Lvnnas 2

Tnadiq tatut

Gotii ad Nfuq
amar ad Touq
Tkoblii tairi Ieddan
Yumaq a-d Bruq
Txulfii-d uyurn adtan
yarasn a Teumuq
a Tnadiq tatut
ahoat alama d lmut
a mddn a’to Afq
Rzoay di imi lqout
qas idtig Ifrdo tayut
Yumaq ad Frzoq
Kkrm ad Tmayrm tafsut
a arrac ur ii Tragut
Iifit ur Tdduq
Zoddmq ur Zoriq
alama Ifat i-d Takoiq
akka i Truh tmzoiu
Icvdo ‘ul Zziq
si tizjau m ar ato Valiq
Rkkmn idamn iu
Ftin arkol urtn Cbiq
qr zlmdo m akkn ito Rriq
i Zoriq atn Ruq
Nuqq d’udoan
Zyiq a Hssbq itran
arfiqo iu d aevaz
qas Tsqoi-d kan
d crab nq d ain Illan
allaq Itukraz
Cnu-d a ahbib n zman
Smkti-d tin ii Iggan
Tanfdoii ad Ruq
aho a letab iu
Tvt rba daxl n tymmiu
Inqodva kullci
rby i nif iu
i as Ifsin d lqrdo iu
ma d tuzzma ivumi
s lkif i Tsobbirq iqf iu
Ibdtuii d’iman iu
Tayoadq ad Cfuq

a ahbib iu

flli ma Iqoddr-d ruah
tudrt d kco a’to Ilqomn
tqzi n lemr Tsrbah
vin Iddrn at i-d Bdrn
a ahbib iu
Zou tadosa Tou imdtaun iu
a ahbib iu
Rriqk d anayi lhif iu
a ahbib iu
Sdhouii toxilk Ndorrq
Iruh letab iu
Houddnii lsas iu Hdorq
Zor kan acu -d Itnulfun
Sl kan i lhodur Qorrhn
f ul iu Fssin am uldun
Nhcamnt Tadrnt ‘alln
ma Lan vid ar a Icfun
tadiant ato Arun
a Nnfsusi di usavn
vid Iyulln aq Srun
d nitni a’tn Irun
atn Indodo ‘ain iq Iuqn
leib Illan Zmrq as
viiado atn Seuq d aila
ai Xdmq Bniq fllas
Uyadq ain ur Xdimq ara
di’iqf a Ifssi lajas
ula qr tullas
ism iu Icuba tadosa
qas di’ul Hrzq tisas
Inqouqolii lsas
Rbbi Itddu di nqoma
d amdan Iqouren tiqbirt
i Igrrbn idos n brra
d vin Inqocn tibhirt
i Izoran akal amk Iya
d kco kan i d ahbib iu
Tssndo lsrar iu
d’ain ako q Iggan akka
d kco assa i d taycrirt iu
d mumu n’alln iu
Toxilk ur ii Tagga ara
rbh lemr -d Istqosa
Ntvalit kan qr mddn
tidi nnq Ncrvito Trqa
lqllas d imdtaun
Nmyrito Nrrato d taffa
cql is Ikfa
Zor kan anva to Iqlltn
cidt n tafukt m ito Ndome
a-d Igbu usiyna
Nkussm Ilaqo aq Idhon
cidt n tafukt m ito Ndome
a-d Iavdo usiyna
aq-d Isqoi s lqbain
a ahbib iu
Sdhouii toxilk Ndorrq
d kco i d amdaviu
r qurk kan i Snndq

