aqjul

aqjul

… ma d aqjul nni, si’asmi t Rran d amswqo is-d Mqin ‘accivn
a Izoedo am uqjul, Ibqa a-d Icbu babas
a Tdkkirn f immas Imutn, Ikkr a Icdth
as Skanq ajur, d adoad iu i-d Itmuqoul
mddn at Rggmn ntta a Igmme izora
Mxallafn iqorra : va Itmjjiz, va Itbrriz
aqjul ur Ihsid jivn. ula d inyyura Irdtl asn ism is
aqjul qas Idda r lhigo, Qoarn kan aqjul
Inna as uqjul : imr Isrbah letab, tili Ifq ako mddn
a lmumn, ma lfhoama squr Rbbi, tiqjulit vissn ansi…
aqjul Iver si dffir, azyr si sdat, akddab ansi s Tkkido Iver
tiqjulit n jal jivn Qoarn as aval n mddn

aqobaili

abbuho a lqobail, iqf iu d aqobaili aebbudo d aerab
aerab ma Ivt-d asfru s taerabt, at Rrn d nnbi. aqobaili ma Iuli s ajur, ymas at Trkb tavla, amk akka mnvala ad Iali s ajur
vissn acimi, ain Ilhoan Nqoar « Iktb », ain ndir Iqoar « Iura »
anzruj nnq, Iura s tqobailit di igrdan nni Ikmcn udm n gida
aqbaili n’assa, ma Tmutdo si lazo ak Iini « ja-n ak Xllsoq un coup »
aqobaili ma Isea asggido as Iini « nkoni s lqobail Nsea asggido »
aqobaili ma Ivqoe di raj is : « ur Qilq ara a-d Tffq akka »
imqrrqo di tmura n mddn, mi-d Twdo lmut ad Igm tamurt
izouran qas Ffrn, fllasn i Trs lgdra
lqobail Xllun tuddar Cnnun Cbhn idurar
mi Ikkr uqobaili a-d Irfd aqorrus, at Ivt ymas as Iini « Susm, nkoni Ntqoadar iedavn nnq »
nif ulama ur Itcuffu iebbado, Irffd iqorra
uccn Itukllax jiwas, aqobaili kullass
a Qoarn aqobaili Ifhom. imr Ifhom tili Irbh
nif n at Qoasi d at Blqoasm… si’asmi Nuqn Mqunzan iqogan nsn
amsmar -d Isufqn aqorrus a Isaval i tfdoist
ma Tnqido agrmido ad Tkcmdo timqobrt, ma d ntta ikk Inqan ad Tkcmdo lhbs. nkoni s lqobail ur Nrbih ara f igrmidon
Nan at tsya « Tver tukksa n srr ». Nan at udain « Iver lazo »
Nbqa a Nru Nuyad aq-d Valin
Nmiuyar a vinnat, kco d amgahod amcdtuh, nkk d ahrkiv amqoran

aryaz

– « Kfan iryazn », – « jak Tnnido : nkk d aryaz »
Innaii « Kfan iryazn », am akkn nkk ids vissn d acu aq
mmis n taggalt i mmis n vin Trna tmdtut : « nkk baba d aryaz »
tiruyza d agnvi : at Tsxdmdo nq ato Iali sodad
a Qoarn Tzad lqoraia, tura d aryaz ar a Iddun d isli r tmdut.
aiqr ur Slmadn di lakul tiruyza i’arrac
d izm di tsya, d avtul di brra
d tifxsa d tcllibado i d tixutam n uryaz
idtig Ihmml vin t Izwirn sobh
Inna Ebdrrhman : axddim Ilhoa i vin Istufan
lhamu n’usu urgin Isw imnsi