sia d tsavnt

sia d tsavnt

Ruza (6 iswasn) Tqra jiwas Tuyi ad Tuqal r lakul.
? acu urkm Iegibn ara di lakul a Ruza.
a Tskiddibm. ulac dinna tacixt. d jivt n stut i Illan. ! Krhoqto.
? aiqr ito Tkrhodo.
a Tsuyut aval. ur Tssin ara ad Tdtf imis. si mi Nkcm d tatabatata.
_____________________________
? Tcfam f Muhd u Labh, aqolul nni amstuh anct tbulult. Tcfam f vin Ikrho babas si’asmi -d Ilul, armi ula d ism Isxsr ast Isrs it Hmza di lkuaqdo. ulac di taddart aqorur Ikrho babas am ntta. jal ass d ibqoain d rkulat as Tinido vissn acu is Yan fllas. tulauin n taddart Qoarnt d ihckuln i Icca, vin Ikrhon mmis si’asmi -d Ilul. arrav is viiado Itddu asn di lbqi, Irbbatn s tnfxa akkn ad Iasm Muhd u Rabh.
si lkrho nni, ma Imscav uqocic di uzniqo, ad Iavdo s aqam ad Irnu rkulat d ibqoain squr babas, qas d arrac viiado it Idolmn. abed a ma Isva-d nq Tctka ‘abedo n stutat blli Muhd u Rabh Ivt mmis. aqocic mskin ulac imhonni am ntta, s leqol is armi dain kan : imi Izora ad Ituvt, ur Ikkat ara. arrac di uzniqo ala vin a’ t Ivtn, imi Zoran ad Irnu ad Ituvt di uqam squr vin it i-d Iqurrn. immas mskint ur Tzmir ac a’ Txdm, ma Tnna-d aval ula d nttat atnt Taq.
iswasn a Teddin, Muh a Itimqur. a Itimqur di leqol d lfhoama, uama aksum ulac lqodd ulac. urs Iya ara lbadtl n uqam d vin n uzniqo ad Inrni. tizjas a Ttimqur ntta Iqoim am uqanim urn Sei lqodd. a-d Isudo ‘adou at Iavi.
asmi Iwdo uqocic ad Ikcm r lakul, Idofr it zhor is r din. arrac di lakul vin Igholn ad Ighol f Muh. cix Ebdlhqo, ur Iban aiqr, Ikrho it si’ass amzvaru di Ikcm r lakul. Izora Muhd u Rabh i ism is, maca Hmza is Isaval akkn ad Dosn ‘arrac. babas mi Ivala Ikrho it cix Ifka i’iman is lhqo, dqa Irna cidt di lkrho… Ikcm uqocic si gihonnama n uqam r tin n lakul.
Muh qas akkn zhor ulac, lqoraia Tlla. Izovr di lakul. Ebdlhqo Ikrho it, arrac Hmmln ad Qoimn qurs. izori Ixusso cidt, dqa Itruhu r tâbla tamzvarut, akkn ad Ivali. cix mi t Iufa r tâbla tamzvarut at Iskr at Irr akkin r tnyyarut, akkn ad Ibed urt Itvali ara sdat ‘alln is. Ihsd it imi Iif arrac di lqoraia.
babas n uqocic mi Istqosa fllas as Iini cix : « kco d aryaz d uzyn a dda Rabh, ur Zoriq ansi ik-d Ikka jivn am vaii. ad Iili Rbbi idk ».
lqoraia Izovr Muh, Izya d ntta i d amzvaru, qas akkn Ikrho it cix. cix Itddu as di nqoma, Ibqa at Isfcl. cidt kan akka as Ifk a-d Iaru 500 tikal « sia d tsavnt ad Sllq i cix m a’ Ihoddr », nq « sia d tsavnt ad Tmuqoulq kan sdati di lakul », nq « sia d tsavnt ad Tqimiq di dtabla Ibqa cix ». cidt d sbba, tisbbiuin mrra Lhoant akn a-d Iavi Muh ain a’ Iaru 500 tikal. Ibqa Ebdlhqo as Iskrho lqoraia, at Irr d aqjul bssif, abed imi Izora a anct it Ikrho ntta, babas Ikrho it uyar.
a Itkmmil lqoraia uqocic armi Iwdo r « lbak ». Irbh it i-d akkn Ilhoa, Iif ako arrac. Fkant a-d Iffq d dtbib, Iuyi. Vhomn ako mddn « ! Tufido ad Tuqaldo d dtbib ad Trnudo aval ». Muh Iuyi : « a-d Ffqq d lgug ma Ibqa Rbbi ». Rvan ahivt imdukal is, vin s Innan as Iini uqocic « nkk d lgug ar a-d Ffqq ». asmi Tsla immas Tnnuq it, Isfhom as :
si’asmi -d Kkrq a imma ur Ikkis flli lbadtl. si’asmi -d Kkrq. ?? Tslido nq ala. ! si’asmi -d Kkrq ur ii Ttaxr thqoranit, ur ii Itaxr karuho. Idofrii r lakul. lbadtl n Rabh di uqam Rniq vin n Ebdlhqo di lakul. ur ii Iyi ara lbadtl ad Nrniq am nkk am tzjiuin. Mqorit ako ‘arrac Nrnan Qoln d iryazn, nkk Qoimq d tabururt nni n zik. ! Muqol ii-d a imma. mi -d Isudo ‘adou ad Tadtafq di lhiudo. ancta si lbadtl n uqam d vin n brra.
a mmi d dtbib i Itaqn adrim macci d lgug.
ula i Xdmq s udrim, ula i Xdmq s dtbib, ad Qrq f lhqo d lbadtl. ad Qrq alama Rniq lbadtl, alama Kkiq-d nniys, qas akka lqodd ulac.
Iqra uqocic Izovr Iffq-d d lgug. di’ussan nni imzvura di Ibda axddim, Ibdd-d jivn umqar ad Ieddi di cre : ur Ihbis ara s tkrrust sdat tftilt tazwaqt (feu rouge). Inna as lgug :
a amqar, imi Tseido lpirmi, Tzorido Ilaqo ad Thbsdo sdat tftilt tazwaqt, maca ur Thbisdo ara. ? a Ttvalido akkn Ilhoa nq Txussodo izori.
Inna as umqar :
a Tvaliq.
ihoi taftilt tazwaqt Tvaladoto irna ur Thbisdo. ? acu i d axddim ik a amqar.
zik d cix n lakul, tura Fqq lantrit.
ihoi Tqrido a amqar, Tssndo lqoanun. Tssndo u Temmddo i lxsara.
Cdoq a msju lgug. ad Sutrq smah, dain ma ad Uqalq ato Xdmq.
d aval Ilhoan a amqar, d aval Ilhoan. Ilhoa vin Indmn ma Iccdo. ak Smmhq tiklt a. maca, imi Tssndo ad Tarudo, ad Teddido r tâbla nni tanyyarut, aii-d Tarud 500 tikal « sia d tsavnt mi Valaq taftilt tazwaqt ad Hbsq ». tira Ilhoan a amqar, qurk ad Afq jivn ugrid Tqldodo diis.
Imuqol umqar, Ieavd tamuqli i lgug, dqa Ieqol it : d Muhd u Rabh nni umi Isrva « 500 tikal : sia d tsavnt… ».