leqol

anda Illa lhsab i Itili uxllso
Isrs-d ad Isknf Isufq aqogun. Iqil amcic d lmumn
anda Zoriq dirit crab, at Tsmirdo r tebbudt ad Iali s aqorru
asirm am lhcic m a’-d Imqi di tmqobrt
Inna vinna : imi rkba badtl, Ndda Ndda. ad Iy Rbbi s asif
lbabur a Iqrrqo nkk a Txtiriq imukan
Nkcm lakul akkn jiwas a Nffq siis

leqol

Giq vin Inhhoun Ddiq d vin Inffun
a Tragun mddn ad Qliq… ! Anf asn ad Rgun.
ala vin Isean leqol i Itffq leqol
anda Msfhoamn sin, d jivn i Iifn vaido
aqoacir ma Iqors, d asbbado it Izoran
Icbh f tidt ik, Icmt f tidt iu
Inna as vinna : Rdolii ad Rrq ardtal
leib ik, ma Ifat Tmlidt i mddn, qas Ihla ad Cfun fllas
lfhoama uar zorubat Qoarn as taryit
Mhnd nnq kullc is s leqol : Sdos it lxmis ad Idos sbt
nkk Xddmq cql mddn Xdmnii d cql
Qiln s ugbad i Itnrni lhcic
Sufqq lveda Qunfanto mddn
ur Itxmim jivn s uqorru n vaido
Xdmq lxir Hsbnt d zux
Inna ufus : « d raj ito Ixdmn d raj, d nkk i Ituvtn ».
abrid n’aman macci d ludoa, d tiryua d iqzran
aval ma Iif tasusmi Init. mulac Susm
bu ifdoisn, qurs tifrat d amsmar
cidt Uraniit adtas Uriqt s ufus iu
ma Ihml ‘asif aslm ad Ico avdtuf, ma Iqour ‘asif aslm at Ico uvdtuf
ma Tlla tifrat ? ivumi taruzoi uqorru. ma ulac tifrat ? ivumi taruzoi uqorru
mi Imlal ‘iccr d usggido a-d Ffqn idamn
fihl lkdb, ur Itbrriz ‘izm ur Itkrric uzyr

lhqo

tarsasot ad Tnq aryaz, qas bab is d cmata
tawurt n lhbs am tin n lkuri. si brra i Tsea tasarut
a Qoarn dvla am Rbbi, Rbbi Isusm
a v ikk Iufan a lhqo Tseido accivn
urgin Dourrq jivn, tura Cefq
accivn n imghoal, ad Rzon nq ad Nrnin
amhobul Ikkat kan vin Irna
afrux di lqobz : « a Truq f baba d jmma nitni Qiln a Siqritq »
ajlau d ajlau, ajlak a Nmswaqo fllas
armi Nuqal f tycrar i-d Tbann Seam lqodd
avufan letab Icrk lqlla vhdi
bu tlufa ur Ifrru tilufa
d agagih nni ii Iccan ik Iyan tafat