarn as Itcco di lhrmas
flli asm a’-d Iqli ‘ido
a m timmi ad Tvalido
f iedavn iu ad Iali ‘ass
Qonnt ‘alln iu si lmrar
Uyint akk Xzornt madoi
mlmi isnt Tyido lqorar
akkn ak-n Rrnt tamuqli
Tngrdo tarya i uxssoar
Tsjjx lgtta Tqlli
aho imr Ntmcavar
tili ur Nhddr i tii
am lxial Bddq i sorsar
di’ul Trbbiq izomi
imr ik Trbih mqoar
as-d Afq sbba i’iqf i
Tdora idk am jir sqar
Irga lkanun d inbyi
ma Zziq-n qurk Wiq lear
qas ad Idos udrum flli
sî mi i-d Nlha urkk Dolimq
Rriq-n cada i’irik
ddav ifrr ik Zyiq Zdlq
Susmq Qoblq lbqik
assa dain Ndkvalq
ma d kco Tggakk tzmrt ik
qas Tqadodoii ad Zvgq
ur Tqimiq s idis ik
Nviq Tcrdoik tjita
assa sdatk d asavn
ziq diik ur-d Iyora ‘ara
Goank ula d imdtaun
Tsmbabbado di isufa
Egbnk Tzhhoudo isn
qas akkn lgttak Twa
mazal Tzmndaydtn
toxilm rgu ur Rwl ara
d km i d tafat iu
aii-d Itban uzokka
Iwdo-d sfr iu
ul iu Iqobr Icqoqo
Tkna tycrirt iu
v a’Ieuddn zman aq Ifrqo
aho a tahnint iu
macci d ain ar a-d Hbsq
a Zrrbn ‘ussan
lgttau urs Zmirq
leiub diis Qman
ma Goanii vidak Hmmlq
ur Sdolamq zman
lmut mi-d Tnna akk Qafrq
d nkk ito Ibqan
Dohiq-d ur Seiq azal
qr vid ako Hmmlq
Ebbaq asaylu n tmsal
ur as Zmirq
ula d zvago n lhlal
di’ul is Udrq
Yliq is di umurg n cval
armi to Smsxq
idm Zoriq kullci Ikfa
ur-d Iyori usirm
tawurt n tmzoiu Tfla
adou as-d Ikccm
a sollah n At Dvala
Ndhoq-n isvn
Ilim idi ddv lqoaea
m ar a-d Ias ‘assn

lhif n nyr

annaq imr Cbiq tizjau
ur Itbur ‘ajlau
dunit ad Cummq lbnnas
ur Ttqar ara cograu
ad Seuq ailau
ur Tiliq d jir trras
imi raj iu d asllav
Iyyull di tvnzau
ur-d Gbin lrbah fllas
mi Dtfq di ufurk a-d Iddu
issi ad Iylu
Rviq ayrirb jall ass
ul iu Idduxxu am safu
Tyyuma as Txdou
lhrara Izln fllas
dain Ieja di uqurru
Ibqa ad Istefu
ddav ‘akal a Nmvanas
lghod ur-d Iqoim ara
s txridt Iyla
f ‘iqf iu Soebn lvqoat
nyr ur ii Izyil ara
ma Mutq askka
ism iu at Tsfdo tsvet
ain ii-d Igga baba
m at Goq i lgame
ad Iuqal d ajla n taddart
ad Kfunt dii nhotat
afray n lmhnat
at Zyrq bqoaelaxir
aerur ad Ibru i rymat
ad Tfrh taddart
am akkn Iqab jir dtir
axsoim as-d Tizdiy tsvet
ain Ibqa Iufat
ma d ahbib a-d Itfkkir

taekomt n tyravla

imr di Isse lxatr
diqo di’ul m ad Ili
a Ntvhhid Nthjjr
imqi n souab a Ifssi
ayoni n lisr m i-d Idohor
Nthiri at Nrr d asuki
Nyyuma a Nvxxr i lvhoi
n vidak q Ismundln
ula d tamaziqt nni
i Nnva ar aq Isdukln
Bdoanto ako d lqosabi
iqorra macci jivn
mi Nqil Nffq-d r ludoa
aq-d Imayr usavn
lqobail si zman akka
d taymat i di to Uqn
achal iryazn at sofa
Nsqim asn-d Nkks itn
amk ar aq Ibru facal
amk ar a Nqoabl askka
ma Nkna i uhoubbu n tmsal
aedav urq Izyyal ara
akkn a-d Nrr i ctla azal
a Nhlls a Nbddl sira
m iq Tkks tuqosa usmmido
taido ato i-d Nsnulfu
Iyyuma as Iffq ‘isido
Nfhom Izdq aq ‘adou
di izori n lgnas Ntqido
Qoarn as amk ar a Tfru
Nzora assn m a’Tfru
ato Qlltn vid to Iceln
ma d vid Iwin devssu
lfrh is ur as Hddrn
a-d Tyori taggalt Ttru
ad Tsaggav di imdtaun
d tqzizat iq Inqan
Ntrbbi afud i tismin
yaranq aryaz m i-d Iban
a-d Nxlqo diis amqonin
d vin ikkon Iggan erian
um ar a-d Zdmn lsnin

