lalzilua

lalzilua

avtul d uqjul Tmcabin… di imzzouqn
Nqoar as baba Sliman. d amqar amqoran. Issn dunit, ulac tamurt ur Ikcim. a Qoarn Iwdo ula r Marikan asmi t mazal f idoarn is. uama Fransa nq Lalman…
Isedda tmzois di tmura, Iuqal d amqar Ibrn-d r tmurt is :
akkn ur Tmttatq ara d aqrib di tmura n mddn. Lulq da ad Mtq da.
si’asmi Izdq di taddart i Iuqal baba Sliman d mmis n taddart am zik. Isea taqadt, aqjul, Itrbbi tijuzado, Ixddm tibhirt… Itvali iman is am akkn d aqorur nni Illan zik. s lfrh i Izdq di taddart, s lfrh i Ixddm tamurt, i Itrbbi lmal, qas akkn macci adtas.
Isea taido : baba Sliman d aqobaili, ur Ihmml vin Itzuxxun ur Ihmml vin Ihoddrn s trumit nq s taerabt.
jal tamurt s tmslait is. tamslait n tmurt n lqobail, d taqobailit. tin ubrrani ad Tqoim di brra.
jiwas Inna as jivn umqar n udrum nsn :
Sliman nnq d amaziq ma Ibqa Rbbi.
Irra as :
Sliman nvn d amaziq Ibqa nq ur Iqbi.
mazal ar assa Qoarnt ‘arrac di taddart. baba Sliman Ictaqo taqobailit achal d aswas mi Illa di lqrba, tura Ihmml ito akkn Ihmml umdan ain Ictaqo. Ivt armi Ikks taqumit i iqribn -d Itasn di unbdu ad Seddin lifakans di tmurt. Uqaln Tsthin ad Sivln tarumit anda Illa baba Sliman : Itarratn d tadosa di taddart.
Ikrho vin a’ Ivtn di lqobail, nq vin a’ Iinin « lgnas Lhoan nkoni diri aq ».
ur aq Iif jivn a mmi. babak Sliman Issn itn Issn tixindas nsn. ulac aulxir am uqobaili. d nkk ikt Innan.
! baba Sliman d bab n’aval. Issn ad Ihodr. Tsqr it dunit, ain if t Tstqosado Issn it, dqa Hmmln mddn ad Qoimn qurs : d taevint d tmussni. ntta ur Ismqar ara iman is, d amqar nq d aqorur mddn ako Itqossir idsn. ar assa imslain is Teavadntn mddn, nq isfras… ain ako Isedda di lqrba ur as Iruh ‘acmma di tqobailit, ad Tvhomdo. as Tinido ur Iffiq ara tamurt.
Cfan ako mddn f asmi -d Iuqal tamddit si lxla ntta d taqadt is d uqjul. Imuyr-d ilmzoiin Ddukln a Tmrrihn d ubrid n lxla, Idda idsn Samil lalzilua. imdukal nni Nan « azul a ba Sliman », ma d lalzilua Isavl as s taerabt :
? vac emmu.
Ibrn baba Sliman s aqjul is Inna as :
Rr aval i ymak.