Lvnnas 1

m-imzran

uho a m imzran
ur Yan Qabn aq itran
ma mazal abruj n souab
qobl ad Iburkt letab
a Nrr azal i tmussni
ma Tqoddr-d askka Nqab
tallit fllaq Tnqolab
azoar n ctla ad Ifti
d lsnin Iccdo aq lhsab
s jir aval Ntmgauab
i tymat i-d Nsqimi
assa mi-d Iqli rbrab
d lavan a Nmgarab
a Neqol vid iq Icqoan
uho a m imzran
Int-d amk ar a Nkmml
abrid imi Ndrql
a vid Ifrzon timsal
jav kan ato Nfssol
s tmussni ato Nbddl
a Nrbbi afud i leuqoal
ma Nggato akka Trkl
asn Nhdor atn Nmdol
s dql aq-d Irgom ‘akal
ma Nddukl s lqobail
ad Iifsus fllaq cql
askka aq-d Dosn ‘ussan
si tqodim n zman akka
taluft ur-dn Stqosa
d abrid i uread Tufi
qas mazal a-d Msava
a Nfrs abrid i uskka
i tarva m a’-d Tnrni
taerabt ur Tsei lfaida
qr lisr ur Tngir tarya
ur Tsnarnai di tmussni
ansi iq-d Ffqnt luafe
Isnusun itran assa
si lakul n Lzair Ihfan
uho a m imzran
uho a m imzran
ur Yan Qabn aq itran

Ru a ul

taqobailit Nuyi ato Nissin
Ntnadi ain umi ur Nzmr
Ntswiqo di’ain urn Mein
di uqilif Nrga lisr
ac i-d Isoahn i tudrin
imr Ntxmim
mazal yaranq amdyyr
d atmatn nnq iq-d Itavin
icvura n tryin
ako d taerabt qr Lzair
Ru a ul
lbatl asm iq-d Inuda
Inna : v a’Irzon aval iu
amdan ma’s Tinido ja
ak Iini : Urzn ifasn iu
am akkn is Inna Ghha
mi-d Twdo zlzla
Uyadq f taddart iu
s aqam is mi-d Tstqosa
ac isn Inna
ad Harbq f uqorru iu
Ru a ul
Ixldo lhbb d ukrfa
um a’Hkuq um a’Iniq
s ulac Tdtuqot tazzla
Iqli-d lkdb a Tvaliq
Int aq v a’Namn tura
ula d Bnblla
as Iqoar : nkk d amaziq
adrar n Grgr Icfa
f asm iq Inna
ism n uqobaili urt Goiq
Ru a ul

a iqf iw

akka i d tiqri n tjmmat
akka i d tasa n tjmmat
a iqf iu
ai Iuran di unjir iu
a imeavazn ar sohur
Kmmlm ar d Iali ‘ass
atta tasau Ttqoudur
Iyyuma as Ibru lvsvas
ul a-d Itctki Medur
amk i Tdora d Lvnnas iu
a iqf iu
ai Iuran di unjir iu
lxuf Itanqoas di uzal
ma’Valiq mddn Tasn-d
ur Illi lerc ur-dn Doall
f’isq ik a mmi Qollbn-d
ma d nkk Qrqoq di lmuhal
d udm ik kan i d lslak iu
a iqf iu
ai Iuran di unjir iu
ulac v ur-dn Stqosa
ulac vin urkkn Qollb
s ifasn Kkrn i tzoyua
Ewln Bysn i legb
asm ii-d Tuqaldo assa
Rran tudrt i lemr iu
a iqf iu
ai Iuran di unjir iu
vid umi Trbbado can
Ttckkirdo di isfra
Sl kan acu -d Snulfan
m ad Trrdo adoar askka
ur Ttou babak Ifnan
ma Tddrdo Tddr tymmiu
a iqf iu
ai Iuran di unjir iu
a jmma
anta tin ur Nsedda
ulaiqr Nyzm lajas
ulaiqr q Igga usirm
talvit a-d Tgbu jiwas
tamurt nnq ar ad Tsoyym
ain ako Irkdn f lsas
ulac v a’t Isrmimzn
aq Iili d aesas
as Nili d ameivn
aq-d Soahnt tirya
aq-d Isoah usirm
s lghod a Nbrrz lmhna
ato Nsbed f vid Tedm
si lgnas ur Nsqodo ara
a-d Zzin ako iqribn
s lisr a Ncbbh lhala
a Nmieqoal d atmatn
as Nhzzb i devssu
taluft as-d Naf iqf is
taymat Indorrn ad Thlu
amcum urt Izyal ‘ass is
v Ixden as Ncfu
at Nsmlil d lfel is
v Iqldon as Nefu
ur Iksan hdd lqrdo is
Ssan f uzzu lhrir
lhkom imsbatliin
ur Ntvxxir r dffir
qas ad Iiqosih usavn
a Nkks akal si unjir
ur Thccirn ‘udmaun
tamslait nnq a-d Tifrir
di lakul ar ato Qrn

ad Tili lhaga

ad Tili lhaga Rxist
Dtrrifn siis ako mddn
mi Qorrbq qurs Qlait
ur Zoriq ain
Xddmq Itadr udollae
sbba urto Zoriq
ansi ii-d Ikka ‘aia
ar assa urt Ufiq
rcac lqmam d usiyna
si zman d nitni i Duriq
devssu n baba d jmma
di igifr ito Taviq
mlmi akka a’ii Tsmmhm
a imavlan iu
devssu mlmi a’to Tkksm
f uqorru iu
Tqour cogra usirm
asm akkn Rgiq lhqo iu
Zdmnto Rranto d isqarn
iezizn n’ul iu
ur Ssinq ad Xtirq
anvi i d ihbibn iu
ur Ssinq atn Frqoq
nitni d iedavn iu
di uyni n lmuhal Kcmq
caho caho di raj iu
qas assa Bqiq a-d Ffqq
Tggaii tmzoiu
Ingr izor iu tiryua
Ffqnt qr’ul iu
Ssvnt azoar n lmhna
Xrbn lcqal iu
a vid Ifrrun tilla
toxiluat Frum tamsalt iu
di lgib iu m i-d Illa kra
at Iakor ufus iu

Qournt tryua

Qournt tryua n tmzoiu
savraq f udm Irssoa
s’acu a’kk Qozzbq a ul iu
akkn urto i-d Ttadrdo ara
annq Tskvdo tmzoiu
Tbhoba tmqr iu
Taryuq tin um ur Hoviq ara
Tdduq di lbqi n dtrr iu
ur Wiq tunt iu
si tirct nq si ukrfa
aho imr Ftiq mqoar
qas Tlfq jmma ad Thonni
f nkk Iqunfan lqorar
amk ar Azoq di tiyli
jal tizi Thvag aebar
nkk lbarud Ikfaii
amk a’Smmiq lhmala
i thmmalt ii Iwin
ura as Ufiq lbnna
zlmdo jffus d amqonin
Fkiq azuqr i tazvara
Ishhrii dtme
ad Ftiq am tzjiuin
Tqodfii tayara
urs Ukiq ara
Hdaqorq d acu ii Iwin
m ar a Muqolq r dffir
Itban-d ako ‘ain ii Iggan
aho imr Qodtbq lhir
ad Qlltq cidt li lavan
a ul amk ar a Nidir
a Nmsylu axir
a Nnqodo nhotat urfan
tmqr aq Ttdyyir
amq jir coir
Trdoqont tndar Ihfan