tmqr

ulac vin Inqa lisr
imr Tzorido amk ikk Tvalin mddn, ad Tqanzudo mddn
Lsiq akkn ur Sviq, Sviq akkn ur Lsiq. acdtido Iskiddib tiyli erian d leib.
rymat d tijita n vin Iturnan
tabbuct n jmmas ato Idtdo mmis qas Tums
tajuya Ilhoan : jivn d nija vaido d akddab
jivn ur Itmuqoul s iynni mar a Ikkat uyffur
vin Ihmmln lkdb Sbibb as lkdb umi ur Izmir

tmqr

simi Ntimqur Timqurn inddadn
– a ba, ? amk a’Nxdmn askka i ihrkiin n’assa, – atn Nqoadr a mmi, akkn Ntqoadar imqarn
amqar : Uryaq tafsut, tafsut Tedda
tqzi n lemr Ibqato, tvsr Iuyito. a amqar imr ulac tvsr, tili Tmutdo
aqogun ma Qlint as tuqmas macci d aqogun
armi Mutq i Run flli ‘arrav iu
armi Qolq d amqar ii Nan « s tqzi n lemr ik »
ma Ifat Qonnt ‘alln, qas ad Xsint tftilin
mik Nan « mazal lbaraka » Fhom Ihojja uzokka
Tnna mdtu : « armi d asmi Ikfa flli lguz d tazoult i Zoriq acu Sviq »
idolli Sthozaq assa Eyzq

zman

arumi qas Isea saea, Izya Ixusso it lvqot
assa Sfdoq alln iu snat tikal. Tmut jmma di uqam n imqarn. idolli i Tmdol. jmma nni…
imr Ttedtil tslit n Unzoar, jivn urto Itmuqoul
imr ur Illi ‘adtan, adtas aia si mi Tnyr dunit
mi Truh trisiti kullc ad Ihbs di uqam. ziq macci d ijuzado kan i n trisiti
tgarib, am tmcdt ma Iqli ucbbub : Ifat lhal
aiqr d Ezorain n lqobail kan i Isean adbbuz
lgfna Tccur nitni Smqarn tilqoimin
i Ikkrn d vin Iukin

zux

a ir lmri a tidt n mddn
afus Izzoln Itkk ddav vin s Ifkan
ain ur Tvala tidt Ivalat ‘ul.
amzuxxi am unjif ma Iellqo ciea i iman is
Cbbhn ako icnfirn, tamdtut s lguz aryaz s claqm
d aqzfan i Iknnun r vin Ixusson tqzi. a at uflla
dunit Tsarxsii nkk a Smqarq iman iu
Emr u Eli Tghod taqct is. ula di’ido a Izhhor. ad Zorn mddn Idts
i Imucaen di lhual, d iflv Itsqoin r brra
imr vin -d Ikkrn sobh ad Idos f’iman is…
lqodd ulac nkk Bqiq a-d Kkq nniy mddn. imr mqoar Tngbadq…
Muqol leiub n mddn ad Tvalido iman ik
Inna vinna : Nffq-d ako si yr ‘izzoan d ibzodan
Rniq mddn, Irnaii vin ii Ihqorn di’ul is
mikk Valaq ad Amnq blli si’iddv i-d Ncttl
am tmdtut udrqal ma Trra tazoult…
acbhan : « ibrkann ako Tmcabin ». abrkan : « iqjal ako Tmcabin »
qas Ilsa lhrir iddv d iddv
Uyarqk lfhoama, nkk Tlusuq 48
Elga am Gefr, ur Xdimn ur Yan aqam : uread Ufan tamtilt nsn
avufan aii Hmmln mddn akkn Hmmlq iman iu
ayumi Iqon saea, Iqil mskin d ciea.