imcumn

s lqrdo is Ibzo di ixmir
Idofi Ievqo Injjf
Ihmzo Itqoddim s zhoir
Tezzat i-d tidôt at Thrrf
Txdof it Iyora-d dffir
Iuyi ad Iamn Ihnunf
s adorf Iqorbn ur Izmir
s anda akkn Ibed Isurf
qr leib i Tngr tmussnik
Thmmldo taqavsa akk Tfat
qas Dtf cuka i’allq ik
Ndkvi-d Qoazm lvqoat
si usiyna Bru-d i idoarn ik
i’iqf ik Tor-d tifrat
nq Tzzi Tnndo i rby ik
Kcm di lbqi n tmrart
ma Tqildo qri a’-d Tafdo affar
Hojjaq ak-d idmim sari
Sliq a-d Tdolqodo lsrar
di udlis urgin Illi
ur ak Iqorib umcvar
dii ur-d Ttafdo iqisi
a vin Igbbdn amrar
iqf is ata da quri
i kco…
i kco qas Azo-d a uffir
ur-d Iyori uqbbar s alln
kra n vi Tejjbdo ur Ikkr
Temadt s tmussni n mddn
dql Incd ak-d lhir
Tsvhomdo vid kk Ihmmln
ma Inqo usaru n lhrir
ula d jir lhodur Nqon
ma d lbqik ikk Ihrsn
qr lxdoubia n tmsal
nq d allaq ik i Iryln
Thulfado Ieddak lhal
kco Iteicin yarasn
Tsvzldo fllak aval
ma d nkk qorib Imzln
Txlqodoii-d lmuhal

ain ain

flli mi-d Rsnt ‘alln im
Ttouq di chani
asm akkn Liq s idis im
i Fhomq Yorantii
i’iqf iu Qodoiq-d ahkim
r qurm Iddffinii
Dohiq-d yr tizjau d abhoim
ulac raj d ahovavi
ain ain…
s slslam Tqondoii
qr tsraft ii Tdoqordo
Tkksdo idtig i tmuqli
d timss is i-d Tsavdodo
Qodhq adif iu Ifsi
d timqoua iit Tgbbddo
Iyora-d ‘iqs d ahrfi
Kmml as akkn ad Trtihdo
Tnadiq tatut di lkas
Smckuklq lcqal iu
flli mi Iedda uswas
Dtammaeq di vaido zhor iu
Hdorq m akkn Ddant tullas
imr Irad d tizja n jssi
i’iman iu Huddq tilas
ar tayust Iwdo rby iu
qas akka Tsetbdoii
Emmdqkm am gngar i tidt
ul iu d ain ur-d Itmnni
Sllav am iqf n tcdtidt
am fxxar Tqoddoii
Wiq Tclabdo tqodtidt
ulac tin ur Izyil izori
tazmrt iu Tyla s txridt
ma Iifik ymak lqrus
Kkr s afras d tlqoim
ma Iifik ymak lbrug
Bnu s liagur urqoim
ma Iifik ymad mdtu
a ahbib Xdm nq Qoim
smah ma Izly usfru
Crvqt i-d si zman aqodim

aur Ifur

aqoli Dduriq lenaiak
a cix n taddart nnq
ur Tayad f tfrkak
Tokl flli akto Frsq
ur-d Taddam slfak
s lbarakak
brkaii ad Stqoneq
dain Ifur
dain Irdm
sksu n’irdn
at i-d Afn iyugiln
dain Ifur
aur Ifur
aur Isqoi
sksu leali
di uqam umrkanti
aur Ifur
di tliua ad Yaniq
aman urkk Txasson ara
si lgihoak ac i Rgiq
aii Tkksdo tuccrka
Ufiq r tira ii-d Turido
a-d Ttvalido
aqoli Courq ak-d adollae
attan a-d Tavdo ctua
qas Honni Kks axmm
a Nffq irkoll f tzoyua
taddart ako ak-d Tzdm
d deva lxir i Nbqa
d lbaraka
akkn aq-d Iaf hrtadm
v Ibqan a-d Izour nbi
ad Izvir si’at uqam
sbba s’ais Trvi
ula vn -d Nniq Tzoram
Nsnyr bni-vivi
jivn ur-d Iyori
Uqaln aq d bni-naeam