tiqoulhoatin

d jivn i Icbbhn aqogun is, Idhon as aqorrus s zit, Imcdo as ako, Iqon as tizrua as Tinido d tislit, Iqon as lhnni i tradtivt is, Isufq it a Ilhhu is di iznqoan. vin t Ivalan ad Ihouzz aqorrus, as Iini macci s leqol is i Illa, vissn acu t i-d Ibdan. Ikka-d ako taddrt. d jivn si xuals i-d Indoqon qurs :
– ? aiqr akka Txdmdo akkn i uqogun nni a lflani. ? eni ur Tseido ara cql.
– Xdmq akka, akkn ad Afn mddn ain a’Hodrn flli. fihl ma Snulfan-d.
______
Irdo-d ilmzoi di tgmaeit, Ikkr qurs gdds Ivt it s tekkazt. Nan as :
– aiqr Tvtdo aqocic mskin a amqar, Insr as-d kan, ur Ibni fllas.
Inna asn umqar :
– ma Ibqa at Issinn mddn, ad Ixdm ain Icbhn. a-d Itubdr is. macci s’urido a’Ituassn.
__________
– ? aiqr akka ulac anda a’Tbccdo alama di tlmmast n ubrid a mmis n Emr.
– d baba i-d Isvan idolli tamddit. a Iqoar « vin urn Frih aii Ibcc di ubrid ». d lavan ad Ieddi.
________
d jivn i Iyulln di tgmaeit « ahqo babas d mmis ». Irfa fllas cix n lgame :
– Rbbi sobhanu ur Isei babas ur Isei mmis. ! vhds i Illa. ! hoa, qurk ad Tuqaldo ad Tinido imslain am vi.
Inna as vinna :
– Rbbi, ?? Illa v it Ivalan a cix nq uhou.
– Rbbi sobhanu urt Ivala jivn urt Itvali jivn.
– a cix, d cada i Irnan taido. imi urt Ivala jivn ? anda Tzorido vhds i Illa.
________
aqobaili n taddrt i uqobaili n tmdint (ja xu) :
– ? kco d aqobaili
– melum, ana qobaili ja xu. kima nta.
– ? Tssndo amcic urn Ssin ad Ismieu
– lala ja xu.
– ? Tssndo aqogun urn Ssin ad Isylf.
– lala ja xu.
– ? Tssndo ikrri urn Ssin a-d Iini « baaa »
– lala ja xu.
– ihoi nkk Ssnq aqobaili urn Ssin taqobailit.
_________
Inna urumi i uqobaili : « qurk atan akk i-d Itxatal ‘aerab ».
Izzi s aerab : « qurk atan Iyull diik uqobaili ».
Inna as mmis : « ? aiqr a baba Tbqido atn Tfrqodo ».
Irra as babas : « a mmi, d tadukli nsn iq-d Isufqn si tmurt nsn ».
_________
Inna Albert Einstein i Charlie Chaplin
– aval urt i-d Tnnido irna mddn ako Fhomnk
Irra as Charlot :
– kco jivn urkk Ifhoim irna mddn ako Fkan ak lhqo.
________
Eli a Isuyut aval. aval urn Sei lmena. Emr at Itmuqoul kan…
– a Emr, uaqoila nkk ak-n Hoddrq kco a Ttnudumdo
– Ruh kan a Eli. imr mqoar Tggidoii ad Dtsq bxir i Liq…
_________
amqoran n taddrt (90 iswasn) Ixusso cidt imzzouqn. assn Iedda di tgmaeit, Isla dffirs as Qoarn « dain, uaqoila Idolol umqoran n taddrt nnq « . Izzi qursn :
– ihoi nkk Sliq a Qoarn Iuqal d aezzouy.
_________
baba Mbark a Itmttat. Iban ur Itedtil ara. Inna as mmis :
– ba, Cihod Xzu cidtan, ur Tzorido mlmi…
– ala a mmi. ur Xzzuq jivn. macci di tsviet am ta i Tyyn mddn indadn (iedavn).
___________
taqadt, asmi Tksa am nttat am lmal vaido, Tcbh Ckkrnto mddn. Ckkrn ula d ajfkis. armi d asmi Tkcm lguame Thfdo tazoallit, Tzoull yr iryazn. Isxdo ito Rbbi. din is-d Ismqi tamart.
___________
va Iqra di lakul, va di lisi, va di tsdavit, vaido Iqra di tmnqoas. Aumar nnq ma Tfkido as lhqo ak Irzo aqorru, ma Trnidt s’aval ad Iini « dain dain Iqorhii uqorru iu ».
___________
– Niq ak a Ttavdodo azrm s amrug
– nkk mqoar ma Wdoqt s arug, amrug nni di tmazirt iu iIlla. uama kco a dda lhag, Twdodt r dtrf n dunit armi d aqam is, Trgmdt r tsya.