asirm

a afrux Egl Frfr
Sllmii f iyavaun
ur Tazyal hdd s uqafr
JSK d vid to Ihmmln
ul iu Icdhoa akon Izor
ata Itqollqo lxadtr
Nnfa-d Nuqal d iqribn
jiwas talvit a-d Tdohor
tafsut Ezizn as Nhdor
atnt i-d Ncnu yaravn
di tsdavit a-d Nmlil
tmaniin at i-d Nmkti
a-d Tvt Lguhor amndil
mi-d Tdda tmaziqt nni
abrid n lisr ur Iryil
i lgil uskka a Nktil
ain is a’Ifrh lbqi
vid s Iqoarn ur Ttbddil
Tfjjdo Izad as lkil
asn Nsxrb lvhoi
ulac asif -d Ihmln
urn Ris ara jiwas
qas ad Qlin iryazn
ur Yllunt ara tissas
a Nqoabl ussan Brrikn
a-d Iavdo lvqot ad Fakn
aq Idolqo lvsvas
ad Ins ugagih Ikkrn
ad Nfdon vid to Ikrzn
qurvat v Iyzzmn lajas
a tamurt iu if Cvdoq
a adrar ii-d Iskrn
Hdorut ii-n a-n Asq
a Nmisfdo imdtaun
f sobr adtas i Snndq
Tqollqoq a-n Uqalq
lhonau atta-n yaravn
ma Tfrhm idvn Frhq
ma Tmuqbnm Hznq
jivn uekkaz iq Ivtn

achal n vid Ihkkun

nkk d’ul ur Ntqozzib
d ahbib nq d aqorib
qas amdun n zhor Iqour
jir tameict a Ttckkib
Tsasa-d leib
achal n mddn i Tqurr
achal n vid Ihkkun
Slln asn mddn si rif
Tagvn di lkdb Rnnun
Yzzmn tidôt d tnasoif
lrbah qrsn i Rnnun
Itqido ueyyun
zman Irrat d amqbun
a akkn Ismgyr kifkif
adtas i Itswiqon
Qodtun-d nniy seaia
si rhba m a’-d Uqaln
alama Ifa-d udollae
vidn d vid -d Irdtln
lqone urt Sinn
Taggan-d i’arrav nsn
dtlaba um ur Zmirn ara
lqolil n v Ishsabn
i ci nsn Tyyn lqorar
vidn d vid Ifaqon
i dunit amk Tddauar
ma d vidak is Iqoarn
akkn i-d Tusa akkn
alama Rrzon ‘accivn nsn
i Txmimn ad Rrn adoar
adtas i Iqssobn Hmqon
ad Avdon d imzvura
mi Wdon lmqosud nsn
ad Afn Zvarn mija
achal n vid Itokln
ad Con ad Ynn
qr vid Qiln Hmmlntn
d azoru i Summtn di brra

a at itran

ur-d Win talvit lsnin
amk ar a Iihnin
vin Ivt lazo s aqorru
lelam Nhrz s tismin
if Golnt tulauin
Tqunfat tidt at Tveu
Ifsx ‘idtig n tmaniin
di Rkkmnt tudrin
fllasnt a Izllz uqurru
ur Ntruhu d isflan
f ain urq Icqoan
Trram tamurt d lmcml
d konvi itn i-d Irbban
itn i-d Isnrnan
asm akkn Nnuda f lasol
assa yr sin ibrdan
lbrr ur Iban
a vin di Nyr Nvhl
a at itran f tujat
Tckkbm tasviet
Trbbam afud i tlafsa
imr Ttnadim tifrat
ad Tym tasqoart
i vid ako Tgga sohha
Tunfm i lhomm Isrvat
lhbb is Izodat
at Isagav f tmura
a vid Iqobln tii
askka ad Iili
tamurt as Tbru tavlas
qas akon Izyl usvedi
i tjita n lmri
Int-d m ad Tbnum fllas
tuzzma m ar a-d Thloli
ad Txbbl d tirni
ain ako Tbnam si lsas