lbiru

lbiru

lqobail Ezizn am…
sobh mddi d tasrtit. di mi is Qoarn Lbirupuritur. lapulitik qurs Tbna Tsqof f jivn ‘aval : « nkoni s lqobail diri aq ». aval sin a-d Ivt di lqobail. Uqaln mddn Ejan diis, Cefnt i’aval. qas vid Istufan i Itqimin ids, akkn ad Dosn cidt.
abrrani akkn Ibqu Isea leiub, qas Mqin as-d ‘accivn, Lbirupuritur at Icbbh as-d Iaf ain Ilhoan. Rran as-d mddn s lxbar ula d ikrri ma Izora d aerab it Irbban, macci di tmurt n lqobail i-d Ikkr, at Itckkir alama Irrat d taqzalt. Iwdo armi Igga abrnus Itlusu aqoccabi, nq aqondur di unbdu, acku qurs abrnus dirit ur Icbih ara, d taqobailit it Izodan macci d taerabt.
ain a’ Ixdm uqobaili, qas Izad Iif ain Illan, Lbiru as-d Iaf tacrurt. dqa d tacrurt nni kan if a’ Ihoddr. ma Lan di taddart 99 Lhoan jivn dirit, ad Itvali kan jivn nni, ad Isuyut aval fllas.
aval is Izya Isxldo as taerabt, cvi ur Issin ara tafransit, tili Trvi. jiwas Eddan-d ‘aerabn di taddart Win-d alqm a Tmtran is, imr ad Tzordo akkn -d Itckkir ilqman… ilqman Lhoan, ilqman Fhomn, aksum nsn Iif vin n uzyr, ajfki n tlqmt Ilhoa i dva… assn baba Sliman Iqado it lhal, Nrva lfrh makkn is Inna :
a Lbiru, ja ak Iniq Ddu idsn, nitni ad Tmtran kco ad Tgmmedo tibururin n dadak alqm. ula d ibccan is ak Lhoun i dva, amar jiwas a-d Tcbudo alqm ad Thmmldo lasol ik. ma Tbqido Ruh si tura, urkk Thvag ara taddart, ula i Txdm s lapuritur ikk Icban. ahoa san a lbiru Ili d aryaz Ruh ma d tidôt diri aq nkoni.
s Rbbi ma Irra as ula d aval. imirn i Idtf abrid s aqam, qas Izora a-n Iaf di uqam iejjaln d lqobail am ntta, diritn am ntta.
jiwas sobh di tgmaeit, baba Sliman Iqoim ntta d kra n imqarn, Iwdo r din Lbiru, Iqoim akkin f uqalad Iqoubl itn, Ibda a Ikkat di lqobail am leuaid is. a Ikkat siausia, ur Icuhh i jivn, assn Iedda tilas. Nvala baba Sliman Idtf aqorrus Itmuqoul it ddav lcfar. Iuqal Iruh siin. Nzora fllas i Irvl, akkn urt Itvali ara.
lavan n lfdour Twdo-n lveda r tgmaeit. lveda Ilhoan, s uksum s kullc. Coan qobl imqarn i lbaraka, siin Qorrbn iryazn ad Con. akkn Imq a-d Iddm tigqlt Lbiru Izedo fllas baba Sliman :
!!! Srs di-n. gmeliman ur ak Ikki. macci lqobail diritn lqovt nsn Ilhoa. ! Kkr si-n. Ruh s aerabn amar ak Zlun alqm at Tcodo vhdk.
Inhcam uysvah… s Rbbi ar aq Iqado imirn. assn as Icfu Lbiru, azal n’ajur taddart ala f lveda n baba Sliman i Thoddr.
? avn Iniq. ahqo gdds n gddi ar Igi Lbiru, ar si’ass nni ur Ivit di lqobail. vin Istqosan amk armi Lbiru tura ur Ikkat ara di tgaddit is, an Inin « d baba Sliman is Ivtn tisynit ».
lveda n baba Sliman Tqoim-d di’aval ar assa. vin t i-d Ibdrn as Iini “baba Sliman macci adtas i Illan am ntta. d aryaz itnt Ifrrun, Ihmml lasol is”.